Translate this page

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Ημερίδα μαθηματικής παιδείας «Διδακτικές Διαδρομές στην περιοχή των Μαθηματικών»Σάββατο, 2 Απριλίου 2011, 17:00-20:00
1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

 
«Διδακτικές Διαδρομές στην περιοχή των Μαθηματικών»,
Διοργανώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Μεσσηνίαςκ. Χρίστο Μηλιώνη  σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών, το Παράρτημα Μεσσηνίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, και με την υποστήριξη του Γυμνασίου Κάμπου (Αλεξανδράκεια Εκπαιδευτήρια).
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα, το Σάββατο 2 Απριλίου 2011, 17:00 - 20:00, στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας  (Φαρών και Βασιλέως Γεωργίου).
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στις εξελίξεις στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών και να δοθεί η ευκαιρία να θιγούν σοβαρά και επίκαιρα ζητήματα μαθηματικής παιδείας και εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις:
·         «Διδακτική των Μαθηματικών: Η αναγκαιότητα μιας νέας Επιστήμης», Παναγιώτης Σπύρου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
·         «Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: Μία μετάβαση με ιδιαίτερες δυσκολίες», Πέτρος Βερύκιος, Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών.
·          «Διδασκαλία των Μαθηματικών και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης: Παραδείγματα μέσα από τη διδακτική πράξη», Αθανάσιος Βλάχος, M.Ed. Διδακτικής των Μαθηματικών, καθηγητής του Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
·         «Από τον Αρχιμήδη και τον Απολλώνιο στον Νεύτωνα: Ένα παράδειγμα μετάπλασης της Ιστορίας των Μαθηματικών σε διδακτική πράξη μέσα από την μελέτη των κωνικών τομών», Διονύσιος Λαμπρινίδης, M.Ed. Διδακτικής των Μαθηματικών και υποψήφιος Διδάκτωρ, καθηγητής του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου.
  Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη και σε όσους την παρακολουθήσουν θα δοθεί βεβαίωση  συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:50
Προσέλευση-Εγγραφές
17:00
Έναρξη – Χαιρετισμοί
17:10
«Διδακτική των Μαθηματικών: Η αναγκαιότητα μιας νέας Επιστήμης», Παναγιώτης Σπύρου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
17:40
«Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: Μία μετάβαση με ιδιαίτερες δυσκολίες», Πέτρος Βερύκιος, Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών.
18:10
Διάλειμμα
18:20
«Διδασκαλία των Μαθηματικών και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης: Παραδείγματα μέσα από τη διδακτική πράξη», Αθανάσιος Βλάχος, M.Ed. Διδακτικής των Μαθηματικών, καθηγητής του Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
18:50
«Από τον Αρχιμήδη και τον Απολλώνιο στον Νεύτωνα: Ένα παράδειγμα μετάπλασης της Ιστορίας των Μαθηματικών σε διδακτική πράξη μέσα από την μελέτη των κωνικών τομών», Διονύσιος Λαμπρινίδης, M.Ed. Διδακτικής των Μαθηματικών και υποψήφιος Διδάκτωρ, καθηγητής του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου.
19:20
Παρεμβάσεις  - Συζήτηση
20:00
Λήξη

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Η πανάρχαια Ελληνική επιστήμη της ΓεωμετρίαςΗ Γεωμετρία δέν είναι βέβαια τό μόνο από τά αγαθά τού πολιτισμού, πού κατέλιπεν η ελληνική αρχαιότης, είναι όμως ασφαλώς τό διαχρονικώτερο. Η γεωμετρία τού Ευκλείδου, τά περίφημα "Στοιχεία", ισχύουν απαράλλακτα μέχρι σήμερα, χωρίς νά χρειασθούν αναθεωρήσεις, βελτιώσεις ή κάποιες προσθήκες. Τα "Στοιχεία" αποτελούν ένα από τά αθάνατα μνημεία τής ανθρωπίνης σοφίας, κτήμα εσαεί τών επιγιγνομένων.

Η γεωμετρία υπό τήν πρακτική καί εμπειρική της μορφήν δέν ήταν βεβαίως άγνωστος στούς αρχαίους ανατολικούς λαούς. Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χάρις στίς γεωμετρικές τους γνώσεις μπορούσαν νά αποκαθιστούν τά όρια τών κτημάτων τους μετά τίς ετήσιες πλημμύρες τού Νείλου. Ομως οι σχετικές γνώσεις τους ήταν ασυστηματοποίητες καί δέν ξεπερνούσαν τά όρια τής απλής εμπειρίας. Εγνώριζαν τό "πώς", αλλά δέν κατώρθωσαν ποτέ νά φθάσουν στό "διατί". Αυτήν τήν δόξαν επέπρωτο νά δρέψη η ιδιοφυϊα τών αρχαίων Ελλήνων.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640-546 π.Χ.) είναι εκείνος πού εισήγαγε ή μάλλον ανεκάλυψε τήν απόδειξι τών γεωμετρικών καί μαθηματικών προτάσεων. Η εύρεσις τής αποδεικτικής μεθόδου ήταν μία από τίς μεγάλες στιγμές τής Ανθρωπότητος καί εν τούτοις πολλοί λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει τήν καταλυτική σημασία τής καινοτομίας εκείνης στήν εξέλιξι τού ανθρωπίνου πνεύματος καί στήν ιστορία τού πολιτισμού γενικώτερον.

Ο άνθρωπος αποτινάζει σιγά-σιγά τά δεσμά τής αυθεντίας καί γίνεται αυτεξούσιος, αφού μπορεί μόνος του πλέον νά γνωρίζη, νά αποδεικνύη, νά βεβαιώνεται. Ετσι λοιπόν ο Θαλής δέν θεωρείται απλώς ως ο ευρέτης τής θεωρητικής γεωμετρίας, αλλά καί ο εισηγητής τής παγκοσμίου επιστήμης.

Ιστορικό είναι τό επίτευγμα, πού διέσωσεν ο Πλούταρχος, κατά τό οποίον ο Θαλής κατέπληξε τόν Φαραώ Αμασιν, όταν υπελόγισε τό ύψος τής μεγάλης πυραμίδος εκ τού μήκους τής σκιάς, μέ τήν μέθοδο τών αναλογιών. Θά έπρεπε ο ανδριάς τού μεγάλου αυτού Μιλησίου νά κοσμή όλα τά Ανώτατα Εκπαιδευτικα Ιδρύματα, ως ελάχιστος φόρος τιμής στόν πρώτον πραγματικόν επιστήμονα τής ανθρωπότητος, πού μάλιστα εθεώρει εαυτόν ευτυχή πού εγεννήθη Ελλην.

Ο Πυθαγόρας (572-500 π.Χ.), ο μέγας αυτός φιλόσοφος, μαθηματικός καί μύστης, έδωσε νέα ώθησι στήν γεωμετρία, μισόν αιώνα αργότερα. Μάλιστα τά μισά περίπου από τά δέκα τρία βιβλία τών "Στοιχείων" τού Ευκλείδου, στηρίζονται σέ εργασίες τού Πυθαγόρου καί τής Σχολής του.

Ο Πυθαγόρας έβλεπε τήν γεωμετρία μέσα από τήν πνευματική της διάστασι, ο δέ όρκος τών νεοφύτων τού "Ομακοείου", δηλ. τής μυητικης Σχολής του, ήταν "Η Γεωμετρία νά χρησιμεύη γιά τήν πνευματική καλλιέργεια καί όχι πρός πλουτισμόν". Ονομαστόν έγινε τό Πυθαγόρειον Θεώρημα, τού οποίου τήν απόδειξιν εύρεν ο φιλόσοφος καί καταληφθείς υπό ενθουσιασμού εθυσίασε, κατά τήν παράδοσιν εκατόμβην. Τό θεώρημα αυτό εξακολουθεί ακόμη καί σήμερα νά ασκή ακαταμάχητον γοητείαν καί μέχρι τώρα έχουν καταγραφή 370 διαφορετικές αποδείξεις.

Οι αρχαίοι Ελληνες μαθηματικοί εθεώρουν τά τιθέμενα προβλήματα ως πνευματικά παίγνια καί ως καλοί αθληταί ησθάνοντο τήν υποχρέωσιν νά τιμήσουν τούς Θεούς μετά τήν νίκην των. Ετσι καί ο Θαλής, όταν απέδειξε τήν σημαντική πρότασιν ότι επί ημιπεριφερείας κύκλου βαίνει ορθή γωνία, ευγνώμων πρός τούς Θεούς εθυσίασε βούν. Είναι δύσκολο σήμερα νά συλλάβωμε ποία σημασία είχε γιά τούς αρχαίους προγόνους μας η λύσις κάποιου προβλήματος ή η ανεύρεσις τής αιτίας ενός φαινομένου. Ο Δημόκριτος έλεγε ότι προτιμά νά ανεύρη τήν αιτίαν ενός φαινομένου παρά νά τού χαρίσουν τόν θρόνον τού Μεγάλου Βασιλέως τής Περσίας. Νά μή ξεχνούμε επίσης τόν ένθεον ζήλον τού Αρχιμήδους, όταν ανήγγειλε τήν ανακάλυψι τού νόμου τής ανώσεως, μέ τό περίφημον έκτοτε καταστάν "Εύρηκα"!.

Αμέσως μετά τήν πρώτη συγκρότησι καί συστηματοποίησι τής γεωμετρίας, τρία μεγάλα προβλήματα άρχισαν νά απασχολούν τήν ελληνική φιλοσοφική διανόησι: α) Ο τετραγωνισμός τού κύκλου, β) Τό Δήλιον Πρόβλημα (ο διπλασιασμός τού κύβου) καί γ) Η τριχοτόμησις τής γωνίας. Τά μόνα επιτρεπόμενα μέσα ήσαν ο (αβαθμολόγητος) κανών καί ο διαβήτης. Τά υπόλοιπα έπρεπε νά αναλάβη η ανθρώπινη διάνοια. Ηταν καί αυτό ένα δείγμα τού υψηλού ήθους τών αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών, μέ την πρωτοκαθεδρία πού έδιδαν στόν καθαρό λογισμό.

Τά προβλήματα αυτά έμειναν άλυτα, όμως η προβληματική περί τήν αναζήτησιν τών λύσεων ωδήγησεν εμμέσως στήν μεγάλη ανάπτυξι τής γεωμετρίας στήν κλασσική ελληνική αρχαιότητα καί μετέπειτα. Σήμερα βέβαια, μέ τό μοιρογνωμόνιο, τίς τριγωνομετρικές μεθόδους, τούς πίνακες, τούς υπολογιστάς κτλ, τά προβλήματα αυτά είναι πλέον άνευ αντικειμένου. Ομως η θεωρητική τους αξία παραμένει απαραμείωτος. Οι αρχαίοι είχαν σέ υψηλή περιωπή τήν γεωμετρία. Τήν εθεώρουν σάν απαραίτητο εργαλείο γιά τήν φιλοσοφική καί γενικώτερα τήν επιστημονική σκέψι. Στό υπέρθυρον τής Πλατωνικής Ακαδημείας, η επιγραφή "Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω" απεθάρρυνε τούς αμοίρους τής γεωμετρικής τέχνης νά γευθούν τά υψηλά νάματα τής φιλοσοφίας.

Μάλιστα ο Πλάτων (427-347 π.x.) εθεώρει τά μαθηματικά δώρο τών Θεών πρός τούς ανθρώπους. Εις αυτόν αποδίδεται η περίφημος φράσις: "Αεί ο Θεός γεωμετρεί", τής οποίας οι τρείς πρώτες λέξεις, κατά τρόπον παράδοξον, δίνουν τήν κατά προσέγγισιν τιμήν τού αριθμού π = 3,14. Τό "παράδοξον" δέ έγκειται εις τό ότι οι αρχαίοι Ελληνες υποτίθεται ότι αγνοούσαν τήν χρήσιν τών δεκαδικών αριθμών, καθώς δέν είχαν συλλάβει τήν έννοια τού μηδενός. Είναι όμως έτσι ή μήπως έχομε πολλά ακόμη νά μάθωμε από τήν σοφία τών αρχαίων προγόνων μας;

Ας σημειωθή ακόμη ότι ο Πλάτων, μέγας μαθηματικός ο ίδιος, ήταν εκείνος πού καθιέρωσε τήν χρήσι τού κανόνος καί τού διαβήτου, πού απετέλεσε στοιχείον εγκυρότητος γιά τίς προτεινόμενες λύσεις τών γεωμετρικών προβλημάτων καί αναγκαίαν συνθήκην διά τό πνευματικώς "εύ αγωνίζεσθαι".

Στούς Αλεξανδρινούς Χρόνους, ο Ευκλείδης (330-270 π.Χ.) με τά "Στοιχεία" του εσυστηματοποίησε καί εκωδικοποίησε όλες τίς προγενέστερες γνώσεις καί παρέδωσε στήν ανθρωπότητα ίσως τό πλέον πολυδιαβασμένο καί πολυμεταφρασμένο επιστημονικό βιβλίο. Τά "Στοιχεία" δέν είναι μόνον ένα εγχειρίδιον γεωμετρίας, όπως θά ενόμιζε κανείς. Περιέχουν επίσης τίς βάσεις τής θεωρίας τών αριθμών, στήν θεμελίωσι τής οποίας ο μέγας εκείνος "Στοιχειωτής" συνέβαλεν όσον ολίγοι. Γνωστός καί εν χρήσει ακόμη σήμερα είναι ο "Αλγόριθμος τού Ευκλείδου", γιά τήν εύρεσι τού μεγίστου κοινού διαιρέτου (ΜΚΔ), η "Ευκλείδειος Διαίρεσις" κτλ.

Σήμερα ο Ευκλείδης μέ τήν γεωμετρία του εξακολουθεί νά παραμένη επίκαιρος, παρά τήν ραγδαία μεταβολή τών αντιλήψεων περί τού χώρου καί τού σύμπαντος κόσμου. Ακόμη καί οι νέες, "μή ευκλείδειες γεωμετρίες" τού Riemann καί τού Lobatsevski δέν εστάθησαν ικανές νά αμφισβητήσουν τήν διαχρονική αξία τών "Στοιχείων", πολλώ δέ μάλλον νά τά υποκαταστήσουν.

Ακολούθησε μία πλειάς λαμπρών μαθηματικών, πού διηύρυναν τόν ορίζοντα τής γεωμετρίας, όπως οι: Ιππαρχος, Μέναιχμος, Μενέλαος, Πτολεμαίος, Ηρων, Απολλώνιος ο Περγαίος καί πολλοί άλλοι. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνη στόν Αρχιμήδη (284-212 π.Χ.), πού κατά πολλούς υπήρξε ο μεγαλύτερος μαθηματικός όλων τών εθνών καί όλων τών εποχών. Ακόμη ο Αλεξανδρινός Θέων, τού οποίου κόρη ήταν η περίφημος διά τήν καλλονήν της νεοπλατωνική φιλόσοφος Υπατία, εξ ίσου μεγάλη μαθηματικός καί αυτή, αποκληθείσα μάλιστα "Γεωμετρική".

Η Υπατία (370-415 μ.Χ.) υπήρξε αθώο θύμα του Χριστιανικού φανατισμού, ενώ μέ τόν Θέωνα καί τήν ιδία ετερματίσθη ουσιαστικά η συνεισφορά τών Ελλήνων στήν παγκόσμια μαθηματική επιστήμη.

Η γεωμετρία αποτελεί τό τελειότερον όργανον λογικής, στήν ουσία είναι η λογική εφηρμοσμένη. Προάγει τήν σκέψι καί τήν φαντασία, άν δέ εγκύψη κανείς στό βαθύτερο περιεχόμενό της, θά συλλάβη τό νόημα τής αρμονίας καί τής εν τώ κόσμω τάξεως. Η σκέψις γίνεται εδραία, στερεά καί αποφεύγονται οι άνευ έρματος νοητικές ακροβασίες. Μέσα από τήν γεωμετρία καί τά μαθηματικά καθίσταται ευκολωτέρα η προσπέλασις τών υψηλών φιλοσοφικών εννοιών.

Πρίν από λίγα χρόνια, σ' ένα συνέδριο διδακτικής, ο Σοβιετικός ακαδημαϊκός Α.Δ. Αλεξανδρώφ είπε ότι εκτός από τούς μηχανικούς καί τούς αρχιτέκτονες, τούς πολεοδόμους κ.α., πρέπει νά διδάσκωνται τήν Γεωμετρία σέ πανεπιστημιακό επίπεδο καί οι ιατροί καί οι δικαστικοί. Ημείς οι σύγχρονοι Ελληνες, ως φορείς τής μεγάλης εκείνης κληρονομίας, επιβάλλεται νά επανασυνδεθούμε μέ τήν λαμπράν παράδοσιν τών αρχαίων γεωμετρών καί νά φανούμε αντάξιοί τους. Είναι η ιστορική μας οφειλή. Η καλλιέργεια τής Γεωμετρίας είναι δική μας υπόθεσις.

Δυστυχώς όμως η γεωμετρική παιδεία στήν χώρα όπου εγεννήθη, ευρίσκεται τά τελευταία χρόνια σέ πλήρη υποβάθμισι καί νοσεί επικίνδυνα. Η Γεωμετρία διδάσκεται ξηρά, αποσπασματικά καί τό χειρότερο, αποκομμένη από τίς ιστορικές της καταβολές καί τήν ευρύτερη πνευματική της διάσταση. Οπως δέ παρατηρεί η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σέ πρόσφατο (Οκτώβριος 1995) διάβημά της πρός τό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, "Ο περιορισμός τής διδακτέας ύλης (άρα καί τής αντίστοιχης θεωρίας) τής Γεωμετρίας, όχι μόνο οδηγεί στήν υποβάθμιση τού ρόλου της, όταν είναι γνωστό ότι στήν διεθνή μαθηματική κοινότητα συμβαίνει ακριβώς τό αντίθετο, αλλά είναι βέβαιο ότι θά έχει σοβαρότατες συνέπειες στήν όλη εκπαιδευτική πράξη, αφού είναι γνωστό ότι η Γεωμετρία είναι τό κατ' εξοχήν μάθημα, πού βοηθάει τό μαθητή νά αναπτύξει τήν ικανότητα κριτικής σκέψεως. "Αεί ο Θεός γεωμετρεί ης καί φαντασίας".

Ιωάννης-Αδωνις Μελικέρτης

Διαβάστε το: http://www.ellinikoarxeio.com/2011/03/h-arxaia-ellinikh-gewmetria.html#ixzz1HhTHoMfQ

Αρχειακές αναφορές Μεσσήνης 1833-1847 στο ΦΕΚ της εποχής.

Ταυτότητα Εγγραφής: 000081 Τίτλος: Περί διορισμού του προσωπικού των Επισκοπών του Βασιλείου : διάταγμα = Die Ernennung des Penoral [sic] in den Diorcesen betr : Verordnung / Όθων ; η αντιβασιλεία ο Κόμης Άρμανσπεργ Πρόεδρος, Μάουερ, Έϊδεκ Συγγραφέας: Όθων, Βασιλεύς της Ελλάδος
Armansperg, Κόμης
Maurer
Heideck Φυσική Περιγραφή: 2 σ. Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.38, 21/11/1833, σ.287-288 Τμήμα του: Μικροφίλμ 3. α.α. 168 Θέματα: Κύριλλος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Κορινθία--1833
Κύριλλος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Αργολίς--1833
Γεράσιμος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Ύδρα--1833
Μελέτιος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Αχαία--1833
Ιωνάς, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Ήλις--1833
Γρηγόριος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Αιγιαλεία--1833
Βαρθολομαίος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Καλάβρυτα--1833
Παΐσιος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Τριφυλία--1833
Ιωσήφ, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Μεσσήνη--1833
Μακάριος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Μεθώνη--1833
Διονύσιος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Μαντίνεια και Μεγαλόπολις--1833
Διονύσιος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Κυνουρία--1833
Ιγνάτιος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Προστοβίτσα--1833
Προκόπιος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Γόρτυν--1833
Δανιήλ, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Λακεδαιμονία--1833
Θεοδώρητος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Βρουλιάς--1833
Ιερόθεος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Μονεμβασιά--1833
Κύριλλος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Γύθειον--1833
Μακάριος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Φλωμοχώρι--1833
Ιωσήφ, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Βοίτυλο--1833
Άνθιμος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--1833
Ιωαννίκιος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Σκαρδαμούλα--1833
Πορφύριος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Ακαρνανία--1833
Λεσίθεος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Καρπενήσι--1833
Νεόφυτος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Φωκίς και Λοκρίς--1833
Ιάκωβος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Φθοιώτις--1833
Αγαθάγγελος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Λοκρίς--1833
Νεόφυτος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Αττική και Βοιωτία--1833
Παΐσιος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Βοιωτία--1833
Σαμουήλ, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Αίγινα--1833
Άνθιμος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Εύβοια--1833
Δανιήλ, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Καρύστια--1833
Ευγένιος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Σκόπελος--1833
Γρηγόριος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Σκύρος--1833
Άνθιμος, Επίσκοπος--Διορισμοί--Επισκοπές--Επίσκοποι--Κυκλάδες--1833
Διονύσιος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Άνδρος--1833
Νικόδημος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Κύθνος--1833
Καλλίνικος, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Μήλος--1833
Ζαχαρίας, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Θήρα--1833
Γαβριήλ, Μητροπολίτης--Διορισμοί--Επισκοπές--Μητροπολίτες--Νάξος--1833
Κορινθία. Επισκοπή
Αργολίς. Επισκοπή
Ύδρα. Επισκοπή
Αχαΐα. Επισκοπή
Ήλις. Επισκοπή
Αιγιαλεία. Επισκοπή
Καλάβρυτα. Επισκοπή
Τριφυλία. Επισκοπή
Μεσσήνη. Επισκοπή
Μεθώνη. Επισκοπή
Μαντινεία και Μεγαλόπολις. Επισκοπή
Κυνουρία. Επισκοπή
Προστοβίτσα. Επισκοπή
Γόρτυν. Επισκοπή
Λακεδαιμονία. Επισκοπή
Βρουλιάς. Επισκοπή
Μονεμβασιά. Επισκοπή
Γύθειον. Επισκοπή
Φλωμοχώρι. Επισκοπή
Βοίτυλο. Επισκοπή
Σκαρδαμούλα. Επισκοπή
Ακαρνανία. Επισκοπή
Καρπενήσι. Επισκοπή
Φωκίς και Λοκρίς. Επισκοπή
Φθοιώτις. Επισκοπή
Λοκρίς. Επισκοπή
Αττική και Βοιωτία. Επισκοπή
Βοιωτία. Επισκοπή
Αίγινα. Επισκοπή
Εύβοια. Επισκοπή
Καρυστία. Επισκοπή
Σκόπελος. Επισκοπή
Σκύρος. Επισκοπή
Κυκλάδες. Επισκοπή
Άνδρος. Επισκοπή
Κύθνος. Επισκοπή
Μήλος. Επισκοπή
Θήρα. Επισκοπή
Νάξος. Επισκοπή

Ταυτότητα Εγγραφής: 002135 Τίτλος: Περί μεταθέσεως του επαρχιακού ταμείου Μεσσήνης εις Νησί : ειδοποίησις / ο επί των οικονομικών γραμ. της επικρατείας Ν. Γ. Θεοχάρης = Die verlegung den Bezik Kosse Messenenw noch Visi betr. : Bekanntmachungen / der Staatssecretar der Finanzen N.G.Theochoris Συγγραφέας: Θεοχάρης, Νικόλαος Γ. Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.23, 19/05/1835, σ.166 Τμήμα του: Μικροφίλμ 4. Κωδ.αρ. 3.3, α.α. 169 Θέματα: Ανδρούσα. Ταμείο
Νησί. Ταμείο
Ταμεία
Μετάθεση Έδρας
1835
Ειδοποιήσεις
Ανδρούσα
Νησί
Ταυτότητα Εγγραφής: 001703 Τίτλος: Διά του από 15 Μαρτίου τ.ε. υ. β. διατάγματος ... Τίτλος τμήματος: Αγγελίαι αφορώσαι την δημόσιον υπηρεσίαν Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.11, 07/04/1847, σ.62 Τμήμα του: Μικροφίλμ 6. Κωδ.αρ. 3.5, α.α. 171 Θέματα: Μπούτζος, Α.--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Δήμαρχοι--Ιθώμη Μεσσήνης--1847
Δικαίος, Γ. Α.--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Δημαρχικοί Πάρεδροι--Ιθώμη Μεσσήνης--1847
Αναγνωστόπουλος, Ε.--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Δημαρχικοί Πάρεδροι--Ιθώμη Μεσσήνης--1847
Κότζαρης, Αλέξανδρος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Δημαρχικοί Πάρεδροι--Ιθώμη Μεσσήνης--1847
Δήμοι
Δήμαρχοι
Δημαρχικοί Πάρεδροι
Εκλεγμένες Αρχές
Διορισμοί
1847
Αγγελίες
Ιθώμη Μεσσήνης--Δήμος--1835---Απάνω Μαυρομάτι--Έδρα Δήμου
003710 Τίτλος: Δια του από 22 Ιουνίου(4 Ιουλίου) τ.ε... Τίτλος τμήματος: Διορισμοί Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.29, 23/06/1836,σ.130 Τμήμα του: Μικροφίλμ 4. Κωδ.αρ. 3.3, α.α.169 Θέματα: Γαζέτας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ερμιονίς και Τροιζηνία--1836
Καψάλης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αιγιαλεία--1836
Εδιπίδης, Λ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ολυμπία--1836
Μπέλλος, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεσσήνη--1836
Καρατζάς, Δημήτριος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαλόπολις--1836
Χριστοβουλίδης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Επίδαυρος Λιμηρά--1836
Ευγενίδης, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Γύθειον--1836
Πλατύκας, Αθανάσιος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ναύπακτος--1836
Κατσικαπής, Αναγνώστης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Δωρίς--1836
Αλεξάνδρου, Λάμπρος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Λοκρίς--1836
Λιβερόπουλος, Λιβέριος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αίγινα--1836
Ράγκος, Χ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαρίς--1836
Ανδρούλης, Ανδρέας--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Σκόπελος και Σκιάθος--1836
Κριεζής, Ιωάννης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Άνδρος--1836
Γκίκας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Κύθνος--1836
Βουλπιώτης, Γ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ξηρόμερον--1836
Σουΐδας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Βάλτος--1836
Υποδιοικήσεις
Υποδιοικητές
Διορισμοί
1836
Αγγελίες
Ερμιονίς και Τροιζηνία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Καστρί Ερμιόνης--Έδρα Υποδιοίκησης
Αιγιαλεία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Βοστίτσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Ολυμπία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρίτσαινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεσσήνη--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρούσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαλόπολις--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σινάνο--Έδρα Υποδιοίκησης
Επίδαυρος Λιμηρά--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μονεμβασία--Έδρα Υποδιοίκησης
Γύθειον--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μαραθονήσι--Έδρα Υποδιοίκησης
Ναύπακτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ναύπακτος--Έδρα Υποδιοίκησης
Δωρίς--Υποδιοίκηση--1836-1838--Λοιδορίκι--Έδρα Υποδιοίκησης
Λοκρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Ταλάντιο--Έδρα Υποδιοίκησης
Αίγινα--Υποδιοίκηση--1836-1838--Αίγινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Μέγαρα--Έδρα Υποδιοίκησης
Σκόπελος και Σκιάθος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σκόπελος--Έδρα Υποδιοίκησης
Άνδρος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Άνδρος--Έδρα Υποδιοίκησης
Κύθνος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κύθνος--Έδρα Υποδιοίκησης
Ξηρόμερον--Υποδιοίκηση--1836-1837--Δραγάμεστο--Έδρα Υποδιοίκησης
Βάλτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κραβασσαράς--Έδρα Υποδιοίκησης


: 003474 Τίτλος: Α. Διορισμοί Τίτλος τμήματος: Η Α. Μ. δι' υψ. βασιλικής αποφάσεως, εκδοθείσης εν Μαρίενπαδ... Φυσική Περιγραφή: 2σ. Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.49, 22/09/1836, σ.249-250 Τμήμα του: Μικροφίλμ 4. Κωδ.αρ. 3.3, α.α. 169 Θέματα: Βασιλειάδης, Κυριάκος--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Αντιεισαγγελείς--Σύρος--1836
Καραμάνος, Γιαννούλης--Διορισμοί--Εφετεία--Εφέτες--Τρίπολις--1836
Βαλτινός, Νικόλαος--Διορισμοί--Οικονομικές Εφορείες--Έφοροι--Χαλκίς--1836
Σπανόπουλος--Προαγωγές--Υπουργείο Εσωτερικών--Γραμματείς--1836
Βούλγαρης, Ανδρέας--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πρόεδροι--Χαλκίς--1836
Φεγγαράς--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Αντιεισαγγελείς--Χαλκίς--1836
Καλλιφρονάς--Διορισμοί--Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης--Γραμματείς Διεκπεραιώσεως--1836
Οικονόμου, Ιωάννης--Διορισμοί--Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης--Γραμματείς--1836
Λογοθέτης, Αριστείδης--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Θερινός, Γ.--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Καμπούρογλου, Γρηγόριος--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Κουτσαλέξης, Α.--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Σιλίβεργος, Δ.--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Καραμάνος, Γεώργιος--Διορισμοί--Εφετεία--Εφέτες--Αθήναι--1836
Τριανταφύλλου--Διορισμοί--Ναυτοδικεία--Εισηγητές--Πόρος--1836
Κατινάκης--Διορισμοί--Διευθυντήριο του Ναυστάθμου--Ελεγκτές--1836
Σοφόπουλος, Γ.--Διορισμοί--Εφετεία--Γραμματείς--Τρίπολις--1836
Μέγαρης, Θεόδωρος--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πάρεδροι--Πάτραι--1836
Γκίκας, Ελευθέριος--Διορισμοί--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1836
Κοτζιάς, Ν. Α.--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Νέα Μιτζέλλα--1836
Τζάτζης--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Καλαμάκι--1836
Δραγούμης--Διορισμοί--Υπουργείο Ναυτικών--Σύμβουλοι--1836
Δελιγιάννης, Πέτρος--Διορισμοί--Υπουργείο Εξωτερικών--Σύμβουλοι--1836
Φαρδής, Ανδρέας--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πάρεδροι--Ζητούνι--1836
Δραγούμης, Ιωάννης--Διορισμοί--Υπουργείο Ναυτικών--Υπουργικοί Πάρεδροι--1836
Ξανθόπουλος, Μ.--Διορισμοί--Υπουργείο Ναυτικών--Υπουργικοί Πάρεδροι--1836
Σωτηριάδης, Ιωάννης--Προαγωγές--Πολεμικά Πλοία--Πλοίαρχοι--1836
Αποστόλου, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1836
Γαλασίδης, Γ.--Διαθεσιμότητα--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1836
Τζανής--Διορισμοί--Οικονομικές Εφορείες--Έφοροι--1836
Κουτσαλέξης--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Βοίτυλο--1836
Γκουροβίχ--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Μέγαρα--1836
Σαρής, Δ. Α.--Απονομή Βαθμού--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1835
Τζάννης, Ανδρέας--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Άνδρος--1836
Παπαλουκάς, Αθανάσιος--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πάρεδροι--Μεσολόγγιον--1836
Κριεζής, Δημήτριος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αργολίς--1836
Σπηλιοτόπουλος, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Κορινθία--1836
Κιούσης, Ι.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ύδρα--1836
Αμβροσιάδης, Ιωάννης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αχαΐα--1836
Λεβέντης, Γ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Κυλληνία--1836
Δελιγιάννης, Πανάγος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ηλεία--1836
Καρόρης, Δ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Τριφυλία--1836
Γρηγοριάδης, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Πυλία--1836
Μαυρομιχάλης, Αναστάσιος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Μεσσηνία--1836
Κυριακίδης, Δ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Μαντίνεια--1836
Βρατσάνος, Ιωάννης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Γόρτυν--1836
Κονδουμάς, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Κυνουρία--1836
Πεταλάς, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Λακεδαιμονία--1836
Πούλος, Παναγιώτης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Λακωνία--1836
Θεοχαρόπουλος, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αιτωλία--1836
Δαμιράλης, Μάρκος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ακαρνανία--1836
Ράγκος, Παναγιώτης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Τριχωνίς--1836
Ιερομνήμων, Δημάκης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ευρυτανία--1836
Λοιδορίκης, Παναγιώτης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Φωκίς--1836
Δούκας, Αδάμ--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Φθοιώτις--1836
Οικονομίδης, Γεώργιος Δ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αττική--1836
Αξιώτης, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Θήβαι--1836
Οικονομίδης, Αναγνώστης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Βοιωτία--1836
Μιλαΐτης, Μαρκής--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Εύβοια--1836
Μαμούκης, Ι.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Καρυστία--1836
Μαύρος, Φραγκίσκος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Τήνος--1836
Χρηστίδης, Α.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Σύρος--1836
Τσαμαδός, Μιχαήλ--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Νάξος--1836
Λάτρης, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Μήλος--1836
Πονηρόπουλος, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Θήρα--1836
Γαζέτας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ερμιονίς και Τροιζηνία--1836
Καψάλης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αιγιαλεία--1836
Εδιπίδης, Λ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ολυμπία--1836
Μπέλλος, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεσσήνη--1836
Καρατζάς, Δημήτριος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαλόπολις--1836
Χριστοβουλίδης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Επίδαυρος Λιμηρά--1836
Ευγενίδης, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Γύθειον--1836
Πλατύκας, Αθανάσιος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ναύπακτος--1836
Κατσικαπής, Αναγνώστης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Δωρίς--1836
Αλεξάνδρου, Λάμπρος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Λοκρίς--1836
Λιβερόπουλος, Λιβέριος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αίγινα--1836
Ράγκος, Χ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαρίς--1836
Ανδρούλης, Ανδρέας--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Σκόπελος και Σκιάθος--1836
Κριεζής, Ιωάννης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Άνδρος--1836
Γκίκας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Κύθνος--1836
Βουλπιώτης, Γ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ξηρόμερον--1836
Σουΐδας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Βάλτος--1836
Σπίτζ--Απονομή Βαθμού--Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών--Ανθυπολοχαγοί--1836
Έλχαφον--Απονομή Βαθμού--Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών--Ανθυπολοχαγοί--1836
Χαούσβεργ, Μ.--Προαγωγές--Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών--Βοηθοί Γραφείου--1836
Σύρος. Πρωτοδικείο
Τρίπολις. Εφετείο
Χαλκίς. Οικονομική Εφορεία
Υπουργείο Εσωτερικών
Χαλκίς. Πρωτοδικείο
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης
Υπουργείο Οικονομικών
Αθήναι. Εφετείο
Διευθυντήριο του Ναυστάθμου
Πάτραι. Πρωτοδικείο
Νέα Μιτζέλλα. Λιμενική Υπηρεσία
Καλαμάκι. Λιμενική Υπηρεσία
Υπουργείο Ναυτικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Ζητούνι. Πρωτοδικείο
Βοίτυλο. Λιμενική Υπηρεσία
Άνδρος. Λιμενική Υπηρεσία
Μεσολόγγιον. Πρωτοδικείο
Μέγαρα. Λιμενική Υπηρεσία
Πολεμικό Ναυτικό
Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών
Πρωτοδικεία
Εφετεία
Οικονομικές Εφορείες
Υπουργεία
Ναυτοδικεία
Λιμεναρχεία
Πολεμικά Πλοία
Διοικήσεις
Υποδιοικήσεις
Αντιεισαγγελείς
Εφέτες
Έφοροι
Γραμματείς
Πρόεδροι
Γραμματείς Διεκπεραιώσεως
Εισηγητές
Ελεγκτές
Πάρεδροι
Σημαιοφόροι
Αξιωματικοί Λιμένος
Σύμβουλοι
Υπουργικοί Πάρεδροι
Πλοίαρχοι
Διοικητές
Υποδιοικητές
Ανθυπολοχαγοί
Βοηθοί Γραφείου
Διορισμοί
Προαγωγές
Διαθεσιμότητα
Απονομή Βαθμού
1836
Αγγελίες
Σύρος
Τρίπολις
Χαλκίς
Αθήναι
Πόρος
Πάτραι
Νέα Μιτζέλλα
Καλαμάκι
Ζητούνι
Βοίτυλο
Μέγαρα
Άνδρος
Μεσολόγγιον
Αργολίς--Διοίκηση--1836-1845--Ναυπλία--Έδρα Διοίκησης
Κορινθία--Διοίκηση--1836-1845--Κόρινθος--Έδρα Διοίκησης
Ύδρα--Διοίκηση--1836-1845--Ύδρα--Έδρα Διοίκησης
Αχαΐα--Διοίκηση--1836-1845--Πάτραι--Έδρα Διοίκησης
Κυλληνία--Διοίκηση--1836-1845--Καλάβρυτα--Έδρα Διοίκησης
Ηλεία--Διοίκηση--1836-1845--Πύργος Λετρίνων--Έδρα Διοίκησης
Τριφυλία--Διοίκηση--1836-1845--Κυπαρισσία--Έδρα Διοίκησης
Πυλία--Διοίκηση--1836-1838--Νεόκαστρο--Έδρα Διοίκησης
Μεσσηνία--Διοίκηση--1836-1845--Καλάμαι--Έδρα Διοίκησης
Μαντίνεια--Διοίκηση--1836-1845--Τρίπολις--Έδρα Διοίκησης
Γόρτυν--Διοίκηση--1836-1845--Θεισόα--Έδρα Διοίκησης--1836-1838--Καρύταινα--Έδρα Διοίκησης--1838-
Κυνουρία--Διοίκηση--1836-1838--Άγιος Πέτρος--Έδρα Διοίκησης
Λακεδαιμονία--Διοίκηση--1836-1845--Παλαιά Σπάρτη--Έδρα Διοίκησης
Λακωνία--Διοίκηση--1836-1845--Τσίμοβα--Έδρα Διοίκησης
Αιτωλία--Διοίκηση--1836-1845--Μεσολόγγιον--Έδρα Διοίκησης
Ακαρνανία--Διοίκηση--1836-1845--Κραβασσαράς--Έδρα Διοίκησης
Τριχωνίς--Διοίκηση--1836-1838--Κραβασσαράς--Έδρα Διοίκησης
Ευρυτανία--Διοίκηση--1836-1845--Καρπενήσι--Έδρα Διοίκησης
Φωκίς--Διοίκηση--1836-1845--Σάλωνα--Έδρα Διοίκησης
Αττική--Διοίκηση--1836-1845--Αθήναι--Έδρα Διοίκησης
Θήβαι--Διοίκηση--1836-1838--Θήβα--Έδρα Διοίκησης
Βοιωτία--Διοίκηση--1836-1845--Λειβαδιά--Έδρα Διοίκησης
Εύβοια--Διοίκηση--1836-1845--Χαλκίς--Έδρα Διοίκησης
Καρυστία--Διοίκηση--1836-1838--Κούμη--Έδρα Διοίκησης
Τήνος--Διοίκηση--1836-1845--Τήνος--Έδρα Διοίκησης
Σύρος--Διοίκηση--1836-1845--Ερμούπολη--Έδρα Διοίκησης
Νάξος--Διοίκηση--1836-1845--Νάξος--Έδρα Διοίκησης
Μήλος--Διοίκηση--1836-1838--Μήλος--Έδρα Διοίκησης
Θήρα--Διοίκηση--1836-1845--Φηρά--Έδρα Διοίκησης
Ερμιονίς και Τροιζηνία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Καστρί Ερμιόνης--Έδρα Υποδιοίκησης
Αιγιαλεία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Βοστίτσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Ολυμπία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρίτσαινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεσσήνη--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρούσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαλόπολις--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σινάνο--Έδρα Υποδιοίκησης
Επίδαυρος Λιμηρά--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μονεμβασία--Έδρα Υποδιοίκησης
Γύθειον--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μαραθονήσι--Έδρα Υποδιοίκησης
Ναύπακτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ναύπακτος--Έδρα Υποδιοίκησης
Δωρίς--Υποδιοίκηση--1836-1838--Λοιδορίκι--Έδρα Υποδιοίκησης
Λοκρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Ταλάντιο--Έδρα Υποδιοίκησης
Αίγινα--Υποδιοίκηση--1836-1838--Αίγινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Μέγαρα--Έδρα Υποδιοίκησης
Σκόπελος και Σκιάθος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σκόπελος--Έδρα Υποδιοίκησης
Άνδρος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Άνδρος--Έδρα Υποδιοίκησης
Κύθνος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κύθνος--Έδρα Υποδιοίκησης
Ξηρόμερον--Υποδιοίκηση--1836-1837--Δραγάμεστο--Έδρα Υποδιοίκησης
Βάλτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κραβασσαράς--Έδρα Υποδιοίκησης
Φθοιώτις--Διοίκηση--1836-1845--Ζητούνι--Έδρα Διοίκησης

003351 Τίτλος: Συγχώνευσις των δήμων της επαρχίας Μεσσήνης / ο επί των εσωτερικών γραμματεύς της επικρατείας Ν.Γ.Θεοχάρης Συγγραφέας: Θεοχάρης, Νικόλαος Γ. Φυσική Περιγραφή: 3 σ. : πίν. Σημειώσεις: Προηγείται το διάταγμα : "Περί συγχωνεύσεως των δήμων της επαρχίας Μεσσήνης" στη σελίδα 105. Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.22, 18/12/1840, σ.120-122 Τμήμα του: Μικροφίλμ 5. Κωδ.αρ. 3.4, α.α. 170 Θέματα: Συγχώνευση Δήμων
1840
Πίνακες
Μεσσήνη--Επαρχία--1833-1836--1845---Ανδρούσα--Έδρα Επαρχίας
Ταυτότητα Εγγραφής: 002893 Τίτλος: Διορισμοί των επάρχων / ο κόμης Άρμανσπεργ...[και ά.] = Εntschliessung die ernennung der bezirks-commissere betr. / Graf v. Armansperg prdt...[et al.] Παράλληλος κύριος τίτλος: Entschliessung die ernennung der bezirks-commissaere betr Τίτλος τμήματος: Διορισμοί Συγγραφέας: Armansperg, Κόμης
Maurer
Heideck
Ψύλλας, Γεώργιος Φυσική Περιγραφή: 2σ. Σημειώσεις: Η νομική πράξη αποτελείται από 10 άρθρα. Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.20, 29/05/1833, σ.146-147 Τμήμα του: Μικροφίλμ 3. α.α. 168 Θέματα: Μαυρομιχάλης, Αναστάσιος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Άργος--1833
Σεραφείμ, Στάμος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Κορινθία--1833
Γούστης, Ιωάννης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Ύδρα--1833
Δρόσος, Ν.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Ερμιονίς--1833
Πούλος, Παναγιώτης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Τροιζηνία--1833
Κριεζής, Δημήτριος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Αιγιάλεια--1833
Καλαμαριώτης, Παναγιώτης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Καλάβρυτα--1833
Δελιγιάννης, Πανάγος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Ηλεία--1833
Πλατύκας, Αθανάσιος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Ολυμπία--1833
Καρατζάς, Δημήτριος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Μεθώνη--1833
Τουρτούρης, Γεώργιος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Μεσσήνη--1833
Αξιώτης, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Καλάμαι--1833
Δόκος, Δ.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Γόρτυν--1833
Μαλής, Χ.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Κυνουρία--1833
Γουζέλης, Δ.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Επίδαυρος Λιμηρά--1833
Μελάς, Ιωάννης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Γύθειον--1833
Δούκας, Αδάμ--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Ακαρνανία--1833
Ζαβός, Λάμπρος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Μεσολόγγιον--1833
Ρωσσέτος, Ν.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Ναυπακτία--1833
Πεταλάς, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Καλλιδρόμη--1833
Λοιδορίκης, Παναγιώτης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Φθοιώτις--1833
Καψάλης, Π.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Δωρίς--1833
Μόστρας, Αναγνώστης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Λοκρίς--1833
Λιβερόπουλος, Λιβέριος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Αίγινα--1833
Χοϊδάς, Ι.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Μεγαρίς--1833
Καρόρης, Ν.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Θήβαι--1833
Ζαφειρόπουλος, Αναγνώστης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Λεβαδεία--1833
Βρατσάνος, Ιωάννης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Καρυστία--1833
Μιλαϊτης, Μαρκής--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Βόρειες Σποράδες--1833
Δεσύλλας, Δ.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Άνδρος--1833
Μάνος, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Τήνος--1833
Κριεζής, Ιωάννης--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Κύθνος--1833
Λεβέντης, Γ.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Μήλος--1833
Γκίκας, Ν.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Θήρα--1833
Μαμούνης, Ι.--Διορισμοί--Επαρχίες--Έπαρχοι--Νάξος--1833
Επαρχίες
Έπαρχοι
Διορισμοί
1833
Αγγελίες
Άργος--Επαρχία--1833-1836--1845---Άργος--Έδρα Επαρχίας
Κορινθία--Επαρχία--1833-1836--1845---Κόρινθος--Έδρα Επαρχίας
Ύδρα--Επαρχία--1833-1836--1845---Ύδρα--Έδρα Επαρχίας
Ερμιονίς--Επαρχία--1833-1836--Σπέτσαι--Έδρα Επαρχίας
Τροιζηνία--Επαρχία--1845---Ύδρα--Έδρα Επαρχίας
Καλάβρυτα--Επαρχία--1833-1836--1845---Καλάβρυτα--Έδρα Επαρχίας
Ηλεία--Επαρχία--1833-1836--1845---Πύργος Λετρίνων--Έδρα Επαρχίας
Ολυμπία--Επαρχία--1833-1836--1845---Φανάρι Ανδρίτσαινας--Έδρα Επαρχίας--1833-1836--Ανδρίτσαινα--Έδρα Επαρχίας--1845-
Μεθώνη--Επαρχία--1833-1836--Μεθώνη--Έδρα Επαρχίας
Μεσσήνη--Επαρχία--1833-1836--1845---Ανδρούσα--Έδρα Επαρχίας
Καλάμαι--Επαρχία--1833-1836--1845---Καλάμαι--Έδρα Επαρχίας
Γόρτυν--Επαρχία--1833-1836--1845---Καρύταινα--Έδρα Επαρχίας--1833--Θεισόα--Έδρα Επαρχίας--1833-
Κυνουρία--Επαρχία--1833-1836--1845---Πραστός--Έδρα Επαρχίας--1833-1834--Άγιος Πέτρος--Έδρα Επαρχίας--1834-1836--Λεωνίδιο--Έδρα Επαρχίας--1845---Άγιος Ιωάννης--Έδρα Επαρχίας--1845-
Επίδαυρος Λιμηρά--Επαρχία--1833-1836--1845---Μονεμβασία--Έδρα Επαρχίας--1833-1836--Μολάοι--Έδρα Επαρχίας--1845-
Γύθειον--Επαρχία--1833-1836--1845---Μαραθονήσι--Έδρα Επαρχίας--1833-1836--Λιμένι--Έδρα Επαρχίας--1845-1846--Μαραθονήσι--Έδρα Επαρχίας--1846-
Ακαρνανία--Επαρχία--1833-1836--Δραγάμεστο--Έδρα Επαρχίας
Μεσολόγγιον--Επαρχία--1833-1836--1845---Μεσολόγγιον--Έδρα Επαρχίας
Ναυπακτία--Επαρχία--1833-1836--1845---Λεπάντο--Έδρα Επαρχίας
Καλλιδρόμη--Επαρχία--1833-1836--Καρπενήσι--Έδρα Επαρχίας
Φθοιώτις--Επαρχία--1833-1836--1845---Ζητούνι--Έδρα Επαρχίας
Δωρίς--Επαρχία--1833-1836--1845---Λοιδορίκι--Έδρα Επαρχίας
Λοκρίς--Επαρχία--1833-1836--1845---Ταλάντιο--Έδρα Επαρχίας
Αίγινα--Επαρχία--1833-1836--1845---Αίγινα--Έδρα Επαρχίας
Μεγαρίς--Επαρχία--1833-1836--1845---Μέγαρα--Έδρα Επαρχίας
Θήβαι--Επαρχία--1833-1836--1845---Θήβα--Έδρα Επαρχίας
Λεβαδεία--Επαρχία--1833-1836--1845---Λεβαδεία--Έδρα Επαρχίας
Καρυστία--Επαρχία--1833-1836--1845---Κάρυστος--Έδρα Επαρχίας--1833-1835--Κούμη--Έδρα Επαρχίας--1835-1836--1845-
Βόρειες Σποράδες--Επαρχία--1833-1836--Σκόπελος--Έδρα Επαρχίας
Άνδρος--Επαρχία--1833-1836--1845---Άνδρος--Έδρα Επαρχίας
Τήνος--Επαρχία--1833-1836--1845---Τήνος--Έδρα Επαρχίας
Κύθνος--Επαρχία--1833-1836--Κύθνος--Έδρα Επαρχίας
Μήλος--Επαρχία--1833-1836--1845---Μήλος--Έδρα Επαρχίας
Θήρα--Επαρχία--1833-1836--1845---Φηρά--Έδρα Επαρχίας
Νάξος--Επαρχία--1833-1836--1845---Νάξος--Έδρα Επαρχίας
Αιγιαλεία--Επαρχία--1833-1836--1845---Βοστίτσα--Έδρα Επαρχίας


Αναλυτικό (Συστατικό Τμήμα)
Γλωσσικό υλικό, έντυπο
Δοιάκι – Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 1833-1847
Ταυτότητα Εγγραφής: 003351
Τίτλος: Συγχώνευσις των δήμων της επαρχίας Μεσσήνης / ο επί των εσωτερικών γραμματεύς της επικρατείας Ν.Γ.Θεοχάρης
Συγγραφέας: Θεοχάρης, Νικόλαος Γ.
Φυσική Περιγραφή: 3 σ. : πίν.
Σημειώσεις: Προηγείται το διάταγμα : "Περί συγχωνεύσεως των δήμων της επαρχίας Μεσσήνης" στη σελίδα 105.
Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.22, 18/12/1840, σ.120-122
Τμήμα του: Μικροφίλμ 5. Κωδ.αρ. 3.4, α.α. 170
Θέματα: Συγχώνευση Δήμων
1840
Πίνακες
Μεσσήνη--Επαρχία--1833-1836--1845---Ανδρούσα--Έδρα Επαρχίας


γγραφή 12 Αναλυτικό (Συστατικό Τμήμα)
Γλωσσικό υλικό, έντυπο
Δοιάκι – Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 1833-1847
Ταυτότητα Εγγραφής: 003474
Τίτλος: Α. Διορισμοί
Τίτλος τμήματος: Η Α. Μ. δι' υψ. βασιλικής αποφάσεως, εκδοθείσης εν Μαρίενπαδ...
Φυσική Περιγραφή: 2σ.
Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.49, 22/09/1836, σ.249-250
Τμήμα του: Μικροφίλμ 4. Κωδ.αρ. 3.3, α.α. 169
Θέματα: Βασιλειάδης, Κυριάκος--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Αντιεισαγγελείς--Σύρος--1836
Καραμάνος, Γιαννούλης--Διορισμοί--Εφετεία--Εφέτες--Τρίπολις--1836
Βαλτινός, Νικόλαος--Διορισμοί--Οικονομικές Εφορείες--Έφοροι--Χαλκίς--1836
Σπανόπουλος--Προαγωγές--Υπουργείο Εσωτερικών--Γραμματείς--1836
Βούλγαρης, Ανδρέας--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πρόεδροι--Χαλκίς--1836
Φεγγαράς--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Αντιεισαγγελείς--Χαλκίς--1836
Καλλιφρονάς--Διορισμοί--Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης--Γραμματείς Διεκπεραιώσεως--1836
Οικονόμου, Ιωάννης--Διορισμοί--Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης--Γραμματείς--1836
Λογοθέτης, Αριστείδης--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Θερινός, Γ.--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Καμπούρογλου, Γρηγόριος--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Κουτσαλέξης, Α.--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Σιλίβεργος, Δ.--Διορισμοί--Υπουργείο Οικονομικών--Γραμματείς--1836
Καραμάνος, Γεώργιος--Διορισμοί--Εφετεία--Εφέτες--Αθήναι--1836
Τριανταφύλλου--Διορισμοί--Ναυτοδικεία--Εισηγητές--Πόρος--1836
Κατινάκης--Διορισμοί--Διευθυντήριο του Ναυστάθμου--Ελεγκτές--1836
Σοφόπουλος, Γ.--Διορισμοί--Εφετεία--Γραμματείς--Τρίπολις--1836
Μέγαρης, Θεόδωρος--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πάρεδροι--Πάτραι--1836
Γκίκας, Ελευθέριος--Διορισμοί--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1836
Κοτζιάς, Ν. Α.--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Νέα Μιτζέλλα--1836
Τζάτζης--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Καλαμάκι--1836
Δραγούμης--Διορισμοί--Υπουργείο Ναυτικών--Σύμβουλοι--1836
Δελιγιάννης, Πέτρος--Διορισμοί--Υπουργείο Εξωτερικών--Σύμβουλοι--1836
Φαρδής, Ανδρέας--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πάρεδροι--Ζητούνι--1836
Δραγούμης, Ιωάννης--Διορισμοί--Υπουργείο Ναυτικών--Υπουργικοί Πάρεδροι--1836
Ξανθόπουλος, Μ.--Διορισμοί--Υπουργείο Ναυτικών--Υπουργικοί Πάρεδροι--1836
Σωτηριάδης, Ιωάννης--Προαγωγές--Πολεμικά Πλοία--Πλοίαρχοι--1836
Αποστόλου, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1836
Γαλασίδης, Γ.--Διαθεσιμότητα--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1836
Τζανής--Διορισμοί--Οικονομικές Εφορείες--Έφοροι--1836
Κουτσαλέξης--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Βοίτυλο--1836
Γκουροβίχ--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Μέγαρα--1836
Σαρής, Δ. Α.--Απονομή Βαθμού--Πολεμικό Ναυτικό--Σημαιοφόροι--1835
Τζάννης, Ανδρέας--Διορισμοί--Λιμεναρχεία--Αξιωματικοί Λιμένος--Άνδρος--1836
Παπαλουκάς, Αθανάσιος--Διορισμοί--Πρωτοδικεία--Πάρεδροι--Μεσολόγγιον--1836
Κριεζής, Δημήτριος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αργολίς--1836
Σπηλιοτόπουλος, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Κορινθία--1836
Κιούσης, Ι.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ύδρα--1836
Αμβροσιάδης, Ιωάννης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αχαΐα--1836
Λεβέντης, Γ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Κυλληνία--1836
Δελιγιάννης, Πανάγος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ηλεία--1836
Καρόρης, Δ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Τριφυλία--1836
Γρηγοριάδης, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Πυλία--1836
Μαυρομιχάλης, Αναστάσιος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Μεσσηνία--1836
Κυριακίδης, Δ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Μαντίνεια--1836
Βρατσάνος, Ιωάννης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Γόρτυν--1836
Κονδουμάς, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Κυνουρία--1836
Πεταλάς, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Λακεδαιμονία--1836
Πούλος, Παναγιώτης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Λακωνία--1836
Θεοχαρόπουλος, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αιτωλία--1836
Δαμιράλης, Μάρκος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ακαρνανία--1836
Ράγκος, Παναγιώτης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Τριχωνίς--1836
Ιερομνήμων, Δημάκης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Ευρυτανία--1836
Λοιδορίκης, Παναγιώτης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Φωκίς--1836
Δούκας, Αδάμ--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Φθοιώτις--1836
Οικονομίδης, Γεώργιος Δ.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Αττική--1836
Αξιώτης, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Θήβαι--1836
Οικονομίδης, Αναγνώστης--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Βοιωτία--1836
Μιλαΐτης, Μαρκής--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Εύβοια--1836
Μαμούκης, Ι.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Καρυστία--1836
Μαύρος, Φραγκίσκος--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Τήνος--1836
Χρηστίδης, Α.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Σύρος--1836
Τσαμαδός, Μιχαήλ--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Νάξος--1836
Λάτρης, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Μήλος--1836
Πονηρόπουλος, Ν.--Διορισμοί--Διοικήσεις--Διοικητές--Θήρα--1836
Γαζέτας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ερμιονίς και Τροιζηνία--1836
Καψάλης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αιγιαλεία--1836
Εδιπίδης, Λ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ολυμπία--1836
Μπέλλος, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεσσήνη--1836
Καρατζάς, Δημήτριος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαλόπολις--1836
Χριστοβουλίδης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Επίδαυρος Λιμηρά--1836
Ευγενίδης, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Γύθειον--1836
Πλατύκας, Αθανάσιος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ναύπακτος--1836
Κατσικαπής, Αναγνώστης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Δωρίς--1836
Αλεξάνδρου, Λάμπρος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Λοκρίς--1836
Λιβερόπουλος, Λιβέριος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αίγινα--1836
Ράγκος, Χ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαρίς--1836
Ανδρούλης, Ανδρέας--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Σκόπελος και Σκιάθος--1836
Κριεζής, Ιωάννης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Άνδρος--1836
Γκίκας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Κύθνος--1836
Βουλπιώτης, Γ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ξηρόμερον--1836
Σουΐδας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Βάλτος--1836
Σπίτζ--Απονομή Βαθμού--Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών--Ανθυπολοχαγοί--1836
Έλχαφον--Απονομή Βαθμού--Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών--Ανθυπολοχαγοί--1836
Χαούσβεργ, Μ.--Προαγωγές--Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών--Βοηθοί Γραφείου--1836
Σύρος. Πρωτοδικείο
Τρίπολις. Εφετείο
Χαλκίς. Οικονομική Εφορεία
Υπουργείο Εσωτερικών
Χαλκίς. Πρωτοδικείο
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης
Υπουργείο Οικονομικών
Αθήναι. Εφετείο
Διευθυντήριο του Ναυστάθμου
Πάτραι. Πρωτοδικείο
Νέα Μιτζέλλα. Λιμενική Υπηρεσία
Καλαμάκι. Λιμενική Υπηρεσία
Υπουργείο Ναυτικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Ζητούνι. Πρωτοδικείο
Βοίτυλο. Λιμενική Υπηρεσία
Άνδρος. Λιμενική Υπηρεσία
Μεσολόγγιον. Πρωτοδικείο
Μέγαρα. Λιμενική Υπηρεσία
Πολεμικό Ναυτικό
Πολεμικό Ναυτικό. Λόχος Τεχνιτών
Πρωτοδικεία
Εφετεία
Οικονομικές Εφορείες
Υπουργεία
Ναυτοδικεία
Λιμεναρχεία
Πολεμικά Πλοία
Διοικήσεις
Υποδιοικήσεις
Αντιεισαγγελείς
Εφέτες
Έφοροι
Γραμματείς
Πρόεδροι
Γραμματείς Διεκπεραιώσεως
Εισηγητές
Ελεγκτές
Πάρεδροι
Σημαιοφόροι
Αξιωματικοί Λιμένος
Σύμβουλοι
Υπουργικοί Πάρεδροι
Πλοίαρχοι
Διοικητές
Υποδιοικητές
Ανθυπολοχαγοί
Βοηθοί Γραφείου
Διορισμοί
Προαγωγές
Διαθεσιμότητα
Απονομή Βαθμού
1836
Αγγελίες
Σύρος
Τρίπολις
Χαλκίς
Αθήναι
Πόρος
Πάτραι
Νέα Μιτζέλλα
Καλαμάκι
Ζητούνι
Βοίτυλο
Μέγαρα
Άνδρος
Μεσολόγγιον
Αργολίς--Διοίκηση--1836-1845--Ναυπλία--Έδρα Διοίκησης
Κορινθία--Διοίκηση--1836-1845--Κόρινθος--Έδρα Διοίκησης
Ύδρα--Διοίκηση--1836-1845--Ύδρα--Έδρα Διοίκησης
Αχαΐα--Διοίκηση--1836-1845--Πάτραι--Έδρα Διοίκησης
Κυλληνία--Διοίκηση--1836-1845--Καλάβρυτα--Έδρα Διοίκησης
Ηλεία--Διοίκηση--1836-1845--Πύργος Λετρίνων--Έδρα Διοίκησης
Τριφυλία--Διοίκηση--1836-1845--Κυπαρισσία--Έδρα Διοίκησης
Πυλία--Διοίκηση--1836-1838--Νεόκαστρο--Έδρα Διοίκησης
Μεσσηνία--Διοίκηση--1836-1845--Καλάμαι--Έδρα Διοίκησης
Μαντίνεια--Διοίκηση--1836-1845--Τρίπολις--Έδρα Διοίκησης
Γόρτυν--Διοίκηση--1836-1845--Θεισόα--Έδρα Διοίκησης--1836-1838--Καρύταινα--Έδρα Διοίκησης--1838-
Κυνουρία--Διοίκηση--1836-1838--Άγιος Πέτρος--Έδρα Διοίκησης
Λακεδαιμονία--Διοίκηση--1836-1845--Παλαιά Σπάρτη--Έδρα Διοίκησης
Λακωνία--Διοίκηση--1836-1845--Τσίμοβα--Έδρα Διοίκησης
Αιτωλία--Διοίκηση--1836-1845--Μεσολόγγιον--Έδρα Διοίκησης
Ακαρνανία--Διοίκηση--1836-1845--Κραβασσαράς--Έδρα Διοίκησης
Τριχωνίς--Διοίκηση--1836-1838--Κραβασσαράς--Έδρα Διοίκησης
Ευρυτανία--Διοίκηση--1836-1845--Καρπενήσι--Έδρα Διοίκησης
Φωκίς--Διοίκηση--1836-1845--Σάλωνα--Έδρα Διοίκησης
Αττική--Διοίκηση--1836-1845--Αθήναι--Έδρα Διοίκησης
Θήβαι--Διοίκηση--1836-1838--Θήβα--Έδρα Διοίκησης
Βοιωτία--Διοίκηση--1836-1845--Λειβαδιά--Έδρα Διοίκησης
Εύβοια--Διοίκηση--1836-1845--Χαλκίς--Έδρα Διοίκησης
Καρυστία--Διοίκηση--1836-1838--Κούμη--Έδρα Διοίκησης
Τήνος--Διοίκηση--1836-1845--Τήνος--Έδρα Διοίκησης
Σύρος--Διοίκηση--1836-1845--Ερμούπολη--Έδρα Διοίκησης
Νάξος--Διοίκηση--1836-1845--Νάξος--Έδρα Διοίκησης
Μήλος--Διοίκηση--1836-1838--Μήλος--Έδρα Διοίκησης
Θήρα--Διοίκηση--1836-1845--Φηρά--Έδρα Διοίκησης
Ερμιονίς και Τροιζηνία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Καστρί Ερμιόνης--Έδρα Υποδιοίκησης
Αιγιαλεία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Βοστίτσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Ολυμπία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρίτσαινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεσσήνη--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρούσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαλόπολις--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σινάνο--Έδρα Υποδιοίκησης
Επίδαυρος Λιμηρά--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μονεμβασία--Έδρα Υποδιοίκησης
Γύθειον--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μαραθονήσι--Έδρα Υποδιοίκησης
Ναύπακτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ναύπακτος--Έδρα Υποδιοίκησης
Δωρίς--Υποδιοίκηση--1836-1838--Λοιδορίκι--Έδρα Υποδιοίκησης
Λοκρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Ταλάντιο--Έδρα Υποδιοίκησης
Αίγινα--Υποδιοίκηση--1836-1838--Αίγινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Μέγαρα--Έδρα Υποδιοίκησης
Σκόπελος και Σκιάθος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σκόπελος--Έδρα Υποδιοίκησης
Άνδρος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Άνδρος--Έδρα Υποδιοίκησης
Κύθνος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κύθνος--Έδρα Υποδιοίκησης
Ξηρόμερον--Υποδιοίκηση--1836-1837--Δραγάμεστο--Έδρα Υποδιοίκησης
Βάλτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κραβασσαράς--Έδρα Υποδιοίκησης
Φθοιώτις--Διοίκηση--1836-1845--Ζητούνι--Έδρα Διοίκησης 
Ταυτότητα Εγγραφής: 003710
Τίτλος: Δια του από 22 Ιουνίου(4 Ιουλίου) τ.ε...
Τίτλος τμήματος: Διορισμοί
Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.29, 23/06/1836,σ.130
Τμήμα του: Μικροφίλμ 4. Κωδ.αρ. 3.3, α.α.169
Θέματα: Γαζέτας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ερμιονίς και Τροιζηνία--1836
Καψάλης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αιγιαλεία--1836
Εδιπίδης, Λ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ολυμπία--1836
Μπέλλος, Κωνσταντίνος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεσσήνη--1836
Καρατζάς, Δημήτριος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαλόπολις--1836
Χριστοβουλίδης, Κ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Επίδαυρος Λιμηρά--1836
Ευγενίδης, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Γύθειον--1836
Πλατύκας, Αθανάσιος--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Ναύπακτος--1836
Κατσικαπής, Αναγνώστης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Δωρίς--1836
Αλεξάνδρου, Λάμπρος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Λοκρίς--1836
Λιβερόπουλος, Λιβέριος--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Αίγινα--1836
Ράγκος, Χ.--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Μεγαρίς--1836
Ανδρούλης, Ανδρέας--Διορισμοί--Υποδιοικήσεις--Υποδιοικητές--Σκόπελος και Σκιάθος--1836
Κριεζής, Ιωάννης--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Άνδρος--1836
Γκίκας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Κύθνος--1836
Βουλπιώτης, Γ.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Ξηρόμερον--1836
Σουΐδας, Ν.--Διορισμοί--Υποδιοικητές--Βάλτος--1836
Υποδιοικήσεις
Υποδιοικητές
Διορισμοί
1836
Αγγελίες
Ερμιονίς και Τροιζηνία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Καστρί Ερμιόνης--Έδρα Υποδιοίκησης
Αιγιαλεία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Βοστίτσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Ολυμπία--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρίτσαινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεσσήνη--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ανδρούσα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαλόπολις--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σινάνο--Έδρα Υποδιοίκησης
Επίδαυρος Λιμηρά--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μονεμβασία--Έδρα Υποδιοίκησης
Γύθειον--Υποδιοίκηση--1836-1838--Μαραθονήσι--Έδρα Υποδιοίκησης
Ναύπακτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Ναύπακτος--Έδρα Υποδιοίκησης
Δωρίς--Υποδιοίκηση--1836-1838--Λοιδορίκι--Έδρα Υποδιοίκησης
Λοκρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Ταλάντιο--Έδρα Υποδιοίκησης
Αίγινα--Υποδιοίκηση--1836-1838--Αίγινα--Έδρα Υποδιοίκησης
Μεγαρίς--Υποδιοίκηση--1836-1843--Μέγαρα--Έδρα Υποδιοίκησης
Σκόπελος και Σκιάθος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Σκόπελος--Έδρα Υποδιοίκησης
Άνδρος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Άνδρος--Έδρα Υποδιοίκησης
Κύθνος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κύθνος--Έδρα Υποδιοίκησης
Ξηρόμερον--Υποδιοίκηση--1836-1837--Δραγάμεστο--Έδρα Υποδιοίκησης
Βάλτος--Υποδιοίκηση--1836-1838--Κραβασσαράς--Έδρα Υποδιοίκησης

Ταυτότητα Εγγραφής: 004493
Τίτλος: Περί διαλύσεως του επαρχιακού συμβουλίου Μεσσηνίας : διάταγμα / Όθων ; ο επί των εσωτερικών γραμματεύς Δ.Χρηστίδης
Συγγραφέας: Όθων, Βασιλεύς της Ελλάδος
Χρηστίδης, Δημήτριος
Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.1, 13/01/1843, σ.2
Τμήμα του: Μικροφίλμ 5. Κωδ.αρ. 3.4, α.α. 170.
Θέματα: Επαρχιακά Συμβούλια
Διάλυση
1843
Διατάγματα
Μεσσήνη--Επαρχία--1833-1836--1845---Ανδρούσα--Έδρα Επαρχίας
Ταυτότητα Εγγραφής: 004918
Τίτλος: Κατάλογος των εκλεχθέντων επαρχιακών συμβούλων της επαρχίας Μεσσηνίας
Τίτλος τμήματος: Αγγελίαι αφορώσαι την δημόσιον υπηρεσίαν.
Περιέχεται στο: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Αρ.17, 03/06/1843, σ.77
Τμήμα του: Μικροφίλμ 5. Κωδ.αρ. 3.4, α.α. 170
Θέματα: Παπατζώνης, Παναγιώτης--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Εύα--1843
Παπατζώνης, Ιωάννης--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Εύα--1843
Κουμουνδουράκης, Γαλάνης--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Εύα--1843
Λέγγερης, Νικόλαος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Εύα--1843
Αναστασόπουλος, Αλέξανδρος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Οιχαλία Μεσσηνίας--1843
Πάνου, Δημήτριος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Οιχαλία Μεσσηνίας--1843
Καρακήτζος, Ιωάννης--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Οιχαλία Μεσσηνίας--1843
Δρούτζος, Κωνσταντίνος--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Οιχαλία Μεσσηνίας--1843
Αλευρόπουλος, Γεώργιος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ανδανία--1843
Μπαλτάς, Νικόλαος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ανδανία--1843
Κατζούρης, Κωνσταντίνος--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ανδανία--1843
Αντωνόπουλος, Νικόλαος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ανδανία--1843
Καλαμαριώτης, Ευγένειος--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Αριστομένης--1843
Κολοφωλιάς, Ιωάννης--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Αριστομένης--1843
Μπαλόπουλος, Γ.--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ιθώμη Μεσσήνης--1843
Λιμπερόπουλος, Αναγνώστης--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ιθώμη Μεσσήνης--1843
Καστανάς, Γεώργιος--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ιθώμη Μεσσήνης--1843
Φλώρος, Χαρ.--Διορισμοί--Εκλεγμένες Αρχές--Επαρχιακοί Σύμβουλοι--Ιθώμη Μεσσήνης--1843
Επαρχιακά Συμβούλια
Επαρχιακοί Σύμβουλοι
Εκλεγμένες Αρχές
1843
Κατάλογοι
Εύα--Δήμος--1835---Ναζήρι--Έδρα Δήμου
Οιχαλία Μεσσηνίας--Δήμος--1835---Τσαούσι--Έδρα Δήμου--1835-1840--Μελιγαλάς--Έδρα Δήμου--1840-
Ανδανία--Δήμος--1835---Διαβολίτση--Έδρα Δήμου
Αριστομένης--Δήμος--1835---Μουσταφάμπασα--Έδρα Δήμου--1835-1842--Πολαίνα--Έδρα Δήμου--1842-
Ιθώμη Μεσσήνης--Δήμος--1835---Απάνω Μαυρομάτι--Έδρα Δήμου

Ταυτότητα Εγγραφής: 005933
Τίτλος: Ο Ανδρούσης (Μεσσήνης) Ιωσήφ
Συγγραφέας: Βελανιδιώτης, Ιεζεκιήλ (070)
Τμήμα του: Σπαρτιατικόν Ημερολόγιον 1907. σ.72-74
Θέματα: Ιστορία της Χριστιανικής εκκλησίας
History of the Christian church
Τοπική ιστορία
Local history
Θεολογία
Theology

Ταυτότητα Εγγραφής: 009620
Τίτλος: Γεωλογικά : Καταστροφή της Μεσσήνης υπό σεισμού - Οι σεισμοί και τα ζώα - Το μέλλον της γης
Συγγραφέας: Ανυπόγραφο (070)
Τμήμα του: Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν 1910. σ.19-29
Θέματα: Γεωλογία
Geology
Σεισμολογία
Seismology

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Γεμάτη Μεσσηνία η νέα ταινία του Νίκου Καλογερόπουλου !


  • Γεμάτη Μεσσηνία η νέα ταινία του Νίκου Καλογερόπουλου. Αρχαία Μεσσήνη, Αρκαδική πύλη, Παλιά μονή Βουλκάνου, Πολυλίμνειο, Βοϊδοκοιλιά , Πύλος, Μαυροζούμενα και άλλα που δνε είδα στο πρώτο μέρος (έγινε ένας μύλος με την ώρα έναρξης της πρεμιέρας και κάποιοι έχασαν το πρώτο μέρος!)
  • Πάαντως η ταινία (η μισή που είδα) ήταν ενδιαφέρουσα , με σάτιρα και κινηματογραφικό ρυθμό. Ο Καλογερόπουλος κάνει κατάθεση του εαυτού του και του ταλέντου του , όπως και της πολύ μεγάλης αγάπης του για την Μεσσηνία (το έχω διαπιστώσει εδώ και πολλά χρόνια) Άρα είναι δικός μας, μιλά όπως εμείς (τι ωραίο ένα .....Νησιώτικο αχούγιασμα που λέει σε μια φάση!) 
  •  Εννοείται όλα τα λεφτά ο Καλογερόπουλος, αλλά από κοντά και οι άλλοι πολύ καλοί ηθοποιοί!
  • Η πρεμιέρα της ταινίας τελείωση πριν λίγο, μ παρόντα οικοδεσπότη τον Νίκο Καλογερόπουλο στο Σίνε-σέντερ Καλαμάτας. Όλος ο καλός ο κόσμος ήταν εκεί!
  • :-)
  • Παραθέτω  τις πληροφορίες για την ταινία
  • Ο Καλογερόπουλος έφθασε έφιππος στην πρεμιέρα (Αυτό το έχασα όπως προείπα!)


Εφιππος στο "CineCenter" ο Νίκος Καλογερόπουλος

  • Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011
  • 21:24
 
Εφιππος έφτασε στην πρεμιέρα της ταινίας του "Οι Ιππείς της Πύλου" την Πέμπτη το βράδυ, στον κινηματογράφο "CineCenter" της Καλαμάτας, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Εξω από τον κινηματογράφο τον περίμενε, παρά το κρύο, πλήθος θεατών και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Νίκος Καλογερόπουλος ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά του όλους όσοι βοήθησαν στη δημιουργία της ταινίας. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον επιχειρηματία Χρήστο Κωνσταντακόπουλο και αφιέρωσε την ταινία στη μνήμη του καπετάν Βασίλη.
  •  
Η ODEON παρουσιάζει την ταινία του Νίκου Καλογερόπουλου, «Οι Ιππείς της Πύλου» η οποία θα αρχίσει

να προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 10 Μαρτίου 2011. 


Ο Νίκος Καλογερόπουλος επιστρέφει με μια  ιδιαίτερα προσωπική και ανατρεπτική ταινία. «Οι Ιππείς της Πύλου» μας ταξιδεύουν με γέλιο και συναίσθημα στα παράλογα της ζωής, ενώ στην πορεία δεν αφήνουν τίποτα όρθιο.

Η ιστορία
Ο Τηλέμαχος, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, εγκαταλείπει στα πενήντα του την Αθήνα για να γλυτώσει από τις τράπεζες. Με την βοήθεια του Μπάμπη του «Φου», βρίσκει καταφύγιο σ’ένα ερημωμένο κάστρο στην καρδιά της Μεσσηνίας. Μοναδικοί κάτοικοι δύο αδέρφια που δε μιλιούνται και μια ανηψιά που τους βαρέθηκε κι έφυγε, η Δημοκρατία.

Ο Τηλέμαχος την συναντάει τυχαία και μαγεύεται. Λίγο τα σιρόπια του γιατρού για τα πνευμόνια του που έχουν γίνει ορυχείο, λίγο τα τσίπουρα, λίγο οι «απαγορευμένες ουσίες» του Μπάμπη ... οι θεοί βάζουν το χέρι τους κι η Δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο της! Όνειρο, πραγματικότητα, ή και τα δυό? Κρίνετέ το εσείς, κι όποιος το βρει κερδίζει ένα παστέλι Καλαμών.

Το πλούσιο καστ της ταινίας απαρτίζουν οι Νίκος Καλογερόπουλος, Ηλίας Λογοθέτης, Βάνα Μπάρμπα, Γιώργος Κιμούλης, Τάκης Σπυριδάκης, Δημήτρης Καμπερίδης, Ιουλία Καλογρίδη κ.α.


Λίγα Λόγια του Σκηνοθέτη
«Οι Ιππείς της Πύλου είναι μια ανατρεπτική κοινωνικοπολιτική σάτιρα και όχι μόνο.
Στους Ιππείς, η αλληγορία έχει τον πρώτο λόγο και ύστερα οι ήρωες, που είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι και που ο καθένας έχει το χούι του, την μοίρα του και τον χαρακτήρα του.

Το απρόοπτον πρωταγωνιστεί στην ταινία, τα στοιχεία της φύσης και οι μύθοι, με πρώτον το μύθο του Προμηθέα, που έδωσε την φωτιά στους ανθρώπους να ζεσταθούν και εκείνοι καήκανε.

Θέμα συνείδησης θέτουν οι Ιππείς. Συνείδησης και αυτογνωσίας. Οι Ιππείς της Πύλου είναι οι συνειδητοί πολίτες, οι πολίτες του κόσμου, οι κοσμοπολίτες που έλεγε και ο Αντισθένης ο φιλόσοφος.


Οι ενεργοί πολίτες που γίνονται εθελοντές και μπροστάρηδες για να αφυπνίσουν συνειδήσεις. Για να σας σηκώσουν από “κρεβάτια, καρέκλες, πολυθρόνες, ντιβάνια” και να σας φέρουν στα fora, στις διαδηλώσεις, στις αγορές, στα θέατρα και στα σινεμά. Στα περιβόλια μέσα στους ανθισμένους κήπους στη ΖΩΗ και στην Μεσσηνία φυσικά μην ξεχνιόμαστε!!!


Λαθρομετανάστης στην πατρίδα του ο ήρωας μας ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ δραπετεύει από την έδρα του την Αθήνα, προς άγνωστη κατεύθυνση για να γλυτώσει από Τειρεσία, τράπεζες, ΔΝΤ και τα ρέστα. Αντί-ήρωας στην ουσία. Μαθαίνει παθαίνοντας. Φεύγει σαν κλέφτης από το θέατρο του και από την ΕΣΤΙΑ του, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, χρέη και όνειρα. Μια σκουπιδιάρα από την Πύλο έρχεται να φορτώσει τα σκηνικά και τη μοίρα του. Την έστειλε ένας φίλος. Ευτυχώς που υπάρχουνε και αυτοί. Δυο τελάρα όμως από τα σκηνικά είναι μεγάλα και δεν χωράνε στην σκουπιδιάρα. Είναι η θεά Αθηνά και ο Προμηθέας λυόμενος ο αρχιδοφούντης, κρίμα!


Πρέπει να φύγουν γρήγορα όμως πριν έρθουνε οι τράπεζες και του φορέσουν τα βραχιόλια. Πάμε, πάμε, πάμε λέει στον Μπάμπη, στον οδηγό της σκουπιδιάρας αλλά δεν ξέρει που πάει!! Πληροφορείται ότι πάει στην Πύλο..σαν τον άλλο Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα που είχε πάει στη  Πύλο να μάθει νέα για τον πατέρα του…


Η θεά Αθηνά, ο Προμηθέας και ο Καραγκιόζης μένουν στο θέατρο αμανάτι να κάνουν παρέα στην πρέζα και στους οικονομικούς μετανάστες. Εκεί στις γειτονιές της Αθήνας στους δρόμους των παππούδων μας…Πλατεία Θεάτρου, Αθηνάς, Σωκράτους, Ευριπίδου, Σοφοκλέους, Αριστοφάνους, Αισχύλου, Μενάνδρου…Η Ακρόπολη στο βάθος.


Αχ πατρίδα μου καημένη!
Κι απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη…
“Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε το ατύχημα” λένε οι λάμιες στην ταινία.
Σας περιμένω με αγάπη και σας υπόσχομαι το καλυτε(ρότε)ρο μου..
Από καρδιάς Νίκος Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου.»


Συντελεστές
Ηθοποιοί: Νίκος Καλογερόπουλος, Ηλίας Λογοθέτης, Τάκης Σπυριδάκης, Βάνα Μπάρμπα, Ιουλία Καλογρίδη, Δημήτρης Καμπερίδης, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Αθανάσιος Σακελλαρίου, Βασίλης Τσιπίδης
Φιλική Συμμετοχή: Γιώργος Κιμούλης, Αντώνης Καφετζόπουλος

Δ/ντης Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος
Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος
Μιξάζ: Κώστας Βαρυπομπιώτης
Στίχοι, Μουσική, Τραγούδια: Νίκος Καλογερόπουλος
Μουσική Επένδυση: Θανάσης Νικόπουλος
Σκηνικά: Στέλλα Ρότσιου
Κοστούμια: Μαρία Καραπούλιου
Μακιγιάζ: Φανή Αλεξάκη
Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Νίκος Καλογερόπουλος
Συντονισμός Παραγωγής: Λέλια Ανδρόνικου
Συμπαραγωγός: Κώστας Λαμπρόπουλος
Παραγωγοί: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Μαρίνα Κωνσταντακοπούλου
Εκτέλεση Παραγωγής: CL Productions
Παραγωγή: FALIRO HOUSE PRODUCTIONS