Translate this page

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Γιατί είναι άκυρες οι κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, του Παναγιώτη Τσογγίδη

(Από το alfavita.gr )Γιατί είναι άκυρες οι κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
Μεγάλο πρόβλημα έχει ανακύψει με τις επιλογές των διευθυντών Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης και είναι ορατός ο κίνδυνος, εάν επικυρωθούν οι πίνακες, να καταπέσουν στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ παράλληλα μπορεί να κριθούν αντισυνταγματικές διότι καταστρατηγούν την ιεραρχία στη δημόσια διοίκηση και το δικαίωμα της συμμετοχής στην κατάληψη θέσεων.
Πιο συγκεκριμένα:
Α) Το ΥΠΔΜΘ καταστρατηγεί πνεύμα του νόμου και το νόμο3848/10 ο οποίος φέρει τον τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όταν με δική του υπαιτιότητα δεν έχει κάνει τις επιλογές των σχολικών συμβούλων, ενώ έχει σχεδόν τελειώσει τις κρίσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων, που αναμένουν τις υπογραφές από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης αντίθετα δηλ. με ότι ορίζει ο Νόμος.
Το άρθρο 24 παρ. 4 αναφέρει ρητά ότι «Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγείται η τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»
Επίσης στο άρθρο 29 παρ. 2 αναφέρεται « Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής στελεχών που θα ακολουθήσουν».
Επομένως ο νόμος αναφέρει ρητά την εξέλιξη των διαδικασιών στελέχωσης της εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον δεν κατέλαβε μια ανώτερη  θέση να μπορεί να διεκδικήσει την αμέσως επόμενη.
Στην παρούσα διαδικασία έγινε το αντίθετο. Εκπαιδευτικοί με πολλά αντικειμενικά προσόντα καταλαμβάνουν κατώτερες θέσεις δηλ. διευθύνσεις σχολείων και αποκλείονται από τις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις.
Β) Στις κρίσεις που «έγιναν», για πρώτη φορά, ιεραρχικά κατώτεροι έκριναν ιεραρχικά ανώτερους για την κατάληψη θέσης κατώτερης απʼ αυτήν που κατείχαν. Στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που έκριναν εν ενεργεία προϊσταμένους γραφείων και εν ενεργεία σχολικούς συμβούλους, των οποίων η θητεία λήγει στις 31 Ιουλίου.  Αν μιλούσαμε με βάση τη στρατιωτική ιεραρχία θα λέγαμε ότι λοχίες έκριναν εν ενεργεία συνταγματάρχες που ήθελαν (υποχρεωτικά γιατί δεν έγιναν κρίσεις για ανώτερες θέσεις) να καταλάβουν θέση λοχαγών.
Γ) Καθημερινά εφαρμόζονται αποφάσεις διοικητικών εφετείων, που δικαίωσαν πλειάδα εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα, και τοποθετούνται διευθυντές σε σχολικές μονάδες με θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου. Αυτό αλλάζει τη μοριοδότηση πολλών συναδέλφων, διότι αυξάνει τα μετρήσιμα μόρια τους,
Δ) Το Υπουργείο με δελτία τύπου «διαφημίζει» το νέο μοντέλο διευθυντή σχολικής μονάδας που θα έχει αυξημένες εξουσίες. Επομένως,  θα ήταν λογικό, πρώτα να γνωρίζουν οι υποψήφιοι διευθυντές ποιος θα είναι ο νέος τους ρόλος στο σχολείο και μετά να αποφασίσουν αν επιθυμούν να τον «ασκήσουν».
Ε) Αν το Υπουργείο επιθυμεί την αλλαγή των δομών του σχολείου, πρώτα θα έπρεπε να ψηφίσει το σχετικό νόμο, στη συνέχεια να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με τα «κατάλληλα» στελέχη και στη συνέχεια αυτά να κρίνουν τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Διαφορετικά το όλο εγχείρημα φλερτάρει με την αποτυχία και μια ακόμα μεταρρύθμιση θα μείνει πικρή ανάμνηση στους εκπαιδευτικούς.
ΣΤ) Η τρέχουσα χρονιά έχει πολλές εκκρεμότητες και ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων και των σχολικών επιτροπών. Η αλλαγή των διευθυντών στην παρούσα φάση θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Η μόνη ορατή λύση είναι η παράταση της θητείας των νυν διευθυντών σχολικών μονάδων, η ψήφιση του σχετικού νόμου για τα νέα καθήκοντα των διευθυντών, η επιλογή των σχολικών συμβούλων και στη συνέχεια οι επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Αν το Υπουργείο προσπαθήσει με τροπολογία να ανατρέψει το νόμο του, τότε θα δώσει πολλή δουλειά στα διοικητικά δικαστήρια, θα επιδεινώσει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, και θα γκρεμίσει ότι πήγε να χτίσει.
Φιλικά,
     Τσογγίδης Παναγιώτης
 
Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο www.YourNewsGR.com   Και άλλο σχετικόάρθρο από το Αλφαβήτα 

Παρατηρήσεις, ερωτηματικά, συμπεράσματα και συναισθήματα απογοήτευσης από τις διαδικασίες επιλογής Δ/ντων σχολικών μονάδων, του αιρετού Χρήστου Βαϊτσίδη
30/07/2011 - 08:36
Παρατηρήσεις, ερωτηματικά, συμπεράσματα και συναισθήματα απογοήτευσης από τις διαδικασίες επιλογής Δ/ντων σχολικών μονάδων.

Του Χρήστου Βαϊτσίδη Αιρετού μέλους του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης

Ήταν 26-04-2010 όταν η Υπουργός κατέθετε το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία στη Βουλή των Ελλήνων  και στην αιτιολογική έκθεση που το συνόδευε ανέφερε αυτολεξεί , «Το σχέδιο νόμου θέτει τις βάσεις για την επίτευξη του βασικού στόχου και προωθεί την αντικειμενικότητα στην κρίση, την αξιοκρατία στις επιλογές, την χωρίς παρεμβάσεις εξέλιξη, την ορθολογική λειτουργία, την αποτροπή της σπατάλης και εν τέλει την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και την παροχή υψηλής ποιότητας παιδείας στον μαθητή, στον κάθε μαθητή. Με πρωταγωνιστή τον εκπαιδευτικό θα κάνουμε πράξη και θα πετύχουμε το μείζονα στόχο, που είναι το «Νέο Σχολείο» ένα σύγχρονο σχολείο για τον μαθητή.»
 
Και σε άλλο σημείο «καθιερώνεται ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελεχών διοίκησης στην εκπαίδευση, από τους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης μέχρι τους διευθυντές διθέσιων σχολικών μονάδων. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιλογής, και ανατρέπεται το υφιστάμενο σύστημα το οποίο απέκλειε ικανούς υποψηφίους αφενός με τον συγκεκριμένο τρόπο μοριοδότησης αφετέρου με την αδιαφανή διαδικασία συνέντευξης.»
 
Με τα παραπάνω αλλά και με άλλα, «όμορφα λόγια και μεγάλα», η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ προσπάθησε να δημιουργήσει  ελπίδες τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και σε ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία ότι οσονούπω θα απάλλασσε όλους από τα κακώς κείμενα και τα μεν ελληνόπουλα θα απολάμβαναν πολύ υψηλότερου επιπέδου  παιδεία, οι δε εκπαιδευτικοί θα είχαν επιτέλους την πολυπόθητη  αντικειμενικότητα στην κρίση, την αξιοκρατία στις επιλογές και την χωρίς παρεμβάσεις εξέλιξη.
 
Σήμερα 29-07-2011, κάτι παραπάνω από 15 μήνες μετά, και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Δ/ντων Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. της Δυτικής Θεσ/νίκης έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:
 
 1. Τα συμβούλια επιλογής διευρύνθηκαν και από πενταμελή γίνανε επταμελή.
 2. Τα εξ οφίτσιο μέλη, τα οποία και θα επωμιστούν και τα επακόλουθα των επιλογών, ήταν μόνο τρία (3) ενώ τα «πρόθυμα»  φιλοκυβερνητικά τέσσερα (4).
 Δυστυχώς όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, το συμβούλιο επιλογής που συγκροτήθηκε με βάση το ν 3848/10 δεν εξασφάλισε την αντικειμενικότητα στην κρίση, την αξιοκρατία στις επιλογές και την χωρίς παρεμβάσεις εξέλιξη των εκπαιδευτικών παρά τις προσπάθειες που έγιναν από  μέλη του συμβουλίου. Και τούτο διότι:
 • Δεν υπήρξε μέριμνα από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας να δοθούν κίνητρα ώστε να συμμετέχουν στην επιτροπή επιλογών έμπειροι εκπαιδευτικοί  και καταξιωμένοι τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την τοπική κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί  να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής και από αυτούς που επιλέχθηκαν η συντριπτική πλειοψηφία να είναι στελέχη της ΠΑΣΚ και τα οποία επέδειξαν υπέρμετρο κομματικό ζήλο.
 • Δεν υπήρξε πρόβλεψη ώστε επιτευχθεί το μέγιστο της δυνατής αντικειμενικότητας στη βαθμολογία της συνέντευξης με διαγραφή λ.χ. της υψηλότερης και χαμηλότερης βαθμολογίας. Θα πρέπει άμεσα να δοθούν στη δημοσιότητα οι βαθμολογίες όλων των μελών του συμβουλίου επιλογής ώστε να γνωρίζει ο κάθε συνάδελφος τι βαθμό πήρε και από ποιόν.
 • Δεν δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος στο συμβούλιο για να γίνουν οι συνεντεύξεις. Έτσι αυτό για να ανταποκριθεί στην παράλογη απαίτηση του ΥΠΔΒΜΘ να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες την 31η Ιουλίου. εργαζόταν ασταμάτητα επί δωδεκάωρο  καθημερινά, για 15 περίπου ημέρες με ότι αυτό συνεπάγεται.
 • Δεν δόθηκαν έγκαιρα οι απαιτούμενες διευκρινήσεις που ζήτησε το συμβούλιο από το  ΥΠΔΒΜΘ. Αντί αυτού είχαμε αλληλοαναιρούμενες  διευκρινιστικές εγκυκλίους και τις παλινωδίες των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση με τις διευκρινήσεις και τις παλινωδίες του ΥΠΔΒΜΘ ήταν αυτή που αφορά τους υποψήφιους διευθυντές που είναι και υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι και με την οποία γινόταν αναφορά σε τροπολογία στο ν.3848/10 που ΘΑ κατατεθεί στη Βουλή! Για πρώτη φορά ένας νόμος ανατρέπεται πριν ακόμη εφαρμοστεί!!!!
Εύλογα όλα τα παραπάνω μας οδηγούν σε ερωτήματα όπως :
1.        Γιατί το ΥΠΔΒΜΘ για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά άλλαξε την σύνθεση του ΠΥΣΔΕ (αντικαταστάθηκαν οι Προϊστάμενοι με εκπαιδευτικούς)  και διεύρυνε το Συμβούλιο Επιλογής  Στελεχών (από 5μελες σε 7μελες), χωρίς να λάβει πρόνοια για τη διασφάλιση του κύρους των, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας των κορυφαίων αυτών θεσμικών και διοικητικών  οργάνων;
2.    Γιατί το ΥΠΔΒΜΘ καταστρατηγεί τον νόμο που το ίδιο ψήφισε (Ν. 3848/2010), αναφορικά με τις επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης (Σχολικοί σύμβουλοι και Δντες Σχολικών Μονάδων);
3.      Γιατί το ΥΠΔΒΜΘ μεσούσης της διαδικασίας έστειλε πλειάδα αλληλοαναιρούμενων  διευκρινιστικών εγκυκλίων;
4.      Γιατί το ΥΠΔΒΜΘ δεν έδωσε κίνητρα ώστε τα συμβούλια να στελεχωθούν με τους πλέον καταξιωμένους συναδέλφους;
5.      Γιατί το ΥΠΔΒΜΘ δεν έδωσε την απαιτούμενη ευχέρεια χρόνου ώστε οι επιλογές να γίνουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες;
6.      Γιατί το ΥΠΔΒΜΘ δεν πήρε απλά μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αντικειμενικότητα στις συνεντεύξεις;
          Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι απλή. Η πολιτική Ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ ή δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να κάνει πράξη αυτά που διακήρυττε στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου το Απρίλιο του 2010. Είτε ισχύει η μία περίπτωση είτε η άλλη ένα είναι γεγονός. Η πολιτική Ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ αποδείχθηκε αφερέγγυα και ανίκανη στο να προγραμματίσει και να υλοποιήσει τους στόχους που η ίδια έβαλλε πριν από ενάμιση περίπου  χρόνο και  δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η επίτευξη των όποιων θετικών αποτελεσμάτων στη διαδικασία επιλογής Δ/ντων σχολείων Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης, σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται ούτε στο Νόμο 3848/10 ούτε στην αρωγή του ΥΠΔΒΜΘ, αλλά στις προσπάθειες κάποιων μελών του συμβουλίου.
 Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει άμεσα να αποβάλλουμε τα συναισθήματα απογοήτευσης και την απαισιοδοξία που μας δημιούργησαν οι άστοχοι και ερασιτεχνικοί χειρισμοί του  ΥΠΔΒΜΘ και αφού ανασυνταχθούμε όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς να προσπαθήσουμε για την καλυτέρευση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.     Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Νεώτερα για Σχολικούς Συμβούλους...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων των Σχολικών Συμβούλων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων για θέσεις σχολικών Συμβούλων από τις οικείες Επιτροπές Αξιολόγησης. Τη Δευτέρα, 01/08/2011, τα Συμβούλια Επιλογής σχολικών συμβούλων θα προχωρήσουν σε κοινοποίηση των μονάδων που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο.
Η ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων αφενός δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους για θέσεις σχολικών συμβούλων, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, να επιλέξουν μεταξύ των δύο υποψηφιοτήτων (σημείωση αντιγραφέα: ΔΕΝ δίνει) και αφετέρου στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.
Όσοι από τους υποψηφίους, που θα επιλέξουν να διεκδικήσουν θέση σχολικού συμβούλου, έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προτίμησης για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη δήλωση προτίμησης. Εάν τελικά δεν επιλεγούν σε θέση σχολικού συμβούλου παραμένουν στους οικείους αξιολογικούς πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την υποχρέωση της ενυπόγραφης ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες θα καταθέσουν τις τυχόν γραπτές αντιρρήσεις  τους εντός της προθεσμίας που θα θέσει το οικείο Συμβούλιο Επιλογής.

Απορία που δεν απαντιέται από το ανωτέρω δελτίο Τύπου:  
Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος που δεν επιθυμεί τελικά να είναι υποψήφιος, δηλ. η πλειονότητα των υποψηφίων, δει κάποιο λάθος στα μόριά του, ή θέλει να κάνει ένσταση . Θα το έχει το δικαίωμα ή θα του κοπεί; Υπογραμμίζω, ότι ΔΕΝ επιθυμει να κριθεί, αλλά και από την άλλη, δεν επιθυμεί να πιστεύει όλη η Ελλάδα ότι έχει λιγότερα μόρια απ΄αυτά που έχει!  (λόγοι ηθικής τάξης) Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι πρακτικοί λόγοι. Λ.χ. δικαστικής χρήσης. Πρέπει να έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση, ασχέτως αν δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Άπαντα τα ανωτέρω παρακάμπτωνται αν ανακοινωθούν κατ΄ιδίαν οι βαθμολογίες. Αλλά τότε ΠΩΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝ ΤΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ; 
ΑΡΑ:
Θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες Πανελληνίως. Θα πρέπει στο πενθήμερο να υποβάλλουν όλοι τυχούσες ενστάσεις για τα μόρια, παράλληλα η δήλωση για σχολείο  - αναγκαστικά - ισχύει, αλλά η ένσταση εκδικάζεται «ενώπιον του Συμβουλίου πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης » (καλώς πρέπει να θυμάμαι) 
ΑΡΑ;;;;;;
Θα παραιτηθούμε από την ενδεχόμενη ανάδειξη ενός λάθους ενώπιον του Πανελληνίου που θα δημιουργήσει μη επιθυμητές εντυπώσεις; 
Αυτό το ΔΙΚΑΙΩΜΑ , πρέπει να το εξασφαλίσει το Υπουργείο!....

Εν τω μεταξύ, τι ειπώθηκε στην Βουλή, εδώ από το Αλφαβήτα:
http://www.minedu.gov.gr/polymesa/to-ypaideias-sth-voulh-twn-ellhnwn/yfvouli280711.html
Προσέξτε και το απόσπασμα (μια φράση ουσιαστικά) 2:20-2:24

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Δευτέρα 1 Αυγούστου βγαίνουν τα μετρήσιμα μόρια Σχολικών Συμβούλων.

Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση του κ. Μπράτη: (Ο κόκκινος χρωματισμός δικός μας)
 Αθήνα 28-07-2011
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884
fax: 2103246893

Συνεδρίαση  του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.
Οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες  σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε.
Οι πίνακες με τη μοριοδότηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής  και δημοτικής  εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 28-7-2011 , το συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής ,  δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε. και εξέτασε τα παρακάτω θέματα :


 1. Τις ενστάσεις των  υποψηφίων σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε. που δεν έγιναν δεκτοί στη διαδικασία και κατάρτισε τους  αναπροσαρμοσμένους  πινάκες δεκτών και μη δεκτών στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε.
 2. Ολοκλήρωσε τη μοριοδότηση των υποψηφίων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής  και δημοτικής  εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης  και της μοριοδότησης του συγγραφικού έργου των υποψηφίων).Οι σχετικοί πίνακες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011.
 3. Συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου  Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συζήτησε διαδικαστικά θέματα. Ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε στο Συμβούλιο ότι θα δοθεί  παράταση στην προθεσμία για την τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, προκειμένου οι υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι, που είναι και υποψήφιοι Διευθυντές, να γνωρίζουν και τη μοριοδότηση τους ως Σχολικοί Σύμβουλοι.
Σας κοινοποιώ τους  αναπροσαρμοσμένους  πινάκες δεκτών και μη δεκτών στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε.
Δημήτρης Μπράτης

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

Συνεχίζεται το κύμα αντιδράσεων για τις ρυθμίσεις Σχολικών Συμβούλων , διευθυντών κτλ που προωθούνται.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα γίνει η τοποθέτηση των νέων Διευθυντών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σύμφωνα με δήλωση ανωτάτου στελέχους του υπ. Παιδείας στο esos.gr.Το ίδιο στέλεχος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο προσωρινού παγώματος της διαδικασίας.


Ωστόσο  υποψήφιοι Διευθυντές ετοιμάζουν προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να ακυρωθούν οι τοποθετήσεις εξαιτίας της αλλαγής της προκήρυξης εν μέσω της διαδικασίας, ενώ θα στραφούν και προσωπικά κατά του Γενικού Γραμματέα του υπ. Παιδείας Β. Κουλαιδή για παρατεταμένη αμέλεια διότι θεωρούν ότι έχει παρεμποδιστεί η υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
 •  
 • (Αντιδράσεις αναγνωστών από το esos.gr ) 
Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 20:42 δημοσιεύτηκε από Προβληματισμένος Αγαπητέ Γιώργο και Κωνσταντίνε Ραμπίδη η όλη μεθόδευση αποκλείει συναδέλφους με αυξημένα προσόντα να εκτεθούν και στις δύο κρίσεις όπως σαφώς ο νόμος ορίζει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν «φοβούνται» να γίνουν είτε σύμβουλοι είτε διευθυντές.
Όσο για την προσφορά των συμβούλων σε επιμορφώσεις, καθοδήγηση, αξιολόγηση σχολικής μονάδας, επιτροπές καινoτόμων δράσεων, βαθμολογικά, κ.α. σε κάθε θέση στην εκπαίδευση υπάρχουν άριστοι, καλοί και μέτριοι εκπαιδευτικοί άρα και διευθυντές και σχολικοί σύμβουλοι.
Θα μπορούσα να απαριθμήσω και εγώ συμβούλους με μεγάλη προσφορά.
Είναι κρίμα να βάζουμε ταμπέλες και να υποβαθμίζουμε ένα θεσμό ορμώμενοι από προσωπικές εμπειρίες και μεμονωμένα παραδείγματα
  • Σύνδεσμος σχολίου ΓΙΩΡΓΟΣ Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 19:56 δημοσιεύτηκε από ΓΙΩΡΓΟΣ Το σχολείο χωρίς Διευθυντή δύσκολα λειτουργεί. Χωρίς Σχολικό Σύμβουλο και λειτούργησε χρόνια τώρα και θα λειτουργήσει πάλι . Ελάχιστη έως μηδενική η προσφορά τους.Τους μάθαμε, τους ξέρουμε, το εμπαιδώσαμε το μάθημα.... Αρκούνται σε χαιρετισμούς και ευχές και σε καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσων από την καρέκλα του Γραφείου τους.Είναι γνωστό σε όλους μας πως αν ζητήσεις από τους περισσότερους να σε πάνε σε σχολεία αρμοδιότητάς τους δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Αν αγαπούν την εκπαίδευση και θέλουν να προσφέρουν και έχουν τα κότσια φυσικά, να πάνε να διοικήσουν σχολεία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έλεος πια!! Πολύ σωστά έκανε το Υπουργείο!!!!!
   ΘΑ επανέλθω με περισσότερα, αν προκληθώ...
  • Σύνδεσμος σχολίου Γιωργος Δ. Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 18:11 δημοσιεύτηκε από Γιωργος Δ. Eπικαιροτατε καλα τα λεει η Σεβαστη, μαλλον εσυ δεν τα εχεις ξεκαθαρισμενα...
  • Σύνδεσμος σχολίου Κωνσταντίνος Ραμπίδης Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 15:12 δημοσιεύτηκε από Κωνσταντίνος Ραμπίδης Η σημαντικότερη θέση, για ποιοτική λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, είναι η θέση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Άρα είναι απόλυτα ορθή η ρύθμιση που προβλέπει να μην έχουν το δικαίωμα, όσοι τοποθετηθούν, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων. Δεν θα αναφερθώ επι του παρόντος στη χρησιμότητα του θεσμού του σχολικού συμβούλου, ο οποίος μέχρι σήμερα από τότε που δημιουργήθηκε δεν γνωρίζει κανείς τι προσέφερε στο εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδας μας.Αυτά επί του παρόντος και θα επανέλθω με στοιχεία.
  • Σύνδεσμος σχολίου Επικαιρότατος Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 13:50 δημοσιεύτηκε από Επικαιρότατος Αγαπητή Σεβαστή.. ενημερώσου καλύτερα για τη διαδικασία γιατί φαίνεται ότι δεν ξέρεις τίποτε!!!
  • Σύνδεσμος σχολίου Καταρόπουλος Χρ. Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 11:50 δημοσιεύτηκε από Καταρόπουλος Χρ. Είναι δίκαιο να τοποθετηθούν οι επιλαχόντες στα σχολεία από τα οποία θα παραιτηθούν οι Σχ. Σύμβουλοι;
  • Σύνδεσμος σχολίου Παπαδοπούλου Σεβαστή Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011 11:24 δημοσιεύτηκε από Παπαδοπούλου Σεβαστή Είναι πολύ σωστή η νομοθετική ρύθμιση για τον αποκλεισμό των σχολικών συμβούλων από τη διαδικασία επιλογής διευθυντών. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάμβαναν θέσεις διευθυντών, στις οποίες μετά την τοποθέτησή τους ως σχολικών συμβούλων θα τοποθετούνταν επιλαχόντες. Οι σχολικοί σύμβουλοι έπιαναν καλά σχολεία στα οποία πιθανόν να βρεθούν διευθυντές με λιγότερα προσόντα από αυτούς που ήδη θα τοποθετούνταν σε σχολεία με λιγότερη ζήτηση.
   • Σύνδεσμος σχολίου Κώστας Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2011 12:33 δημοσιεύτηκε από Κώστας Αγαπητέ Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να σε διορθώσω. Ο κ. Μπράτης έχει τοποθετηθεί δημόσια στην 80η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, κάνοντας τη ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ δήλωση: "Η διαδικασία προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς και, δυστυχώς, απ' ‘ότι εκτιμώ θα γίνουν πρώτα οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων και ύστερα οι Σχ. Σύμβουλοι με όσες παρενέργειες αυτό συνεπάγεται." (από την ιστοσελίδα της ΔΟΕ). ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ;
   • Σύνδεσμος σχολίου ioannis Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2011 12:29 δημοσιεύτηκε από ioannis Η όλη διαδικασία είναι παράτυπη και παράνομη: Τυπικά γιατί είναι αντίθετη με το νόμο 3848, για μια σειρά από λόγους και επί της ουσίας γιατί ο τρόπος με τον οποίο αξιολόγησαν τα Συμβούλια ήταν αντίθετος με τις οδηγίες που είχαν λάβει. Και ακριβώς γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το αποδείξουμε αυτό με συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει άμεσα να καταφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια. Σίγουρα οι μαζικές προσφυγές θα έχουν
    μεγαλύτερη δυναμική και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ας προσπαθήσει ο
    καθένας μας να επικοινωνήσει με συγκεκριμένους δικηγόρους και να κοινοποιήσει στη συνέχεια τα στοιχεία τους στους υπόλοιπους.
   • Σύνδεσμος σχολίου Δημήτρης Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2011 09:39 δημοσιεύτηκε από Δημήτρης Ήθελα να ξέρω πού είναι συνδικαλιστές μας! Πού είναι ο περιβόητος Μπράτης;
    Ή θα πρέπει να είναι μαζί με αυτούς που φτιάχνουν αυτές τις αδιευκρίνιστες διευκρινιστικές και άτροπες τροπολογίες ή θα πρέπει να είναι εναντίον τους; Πού είναι; Γιατί τώρα τελευταία μόνο τα έγγραφα του υπουργείου κοινοποιεί. Μήπως τον εκλέξαμε για ταχυδρόμο και δεν το έμαθα; Τις κινήσεις του δεν ακούμε!!! Η ΠΑΣΚ πού είναι; Οι Σύλλογοι πού είναι; Συμφωνούν; Δεν τους αγγίζουν οι παρατυπίες στις επιλογές στελεχών; Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες δεν είναι μέλη τους; Μήπως έχει πέσει γραμμή να σιωπούν; Δεν διάβασα ούτε μία τοποθέτηση από όλους αυτούς. Και η Δ.Α.Κ.Ε. και οι άλλες παρατάξεις και αυτές απούσες είναι.
    Μήπως κάτι τρέχει και ακόμη δεν το καταλάβαμε;
   • Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2011 04:59 δημοσιεύτηκε από ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ , ΑΥΤΟ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΩ. ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
   • Σύνδεσμος σχολίου Πέτρος Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 23:51 δημοσιεύτηκε από Πέτρος Συνάδελφοι έγινε ο πρώτοσ πυρήνας με δικηγόρο. ο δικηγόρος ονομάζεται: ΘEOTOKATOS ΒΑΣΙΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
    Δικηγόρος Αθηνών
    Διδότου 39
    ΑΜ ΔΣΑ 3916, τηλ. 6944633314, 210-3627404.
    Χρειαζόμαστε
    -ΑΙΤΗΣΗ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(αντιγραφο)
    -Μόρια διεθυντή και κατ'εκτίμηση μόρια ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
    -Πίνακες υποψ.Σχ.Συμβούλων (της Περιφέρειας σας)
    -Γενικό Δικαστικό Πληρεξούσιο-έντυπο (Συμβολαιογράφο).

   • Σύνδεσμος σχολίου ΜΠΑΜΠΗΣ Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 23:12 δημοσιεύτηκε από ΜΠΑΜΠΗΣ Βασίλη μαζί σου να γίνουμε όλοι οι αγαναχτισμένοι ένα σώμα να σταματήσουμε αυτή την λαίλαπα του υπουργείου.Ενας καλός δικηγόρος χρειάζεται.
   • Σύνδεσμος σχολίου Χρήστος Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 17:57 δημοσιεύτηκε από Χρήστος Αντί για προσφυγές κάντε αποχή από τη διαδικασία, μην υποβάλετε αιτήσεις συνάδελφοι...Τότε τι θα κάνουν οι κύριοι του υπουργείου;

    Αλλά απότι φαίνεται όλοι θέλουν να βάλουν το χεράκι τους στο μέλι...
   • Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 16:15 δημοσιεύτηκε από ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, ΤΟ ΥΠΔΜΒ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΜΗΠΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΔΜΒ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ Ή ΜΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ;;;;;
   • Σύνδεσμος σχολίου Δημήτρης Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 15:37 δημοσιεύτηκε από Δημήτρης Είναι καταπληκτικό ! Δείτε τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Οι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του ενός κόμματος με 14+ και του άλλου με 11+ ... (εκτός βέβαια του αρχισυνδικαλιστή...)
    Αυτή η διαδικασία ήταν για γέλια ...
   • Σύνδεσμος σχολίου Αντώνης Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 15:30 δημοσιεύτηκε από Αντώνης Η υποβαθμισμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση!!! Ακόμη και στην διαδικασία επιλογής Διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων βλέπουμε την προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο.
   • Σύνδεσμος σχολίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 15:00 δημοσιεύτηκε από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ
    ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΝΤΩΝ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ
   • Σύνδεσμος σχολίου Επικαιρότατος Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 13:39 δημοσιεύτηκε από Επικαιρότατος Δεν είναι απλά μόνο να κάνουμε προσφυγή. Μπορούμε να κάνουμε και ασφαλιστικά μέτρα για πάγωμα των πινάκων των Διευθυντών.
   • Σύνδεσμος σχολίου ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 13:02 δημοσιεύτηκε από ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ όλοι οι ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ υποψήφιοι Δ/ΝΤΕΣ βαθμολογήθηκαν με [15] ο υποφαινόμενος με θητεία [14] ετών ως δ/ντής με [13,5].
   • Σύνδεσμος σχολίου Νίκος Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 13:01 δημοσιεύτηκε από Νίκος Είναι πολύ λυπηρό το νόμιμο να το διεκδικεί κάποιος με δικαστικούς αγώνες. Αύριο που θα ανοίξουν τα σχολεία τι θα πούμε στους μαθητές μας αν ρωτηθούμε για την καταστρατήγηση του Ν 3848/2010 από την ίδια την Πολιτεία. Εύχομαι οι υπεύθυνοι να σταθούν με σκεπτικό και σοφία στις τόσες , όχι άδικες , φωνές.
    Διευθυντής Λυκείου
   • Σύνδεσμος σχολίου ΙΩΑΝΝΟΥ Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 12:36 δημοσιεύτηκε από ΙΩΑΝΝΟΥ καποιος να μας οργανώσει γράφοντας το μαιλ του, για προσφυγές.
   • Σύνδεσμος σχολίου daskalos Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 10:41 δημοσιεύτηκε από daskalos Τώρα... μάλιστα !!
    Προσφυγές στα Διοικητικά Εφετεία !! Χα χα χα !!
    Θα συζητηθούν σε κανα δυο χρόνια από τώρα και οι αποφάσεις θα βγουν μετά τις επόμενες επιλογές και αν.... !!!

    Όπως έγινε και με τις προηγούμενες επιλογές.
    "Βράσε ρύζι" που λένε... Βρε στη Γραικία ζούμε ρεεεε ! Δεν το καταλάβατε ακόμα;
   • Σύνδεσμος σχολίου manos Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 10:10 δημοσιεύτηκε από manos Συμφωνώ κάποιος να μας οργανώσει για ομαδική προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα κατά της διαδικασίας ΑΜΕΣΑ
   • Σύνδεσμος σχολίου Επικαιρότατος Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 01:38 δημοσιεύτηκε από Επικαιρότατος Κάποιος ας μας οργανώσει για ομαδική προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα κατά της διαδικασίας...
   • Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2011 16:31 δημοσιεύτηκε από Kώστας Μόνοι σας θα είστε "σύντροφοι". Για το μπάχαλο της επιλογής στελεχών, κατάπιατε τη γλώσσα σας; Ο κ. Μπράτης πέρα από το να βγάζει ενημερωτικές ανακοινώσεις, δεν θα όφειλε να πάρει και συγκεκριμένη θέση;
     
   Κυριακή, 24 Ιούλιος 2011 19:51 δημοσιεύτηκε από maria Δεν δείχνουν σεβασμό ούτε στους νόμους που ψηφίζουν οι ίδιοι,αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα!!!Κάνανε μια διαδικασία επιλογής στελεχών μπάχαλο!!!Καλά που έχουν την συνέντευξη και τους κόφτες κινητών για να υπάρχει αξιοκρατία(;..) και να μας ζαλίζουν τα παπαγαλάκια τους με αυτά τα θέματα!!!!Οι προσωπικές φιλοδοξίες τους τελικά είναι πάνω από όλα..
   Σύνδεσμος σχολίου Νίκος Κυριακή, 24 Ιούλιος 2011 19:40 δημοσιεύτηκε από Νίκος Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου γίνεται πράξη το 1982 με το Ν. 1304/82 στα πλαίσια μιας Μεταδικτατορικής και Προοδευτικής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που επιχειρήθηκε το 1981 μέχρι το 1989. Ήταν η υλοποίηση ενός οράματος στο σύνολο των εκπαιδευτικών, το οποίο πέτυχε να γίνει πράξη μέσα από πολυετείς συνδικαλιστικούς αγώνες των εκπαιδευτικών.
   Ο θεσμός του Σχολικού συμβούλου ήταν και είναι μία καινοτόμος διαδικασία η οποία ενσαρκώνει τις ελπίδες των εκπαιδευτικών για μία αναβαθμισμένη Παιδεία χωρίς όρια , διακρίσεις , περιορισμούς και την παροχή ίσων ευκαιριών. Η συνεχή Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση προβλέπει : α) Τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος , β) Την παροχή ίσων ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς και μαθητές , γ) Την ανεμπόδιστη ιεραρχική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
   Δυστυχώς με αυτά που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες με το θέμα των Σχολικών Συμβούλων , προβληματιζόμαστε αν υπάρχει ανεμπόδιστη ιεραρχική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και παροχή ίσων ευκαιριών.
   Προτείνω τέσσερα βήματα ενεργειών :
   1. Να αποσυρθεί η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή .
   2. Να παραταθεί η θητεία των Διευθυντών που είναι από το 2007.
   3. Να γίνει η κρίση των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων.
   4. Να αναρτηθούν πρώτα οι πίνακες των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων με την
   τελική τους βαθμολογία και μετά να γίνει δήλωση Σχολείων από τους υποψήφιους
   Διευθυντές Σχολικών μονάδων.

   Διευθυντής Λυκείου.
   • Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 11:15 δημοσιεύτηκε από Ανδρέας Αργυρόπουλος,Σχολικός Σύμβουλος για λίγες μέρες ακόμη Απαράδεκτος ο αποκλεισμός των διευθυντών από τη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων....σε πολλές περιοχές θα επιλεγούν σύμβουλοι χωρίς κανένα προσόν...θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος
   • Σύνδεσμος σχολίου Γαλάνη Χρυσούλα Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 10:30 δημοσιεύτηκε από Γαλάνη Χρυσούλα Πιστεύω ότι ο μοριοδότηση ΤΠΕ β! επιπέδου δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις φετινές (2011) αξιολογήσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, γιατί η μη πιστοποίηση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών σε αυτές δεν ήταν κατόπιν επιλογής τους, αλλά προιόν κλήρωσης!!!!
    Θα ήθελα και εγώ να πιστοποιηθώ , αλλά δεν έχω μέχρι σήμερα κληρωθεί!!!!
    Επίσης θέλω να καταγγείλω την άδικη αντιμετώπισή μου από μέλη του ΠΥΣΔΕ Πειραιά γιατί παρόλες τις ενστάσεις και τα στοιχεία που παρέθεσα δεν συναξιολόγησαν το μεταπτυχιακό μου που ολοκλήρωσα με επιτυχία στο ΕΑΠ και αφορούσε στην εξειδίκευση καθηγητών Γαλλικής ΠΕ με έπιστημονικό αντικείμενο τελείως διαφορετικό από αυτό του Διδακτορικού που ολοκληρώθηκε στο ΕΚΠ (τμήμα ΠΤΔΕ) στο επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτικής της Ιστορίας!!!!! Αξιολόγησαν μόνο το Διδακτορικό μου υποκλέπτοντάς μου 4 ολόκληρες μονάδες!!Αντίθετα σε άλλους συναδέλφους προσμέτρησαν και το μεταπτυχιακό τους (4 μονάδες) και το διδακτορικό τους (6 μονάδες).
    Αυτό σημαίνει διαφάνεια ????
   • Σύνδεσμος σχολίου NIKOS Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 09:04 δημοσιεύτηκε από NIKOS ΔΗΛΑΔΗ, ΠΟΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ; ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ Cambridge, Michigan, TOEIC ΚΛΠ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ;
   • Σύνδεσμος σχολίου προβληματισμένος Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 08:03 δημοσιεύτηκε από προβληματισμένος Η έλλειψη σταθερότητας στις θέσεις διοίκησης δεν αφορά αυτούς που θα εγκαταλείψουν τη θέση διευθυντή σχολείου για να αναλάβουν διευθυντές εκπαίδευσης και αφορά μόνο όσους θα εγκαταλείψουν τη διεύθυνση του σχολείου για να αναλάβουν θέση σχολικού συμβούλου;
   • Σύνδεσμος σχολίου Σουζάνα Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 07:58 δημοσιεύτηκε από Σουζάνα Η Ελλάδα ως άλλος Κρόνος καταπίνει τα παιδιά της.Μάλλον χλιαρή ήταν ,φαίνεται, η αντίδραση των εκπ/κων για το μη νόμιμο αποκλεισμό όσων θα αποδεχθούν διευθυντικές θέσεις από τη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων.Και να που θα γίνει νκαι νόμος!
    Εύγε!
   Κυριακή, 24 Ιούλιος 2011 12:23 δημοσιεύτηκε από Επικαιρότατος Ντροπή, επαγελματίες τροπολόγοι και (αδιευκρίνιστοι) διευκρινιστές.
   Σύνδεσμος σχολίου ΕΝΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ & ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨ_ΔΝΤΗΣ Κυριακή, 24 Ιούλιος 2011 12:21 δημοσιεύτηκε από ΕΝΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ & ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨ_ΔΝΤΗΣ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ- Η ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ- ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ , ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ...ΤΗΣ , ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.
   ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΠΑΣΚΙΤΗΣ!!!
   • Κυριακή, 24 Ιούλιος 2011 02:36 δημοσιεύτηκε από BASIL HATZIFILIPPIDIS ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΟΝΟ
    ΝΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ν-ΤΡΟΠΟΛΟΓΟΙ
    Β ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
    ΔΡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
   • Σύνδεσμος σχολίου βασ βασ Κυριακή, 24 Ιούλιος 2011 02:09 δημοσιεύτηκε από βασ βασ τι ειναι αυτα τα πραγματα καταπτυστα ορνεα του συστηματος Αννουλας?
    ποιοι ΑΛΗΤΕΣ υποκινούν τετοιες πρακτικες ΤΣΙΜΠΟΥΤΙ?
    ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΣΚ ο ΜΑΛΑΚΑΣ
    ΒΧ
   • Σύνδεσμος σχολίου Κωνσταντινίδης Δημήτριος Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 20:32 δημοσιεύτηκε από Κωνσταντινίδης Δημήτριος Ντροπή!!!
   • Σύνδεσμος σχολίου Κωνσταντινίδης Δημήτριος Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 20:28 δημοσιεύτηκε από Κωνσταντινίδης Δημήτριος Θα ήθελα να ξέρω πού είναι οι συνδικαλιστές και μάλιστα οι προσκείμενοι στην κυβερνητική παράταξη; Συμφωνούν; Πού είναι ο αιρετός στο ΠΥΣΠΕ ο κ. Μπράτης; Συμφωνεί; Ή είναι αυτός που υποδεικνύει αυτές τις χαζομάρες;
    Και μετά από αυτή τη διαδικασία θα έχουν οι σχολικοί σύμβουλοι την έξωθεν καλή μαρτυρία να επιτελέσουν το έργο τους, να επισκέπτονται τα σχολεία και να δίνουν συμβουλές σε ανταγωνιστές τους διευθυντές / διευθύντριες που ήταν και αυτοί υποψήφιοι / ες; Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στόχος είναι τελικά να υποβιβαστεί τελείως αυτός ο θεσμός; Ντροπή!!!
    Να σταματήσει προσωρινά η διαδικασία ορισμού διευθυντών, να παραταθεί η θητεία των προηγούμενων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων άμεσα με στόχο την άμεση ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεπιλεγέντες.
    Επικαιρότατος
   • Σύνδεσμος σχολίου Νίκος Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 20:05 δημοσιεύτηκε από Νίκος Συνάδελφοι καλά τα τραβάτε,γιατί όταν πήγε να περάσει τον ν.3848 δε μίλησε κανείς σας,για μας τους απλούς αναπληρωτές που οργώσαμε την Ελλάδα κ μας πέταξε στο δρόμο η Κυρία!!!
   • Σύνδεσμος σχολίου ΓΙΩΡΓΟΣ Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 18:55 δημοσιεύτηκε από ΓΙΩΡΓΟΣ Σ΄ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ... (ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ)...
    ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΘΙΚΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΞΙΕΣ... ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ... ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...
    ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΒΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ...
    ΚΡΙΜΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ, ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ...
   • Σύνδεσμος σχολίου Nik Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 18:02 δημοσιεύτηκε από Nik Τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν πλέον το λόγο. Να δούμε το Υπουργείο να πληρώνει και μάλιστα αναδρομικά, γιατί ένας τέτοιος νόμος (αποκλεισμός Δ/ντών από τη διαδιακασία επιλογής Σχ.Συμβ.) θα αποδειχθεί διάτρητος.
   • Σύνδεσμος σχολίου Giorgos Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 17:56 δημοσιεύτηκε από Giorgos Συνάδελφοι, είναι φοβερό αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Εγκύκλιοι επί εγκυκλίων, διευκρινίσεις επί διευκρινίσεων.
    Με ευθύνη του υπουργείου το μπάχαλο στη μοριοδότηση ΤΠΕ, Ξένης Γλώσσας ...
    Ακόμα και με δική μας ευθύνη ο εξευτελισμός με τα πλαστά πτυχία, τα "σκονάκια" ...
    Άλλο μπάχαλο; Φτάσαμε στο τέλος του Ιούλη και οι κρίσεις των Σχολ. Συμβούλων δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τελευταία φαεινή ιδέα του Υπουργείου ο αποκλεισμός από τη σχετική διαδικασία όσων εναλλακτικά θέλουν να υπηρετήσουν από τη θέση του/της Δ/ντή/ντριας.
    Το μόνο σίγουρο είναι ότι οποιαδήποτε διεθέτηση και αν γίνει τώρα δε θα είναι δίκαιη ενώ οπωσδήποτε θα φέρει αναστάτωση στα σχολεία το Σεπτέμβρη ή όποτε γίνουν οι κρίσεις των ΣΣ. Επίσης η εκπαίδευση δε θα έχει τα στελέχη που πρέπει στις κατάλληλες θέσεις και έτσι πέρα από την αρχική πικρία των "αδικημένων" συναδέλφων θα είναι και η τελική χαμένη.
    ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ, ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ.
    ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΤΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ.
   • Σύνδεσμος σχολίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΕΛΗΣ Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 16:05 δημοσιεύτηκε από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΕΛΗΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ!!!. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΤΩΡΑ??? ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΕ. ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ , ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ .ΕΔΩΣΑΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΖΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΙ ΜΕΤΡΗΣΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΙΠΟΤΕ. ΑΝ ΚΙΟΛΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΛΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ . ΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΞΑΛΛΟΥ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ? ΑΠΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ . ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ....
   • Σύνδεσμος σχολίου Γιάννης Πλατάρος Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 13:20 δημοσιεύτηκε από Γιάννης Πλατάρος κα Γαλάνη, σας παρακαλώ πολύ, να μην επιχειρηματολογείτε περί ισότητας ευκαιριών στην κλήρωση για τις ΤΠΕ Β΄επιπέδου όπως και για την προσφορά ή μη (προσθέτω εγώ) διότι στην Ελλάδα (αλλά και σε πάμπολλες Χώρες) δνε υπάρχει ισότητα ευκαιριών ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ!
    Πιάνω μόνο εσάς σε σχέση με ό,τι δηλώνετε:
    Έχετε πάει στο μεταπτυχιακο του ΕΑΠ; Ο άλλος που δεν πάει λόγω διδάκτρων ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΤΕ;
    Για να σας γράψουν υποβάλλατε γλωσσομάθεια. Ο άλλος που δνε είχε λεφτά να πάει φροντιστήρια όπως εσείς ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΤΕ;
    Δεν πιάνω ΑΛΛΑ (είναι ΔΕΚΑΔΕΣ!)
    Βγαίνετε λοιπόν για επιχειρηματολογείτε για την προσωπική σας περίπτωση και έχετε δίκιο, αλλά μη επιχειρηματολογώντας για το ΔΑΣΟΣ χάνετε το δίκιο και για το ΔΕΝΔΡΟ σας.
    Αυτός ο εγωκεντρισμός του Έλληνα, είναι απίστευτη κατάρα κάτι που δίνει και σε διάφορους πονηρούς το δικαίωμα να μας κυβερνούν κατά το δοκούν αισθανόμενοι μεγάλη ΑΣΦΑΛΕΙΑ προ των κραυγών μας!......
   • Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 20:53 δημοσιεύτηκε από Επικαιρότατος Πάντως ένα είναι σίγουρο. Όλα αυτά γίνονται για να κερδίσουν οι δικηγόροι! Απίστευτη πολιτική! Είναι και αυτό στα πλαίσια του Νέου Σχολείου! Ας μιλήσουν οι αιρετοί; Πού βρίσκονται; Ο "κύριος" Μπράτης έχει καταντήσει κλητήρας του Υπουργείου Παιδείας. Μας κοινοποιεί καθημερινά τις φάρσες της κυβέρνησης. Ας αφήσει τις κοινοποιήσεις και ας ασχοληθεί με την ουσία. Ας μας κοινοποιήσει τις παρεμβάσεις του. Πού είναι και ποιες; Ή μήπως δεν παρεμβαίνει; Μήπως συμφωνεί; Σαν να πέφτουν οι μάσκες!!!
    Που είσαι Μπράτη;
    Είσαι εδώ;
    Είσαι αιρετός του κλάδου; Ή αντιπρόσωπος της κυβέρνησης;
    Επικαιρότατος
   • Σύνδεσμος σχολίου ΑΡΤΕΜΗ Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 20:07 δημοσιεύτηκε από ΑΡΤΕΜΗ Στα "γιατί" του Αντρέα προσθέτω άλλο ένα. Γιατί πέρασαν 4 μήνες χωρίς να ανακοινωθούν δημοσίως τα μετρήσιμα μόρια των υποψηφίων σχολικών συμβούλων;
    Ποιοι ωφελούνται από αυτή την αδιαφάνεια; Πιθανώς όσοι έχουν πρόσβαση, εκ των όποιων έσω, σε αυτές τις πληροφορίες και τείνουν να ανακατασκευάζουν το Νόμο με δελτία τύπου, τροποποιήσεις κλπ, ώστε οι διαδικασίες των επιλογών στελεχών να ρυθμιστούν έτσι που να φέρουν το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα.
    Η ανατροπή της σειράς των επιλογών (όπως ορίστηκε από το Ν3848),ίσως δεν είναι τυχαία αλλά σκόπιμη.
    Είναι αξιοσημείωτο ότι γίνονται, σχετικά εσπευσμένα (θα μπορούσαν να παραταθούν οι θητείες),επιλογές για θέσεις ευθύνης με άγνωστη αμοιβή και καθήκοντα. Το περιεχόμενο της δουλειάς των θέσεων στελεχών εκπαίδευσης έχει προαναγγελθεί ότι θα αλλάξει -νομίζω ψηφίζεται το σχετικό νομοσχέδιο τον Αύγουστο του 2011.
    Οι απαντήσεις στα γιατί θα φανούν αφού ολοκληρωθούν οι κρίσεις και οι επιτυχείς υποψήφιοι εκτοπίσουν τους ανεπιτυχείς σε λιγότερο επιθυμητές θέσεις αλλά και μεσοπρόθεσμα και προσωρινά μέχρι την 31/7/2011 που παύουν να ισχύουν οι πίνακες και κάποια στελέχη σπρώχνονται να διακόψουν τις τρέχουσες θητείες τους,να κενώσουν τις θέσεις τους και να κατέβουν ένα σκαλοπάτι της ιεραρχίας του επαγγέλματος κι όχι δυο μαζί. Τα στελέχη της εκπαίδευσης είτε αποκαλούνται μόνιμα είτε μετακλητά υπόκεινται σε προωθήσεις και απωθήσεις που σχετίζονται με πολιτικές κομματικές διασυνδέσεις και σκοπιμότητες εδώ και πολλές δεκαετίες. Πώς θα μπει τέλος στην αναπαραγωγή αυτού του φαινομένου που υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και τον κλάδο των εκπαιδευτικών;
   • Σύνδεσμος σχολίου ΣΑΣ ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 19:01 δημοσιεύτηκε από ΣΑΣ ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ Στα ΠΥΣΠΕ που έχουν ήδη τοποθετηθεί οι ΝΕΟΙ Διευθυντές (π.χ. Δυτικής Αττικής, Καβάλας) τι θα γίνει; Τόσο ΜΠΑΧΑΛΟ την εποχή της διαφάνειας, της δημόσιας διαβούλευσης, της κοινωνικής λογοδοσίας και της συναντίληψης; Γελάει μαζί σας και το ΠΑΡΔΑΛΟ κατσίκι!!!
   • Σύνδεσμος σχολίου ΜΑΡΚΟΣ Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 16:06 δημοσιεύτηκε από ΜΑΡΚΟΣ Βιώνουμε μια περίοδο που ο λαός μας συγκρατεί όσο μπορεί την οργή και την αγανάκτησή του προς τους κυβερνώντες των τελευταίων δεκαετιών, τα δε σπασμένα της «λαμογιάς» τα πληρώνουν ατελείωτα τα χαμηλά και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ενώ ταυτόχρονα το Υπουργείο Οικονομικών «αδυνατεί» να εισπράξει βεβαιωμένους φόρους και οφειλές από μεγαλοοφειλέτες.

    Σ΄αυτή τη συγκυρία έρχεται και το Υπουργείο Παιδείας να προκαλέσει τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Η κ. υπουργός δεν έχει καταλάβει ότι χωρίς τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση, εκτός αν νομίζει ότι θα τους πειθαναγκάσει. Η υπουργός παραβιάζει νόμο που η Βουλή έχει ψηφίσει, επεμβαίνει με τρόπους απαράδεκτους σε διαδικασίες επιλογής στελεχών που είναι σε εξέλιξη με προχειρότητα και αυταρχισμό.

    Για την ιστορία του πράγματος ο ν. 3848 /19-05-2010 έχει τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας και λοιπές διατάξεις». Απ΄ό,τι μέχρι στιγμής διαφαίνεται με τις ακολουθούμενες παλινωδίες της ηγετικής ομάδας του υπουργείου οι εκπαιδευτικοί ακόμα και οι προσκείμενοι φιλικά προς την παρούσα κυβέρνηση δεν μπορούν να αντιληφθούν πως συντελείται ή θα συντελεστεί η αναβάθμιση του ρόλου τους. Διαφαίνεται όμως καθαρά η αγωνία του Υπουργείου Παιδείας να ελέγξει το σώμα των Σχολικών Συμβούλων, κάτι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν επιχειρήσει και το αποτέλεσμα το έχει πληρώσει πολύ ακριβά η εκπαίδευση. Φοβάμαι ότι από τα λεκτικά χαρακτηριστικά του παραπάνω νόμου μπορεί να μείνουν επι τοις ουσίας μόνο οι «λοιπές διατάξεις».

    Δεν γίνεται αναβάθμιση της εκπαίδευσης με την ΟΛΜΕ να «θεωρεί την εγκύκλιο απαράδεκτη» (ανακοίνωση 21-07-2010), την ΠΑΣΚ καθηγητών Δ.Ε. να καταμαρτυρεί στην ηγεσία του υπουργείου «ανικανότητα» (ανακοίνωση 20-07-2011), την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ανακοίνωση 20-07-2011) να χαρακτηρίζει την διευκρινιστική εγκύκλιο και το δελτίο τύπου «ανεπίτρεπτης απαγόρευσης του αναφαίρετου δικαιώματος των εκπαιδευτικών για επαγγελματική επιλογή και εξέλιξη η οποία γίνεται επειδή το ίδιο το Υπουργείο δεν υλοποίησε με τη σωστή χρονική σειρά τις διαδικασίες επιλογής στελεχών».

    Σε τελευταία ανάλυση οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα θα μείνουν για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και θα συνεχίζουν να αγωνίζονται, όμως αργά ή γρήγορα η παρούσα ηγετική ομάδα του υπουργείου είναι σίγουρο ότι θα φύγει.

    Για να μη θεωρηθώ στείρος και άγονός καταθέτω δύο εναλλακτικές προτάσεις.
    1) Να αποσυρθεί η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή. Να ανακοινωθούν τα μετρήσιμα μόρια κάθε υποψηφίου καθώς και οι δύο επιλογές περιφέρειας που έχει δηλώσει. Συνεπώς ένας αριθμός υποψηφίων που είναι χαμηλά και πολύ χαμηλά σε μετρήσιμα μόρια θα μπορούσε οικειοθελώς να αποχωρήσει από την διαδικασία. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα ένας αριθμός με υψηλά μετρήσιμα μόρια να δηλώσει θέση διευθυντή σχολικής μονάδας και η επιλογή συμβούλων να γίνει από υποψηφίους με μέτρια μετρήσιμα μόρια.
    2) Να αναβληθεί η διαδικασία επιλογής συμβούλων, να ξεκινήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο με τους νέους διευθυντές και η διαδικασία να συνεχιστεί στις αρχές του 2012.
   • Σύνδεσμος σχολίου Γριβας Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 13:16 δημοσιεύτηκε από Γριβας Η έννοια του "Νέου Σχολείου" ξεφτιλίστηκε όπως και αυτή της "Αλλαγής".
    Ντροπή τους!!!!
   • Σύνδεσμος σχολίου ΑΡΤΕΜΗ Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 07:06 δημοσιεύτηκε από ΑΡΤΕΜΗ Πελατειακό κράτος, διαπλοκή, διαφθορά,πολυνομία, κομματικός συνδικαλισμός,ρουσφέτια, νεοφιλελευθερισμός, όλοι εναντίον όλων.
    Οι διευθυντές διευθύνσεων κι οι προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης συχνά καταργούνται με νόμο που ψηφίζεται μήνες μετά τις εκλογές, όταν το εκλογικό αποτέλεσμα φέρνει το αντίπαλο κόμμα στην εξουσία. Οι σχολικοί σύμβουλοι όμως ολοκληρώνουν τη θητεία τους.Διαχρονική αντιπαλότητα.
    Υπάρχουν αρκετές ομάδες με συγκρουόμενα συμφέροντα, όπως διοικητικοί εναντίον διοικητικών του αντίπαλου κόμματος και εναντίον σχολικών συμβούλων, νυν σχολικοί σύμβουλοι μεταξύ τους για τη διατήρηση της θέσης τους και εναντίον των νέων υποψηφίων, και διευθυντές σχολείων και μερικοί εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι έχουν μόνο διδακτικό ωράριο.
    Υπάρχουν και Νόμοι που μένουν ανενεργοί ή δεν εφαρμόζονται ή παραβιάζονται και συνεχής υπερπαραγωγή νέων Νόμων ή/και άλλων διατάξεων
    Κάπου υπάρχει και το δημόσιο συμφέρον που κάποιοι το θυμούνται, το επικαλούνται και το επιστρατεύουν προκειμένου να περιορίσουν το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για επαγγελματική εξέλιξη και να αναπαράγουν τις πελατειακές σχέσεις
    Υπάρχουν και υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης (πόσα;)με πλαστά πτυχία και για να εντοπιστούν αυτοί, θα εξεταστούν όλοι οι γλωσσομαθείς υποψήφιοι στην ξένη γλώσσα. Έτσι θα βρεθούν τα πλαστά και θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη;
    Ταυτόχρονα, επέρχονται αδίστακτες περικοπές μισθών, συντάξεων, εφάπαξ, περιορισμός εργασιακών δικαιωμάτων και ως συνήθως όποιος έχει μαχαίρι τρώει καρπούζι. Σπάνια συμβαίνει το καρπούζι να σπάει και το μαχαίρι να περισσεύει ή να γίνεται μπούμεραγκ. Ζητείται ελπίς.
   • Σύνδεσμος σχολίου Μάνος Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 02:04 δημοσιεύτηκε από Μάνος Κύριε Πρωθυπουργέ αντιλαμβάνεσθε τα πραξικοπήματα που συμβαίνουν στο Υπουργείο Παιδείας; Ιδιαίτερα αυτό με τους Διευθυντές και τους Σχ. Συμβούλους; Δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα να παραβαίνει κανένας τους Νόμους του Κράτους. Εκτός ότι δεν τηρήθηκε ο Νόμος 3848/2010, προφανώς κάποια συμφέροντα επιβάλλουν πραξικοπήματα. Κύριε Πρωθυπουργέ κάποιοι προσπαθούν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ
    Συνδικαλιστής της ΠΑΣΚ καθηγητών
   • Σύνδεσμος σχολίου Ανδρέας Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 00:37 δημοσιεύτηκε από Ανδρέας Προφανώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παιδείας προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Αλήθεια γιατί; Γιατί δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, ενιαία αντιμετώπιση της διοικητικής διαδικασίας; Γιατί δεν προβλέπουν σωστά; Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις δοικητικές τους ενέργειες; Αλήθεια γιατί; Η παιδεία και η εκπαίδευση δεν είναι πεδίο μικροκοματικών συμφερόντων, αλλά πεδίο γνώσης, ανάπτυξης και προοπτικής για τα παιδιά του Ελληνικού Λαού. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να το κατανοήσουν στο Υπουργείο παιδείας και να αφήσουν τις πρακτικές της τελευταίας στιγμής και την πολιτική του ράβε ξήλωνε.
   • Σύνδεσμος σχολίου ΓΙΩΡΓΟΣ Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2011 23:23 δημοσιεύτηκε από ΓΙΩΡΓΟΣ Σ΄ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ...(ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ)...
    ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΘΙΚΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΞΙΕΣ... ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ... ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...
    ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΒΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ...
    ΚΡΙΜΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ, ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ...
   • Σύνδεσμος σχολίου Κώστας Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2011 20:23 δημοσιεύτηκε από Κώστας Εάν νομίζετε ότι ένας νόμος αλλάζει με μία απλή εγκύκλιο, είστε πολύ βαθιά νυχτωμένοι....

    Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2011 20:16 δημοσιεύτηκε από Σ.Σ. Καταπληκτική διευκρινιστική!
    Παρόλα αυτά είναι δυνατόν, αγαπητό esos, να διευκρινιστεί:

    Πρώτον: Εαν οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι ΚΑΝΟΥΝ δήλωση προτίμησης, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από την κρίση των συμβούλων;

    Δεύτερον: τι ακριβώς σημαίνει "...για την πλήρωση κενούμενων θέσεων;"
    Μήπως αναμονή να πάρει κάποιος Διευθυντής Σύνταξη ή να αναχωρήσει για να συναντηθεί με τον Κύριο;
    Σύνδεσμος σχολίου Επίκαιρος Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2011 19:32 δημοσιεύτηκε από Επίκαιρος Άλλο και αυτό πάλι. Η ίδια σαπουνόπερα. Προφανώς, κάτι πρέπει να "παίρνουν" στο υπουργείο. Δεν εξηγείται αλλιώς! Και όλοι μαζί θα πρέπει να "ταξιδεύουν" κάθε πρωί και το απόγευμα να γράφουν κάτι. Ότι να 'ναι. Μόνο για να γεμίζουν τα πρωτόκολλα των υπηρεσιών του υπουργείου. Και, φυσικά, απεριόριστη κατανάλωση χαρτιού, για το τίποτε. Παρ' όλη την μεγάλη εκστρατεία του υπουργείου για οικονομία στα βιβλία. Μάλλον το έκανε αυτό για να μπορεί να γίνεται σπατάλη στα έγγραφα. Διότι είναι σίγουρο ότι και αυτό θα τροποποιηθεί σε λίγες μέρες. Τροποποιούν με εγκυκλίους, χαρτιά με μηδαμινή σημασία και απίστευτα μηδενικά νοήματα όπως έχουν εξελιχθεί, νόμους που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει αλλά ακόμη δεν έχουν εφαρμόσει. Σταματήστε να πίνετε! Σταματήστε! Αφού δεν το σηκώνετε το ρημάδι!!!
    Επικαιρότατος

   ΘΕΜΑ: Επιλογή εκπαιδευτικών ως Διευθυντών, Προϊσταμένων, Σχολικών Συμβούλων.
   Ανάστατη είναι η κοινότητα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εξ αιτίας του τρόπου...

   επιλογής στελεχών, (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Σχολικοί Σύμβουλοι).
   Η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε «ανορθόδοξα», με επιλογή Διευθυντών Σχολικών μονάδων και θα ακολουθήσουν οι επιλογές των ανωτέρω διοικητικών και επιστημονικών στελεχών της εκπαίδευσης. Τον ανορθολογισμό έρχεται να επιτείνει κατεπείγουσα εγκύκλιος, με το χαρακτηρισμό «ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» και ημερομηνία 18.07.2011, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
   Υπό τον τίτλο «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων», ορίζει:
   1.    Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται (!) όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων.
   2.    Υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι επιθυμούν να επιλεγούν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με την επικύρωση του πίνακα από τον Περιφερειακό Δ/ντή θα πρέπει, εντός πέντε ημερών, να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου στο Δ/ντή της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκουν, ο οποίος τη διαβιβάζει άμεσα στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου. Μετά την αποδοχή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υπουργό, εντός πέντε ημερών οφείλουν να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.
   Είναι φανερό ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υπάρχει κίνδυνος οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαθέτουν περισσότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, να επιλεγούν ως διευθυντές σχολικών μονάδων και, στη συνέχεια, εφόσον αποκλείονται, (με νομοθετική ρύθμιση … που προωθείται), να επιλεγούν σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.
   Για την αποτροπή μιας τέτοιας ανορθολογικής εξέλιξης θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, να επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης όλων των υποψηφίων, (και αυτών που έχουν κριθεί για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) και αν επιλεγούν ως Σχολικοί Σύμβουλοι, να αντικατασταθούν από τους επόμενους του Πίνακα Διευθυντών. Αυτό θα ήταν η ελάχιστη  διορθωτική κίνηση για αποτροπή αδικιών εις βάρος των εκπαιδευτικών και ελαχιστοποίηση της ζημίας που προκαλείται στην εκπαίδευση από μία «ανορθόδοξη» διαδικασία επιλογής στελεχών.

   Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

   •    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με το προαναφερόμενο ζήτημα;

   22.7.11
   Οι ερωτώντες βουλευτές
   Φώτης Κουβέλης
   Θανάσης Λεβέντης
   Νίκος Τσούκαλης
   Γρηγόρης Ψαριανός

   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 


   ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων: Ανακοίνωση


   Η ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων - Κύκλος Πολιτικής Δράσης Μορφωτικών Υποθέσεων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
   «« Η επικίνδυνη, ανερμάτιστη και γεμάτη αυθαιρεσίες κυβερνητική πολιτική στον τομέα της Παιδείας συνεχίζεται…:
   Σε περίπου ένα μήνα θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά 2011-12 και η Παιδεία στην πατρίδα μας «φλέγεται». Όλα βρίσκονται σε φάση «διάλυσης» και κανένας δεν γνωρίζει τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
   Το Υπουργείο Παιδείας με εγκυκλίους (που αναιρεί η μία την άλλη), με διευκρινιστικές (που προκαλούν σύγχυση) και με προφορικές εντολές (που δεν έχουν νομική ισχύ στη δημόσια διοίκηση), καταλύει καθημερινά κάθε έννοια αξιοκρατίας, νομιμότητας και δημοκρατικών δικαιωμάτων.
   Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τα στελέχη της αυθαιρετούν και εμπαίζουν τους εκπαιδευτικούς «κλείνοντας τα αφτιά» στις δίκαιες διαμαρτυρίες τους για το «αλαλούμ» που η ίδια δημιουργεί καταστρατηγώντας τους νόμους που έχει ψηφίσει (3848/20120).
   Τα προβλήματα και τα ερωτήματα πολλά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και λύσης:
   - Με παλαιοκομματικούς όρους του παρελθόντος στερούν το δικαίωμα σε εκπαιδευτικούς να διεκδικούν θέση Σχολικού Συμβούλου, διότι έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής Δ/ντών σχολικών μονάδων.
   - Οι επιλογές σχολικών συμβούλων είναι άγνωστο ακόμη πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα ολοκληρωθούν. Η διαδικασία βρίσκεται εκτός χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.
   - Ορισμένα μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων επιλογής Δ/ντών, επελέγησαν με κομματικά και μόνον κριτήρια (χωρίς να έχουν την απαραίτητη παιδαγωγική και διοικητική γνώση), με σκοπό να εκτελούν «συγκεκριμένες εντολές». Με τον τρόπο αυτό, μέσα σε κλίμα αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, «ίντριγκας» και «υψηλής κοπτικής ραπτικής», πραγματοποιήθηκαν οι περίφημες και πολυδιαφημιζόμενες (από τα παπαγαλάκια της εξουσίας) αξιοκρατικές συνεντεύξεις, με τη διαπραγμάτευση μελέτης περίπτωσης και τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα: μεγάλος αριθμός ενστάσεων κατά των αξιολογικών πινάκων Δ/ντών όσον αφορά τις βαθμολογίες και τη τήρηση της διαδικασίας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.
   - Απαξίωση των νόμων και του κώδικα διοικητικής διαδικασίας από τη μεριά της Διοίκησης, η οποία δεν δύναται να αντεπεξέλθει στο έργο της. Συνεχή αναποτελεσματικότητα, παραβιάσεις κανόνων, λάθη και παραλήψεις είναι η καθημερινότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.
   Μια κατάσταση που δε συνάδει με δημοκρατικές διαδικασίες σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
   - Ενώ η θητεία των Σχολικών Συμβούλων και των Προϊσταμένων Γραφείων έληγε σύμφωνα με το νόμο στις 31/7/2011, το Υπουργείο με επείγουσα εγκύκλιό του, παρατείνει τις θητείες άγνωστο μέχρι πότε.
   - Χωρίς διάλογο, συναίνεση, δημοκρατικές διαδικασίες, το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του, αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας και τις συγχωνεύσεις κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τη δικαιολογία των «λειτουργικών αδυναμιών».
   - Η διαδικασία εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο τα βιβλία δεν θα είναι στα σχολεία.
   Είναι πραγματικά λυπηρό η δημόσια δωρεάν παιδεία στη πατρίδα μας, να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και επικίνδυνους πειραματισμούς από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τους εντολοδόχους της.
   Είναι αδιανόητο, μεσούσης της πρωτοφανούς κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και η ελληνική οικογένεια, η κυβερνητική πολιτική να αναστατώνει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο τον κομματικό έλεγχο της παιδείας.
   Καλούμε για μια ακόμη φορά τους κυβερνώντες να σταματήσουν να αυθαιρετούν και να σοβαρευτούν γιατί «πολιτικάντηδες και κομπογιαννίτες» δεν έχουν θέση στην εκπαίδευση. »»