Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Τόπος: ΝΑΟΥΣΑ – ΣΕΚ Νάουσας -ΑΙΘΟΥΣΑ 2

[δείτε την τοποθεσία στους χάρτες]
9.00-9.15 Προσέλευση-Εγγραφές-Εγγραφές εργαστηρίων
Προεδρείο: Γιάννης Κοντακίδης, Γεώργιος Μπολοτάκης, Μιχάλης Μπουζάλης