Translate this page

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Υποψήφιοι διευθυντές Σχολικών μονάδων: Θέμα 1ον Μελέτη περίπτωσης! (Θα εμπλουτίζεται καθημερινά με ενδεικτικές απαντήσεις)

 Απαντήσεις συνεχίζονται και σε νεώτερη ανάρτηση , μετά την 50η μελέτη περίπτωσης για λόγους ευκινησίας της σελίδας)
 (ενδεικτικές απαντήσεις στις μελέτες περίπτωσης κατά την διαδικασία της συνέντευξης υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων)
Δημοσιεύουμε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην πρώτη μελέτη περίπτωσης του ΥΠΔΒΜΘ για την συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών. Όλες οι μέχρι τώρα μελέτες περίπτωσης είναι 185 , ενώ η τράπεζα θεμάτων θα εμπλουτιστεί και εμπλουτίζεται ήδη! Σε 200 μέρες με ρυθμό μία απάντηση την ημέρα θα τις δημοσιεύσουμε όλες (όσες γνωρίζουμε καλώς!)
:-)
Καλή επιτυχία στους υποψηφίους και τις απαντήσεις μας να μην τις λάβετε ως....θέσφατα!
Θέματα Επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Θέμα 1ον

Περιγραφή

‘Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των διευθυντών των σχολείων αποστέλλει στο γραφείο εκπαίδευσης στατιστικά στοιχεία και δεδομένα των σχολικών μονάδων, τα οποία δεν είναι απολύτως ακριβή (πχ αριθμός μαθητών, τμημάτων, βαθμός κάλυψης του ωραρίου των εκπαιδευτικών κλπ). Το φαινόμενο έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας με αποτέλεσμα η ηγεσία του υπουργείου να λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενη σε ανακριβή στοιχεία. Η έλλειψη αξιοπιστίας στα στατιστικά στοιχεία συμβάλλει σημαντικά στη διασπάθιση των διαθέσιμων για την παιδεία πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων).Αν γίνεται, είναι κατακριτέο, διότι αν ο Διευθυντής εμφανίζει περισσότερους μαθητές για να δημιουργήσει λ.χ. περισσότερα τμήματα, αυτό, ναι μεν έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα που υποδηλοί ότι έχει πρόθεση να παρέχεται στο σχολείο του καλύτερο έργο για τους μαθητές και να ελαφρύνει τους καθηγητές, αλλά στην ουσία είναι σαν να διορίζει από το παράθυρο 1,5 καθηγητή /επί πλέον τμήμα (!) (Ένα τμήμα κάνει 35 ώρες περίπου , μεσοσταθμικά είναι 1,5 καθηγητής πλήρους ωραρίου)  που θα μισθοδοτείται από το υστέρημα του Ελληνικού λαού ή με δανεικά. Πρόκειται για καθαρή παρανομία με οικονομικές επιπτώσεις. Δεν έχει ο Διευθυντής τέτοια δικαιοδοσία, δεν είναι υπουργός οικονομικών, ούτε Κυβέρνηση! Η ενέργειά του μπορεί να έχει μη ταπεινά κίνητρα, τα οποία δεν αίρουν το αξιόποινον του πράγματος καθώς αυτό αποτελεί και πειθαρχικό (παράβαση καθήκοντος τουλάχιστον) και ποινικό (ζημία του Δημοσίου) 

 Θέμα 2ον
Περιγραφή

Σας καταγγέλλεται από γονείς μαθητών που φοιτούν στο σχολείο σας  ότι κατά την ώρα της Φυσικής Αγωγής δεν γίνεται μάθημα και ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής επιτρέπει στους μαθητές «να κάνουν ότι θέλουν, να πάρουν μπάλα, να συζητούν, να τρώνε ή να κάνουν βόλτες».  
Ενδεικτική -μη υποδειγματική- απάντηση!

Πρέπει ο Διευθυντής να είναι σε θέση να απαντήσει αν το καταγγελλόμενο  περιστατικό συμβαίνει κατά κόρον , κατ΄επανάληψιν και κατ΄εξακολούθησιν ή πρόκειται για τυχαίο περιστατικό. 
Πάντως για να υπάρχει καταγγελία, μάλλον δεν αφορά μεμονωμένη ενέργεια και θα έπρεπε να γνωρίζει ο Διευθυντής τις συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος , αφού αυτό δεν γίνεται εντός αιθουσών (εντός δεν μπορεί να γνωρίζει πέραν του βιβλίου ύλης και εν απουσία καταγγελιών με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς) Βεβαίως ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, υπάρχει και το στρεβλό μοντέλο των γονέων που θυμούνται τις συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όταν προ 30-40 ετών ήταν αυτοί μαθητές, με τις  φόρμες, τις νάιλον τσάντες που τις κουβαλούσαν οι μαθητές και άλλαζαν στο προαύλιο επί παντί καιρώ και πάσα ώρα, το τροχάδην για ζέσταμα, την «Σουηδική γυμναστική» κτλ Θα πρέπει να πει στους γονείς ότι τέτοιο μοντέλο πλέον δεν υφίσταται, ότι και το παιγνίδι και η μπάλα είναι μέρος του μαθήματος. Το να συζητούνε μεταξύ τους δεν είναι κάτι που απαγορεύεται αλλά προάγει την κοινωνικοποίησή τους. Να τους πει, ότι μπορεί κάποιοι μαθητές, να έχουν απαλλαγεί από το μάθημα, οπότε την ώρα της Γυμναστικής, ναι, είναι δυνατόν και να συζητάνε και να τρώνε είδη από το κυλικείο. 
Αφού καταστήσει γνωστά τα παραπάνω στους γονείς και σιγουρευτεί ότι τα έχουν εμπεδώσει, αν δεν δεχθούν τις εξηγήσεις του, θα τους υποσχεθεί ότι θα εξετάσει το θέμα περαιτέρω . Αν δεν γνωρίζει, (που θα πρέπει να γνωρίζει τους στόχους του μαθήματος τουλάχιστον) να συμβουλευθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος μακροσκοπικά, να δει το βιβλίο ύλης, να συζητήσει με τον καθηγητή της Φ.Α. διακριτικά στην αρχή για τις συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος. Συνήθως τα σχολεία, δεν διαθέτουν αποδυτήρια, γυμναστήρια και επαρκείς αθλητικούς χώρους. Δεν διαθέτουν λ.χ. ένα απλό σκάμμα για άλματα σε μήκος ενώ το Α.Π . μπορεί να το προβλέπει. Ένας στόχος είναι και η κοινωνικοποίηση των μαθητών οι κινητικές δεξιότητες,οι αθλοπαιδιές,οι χοροί (ανάλογα και με την τάξη) Στο λύκειο λ.χ. οι μαθητές επιλέγουν άθλημα και διδάσκεται η τεχνική του σε ομάδες που δημιουργηθούν. Αυτά πρέπει να τα επισημάνει και στους γονείς λόγω του παλαιού μοντέλου που ίσως έχουν για το μάθημα (πάρα πολύ πιθανό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα καταγγελλόμενα πρέπει είναι εντελώς αβάσιμα).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να  παρατηρήσει διακριτικά, και να συζητήσει το θέμα με τον καθηγητή Φυσική Αγωγής  , χωρίς να φανεί ότι τον ελέγχει. Λχ. μπορεί να του πει πόσοι  κάνουν κοπάνα από το μάθημα, πόσοι έχουν απαλλαγή αν αρνείται κάποιος να κάνει αθλοπαιδιές με του άλλους, ποία τάξη είναι η καλύτερη, ποιες ελλείψεις έχουμε από άποψη υποδομών, πώς θα μπορούσε να γίνεται καλύτερα το μάθημα, τι αιτήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε στον Δήμο ως Σχολική Επιτροπή ή -πλέον- ως Σχολείο προς την νέα Δημοτική Ενιαία Σχολική Επιτροπή κτλ Από τα παραπάνω, σίγουρα θα μορφώσει γνώμη αν διεξάγεται το μάθημα όπως απαιτεί το Α.Π.Σ. Να συζητήσει για τους κοπανατζήδες σχετικά με την βαθμολογική αντιμετώπιση («άμα αποφεύγουν συστηματικά την συμμετοχή στο μάθημα και προφασίζονται συνέχεια λόγους υγείας και εφ΄όσον εσύ είσαι σίγουρος ότι κοροϊδεύουν, μην τους βάλλει υψηλή βαθμολογία» Όσοι δεν συμμετέχουν αυθαίρετα, να μου το αναφέρεις αμέσως και προσωπικά για τους ελέγχω επί τόπου, να τους βάζω να ποτίζουν τα λουλούδια και να παίρνουν και απουσία και να δω και τους κηδεμόνες τους.
Το πρωί μετά την πρωινή προσευχή μπορεί να επιστήσει την προσοχή των μαθητών σε γενικούς κανόνες για το μάθημα: Κανείς δεν μετέχει αδικαιολόγητα, όσοι δεν  μετέχουν λαμβάνουν απουσία και θα ελέγχεται ο λόγος που επικαλούνται (Είναι και το λεπτό θέμα με ενδεχόμενη δυσμηνόρροια στα κορίτσια) ότι δεν  απομακρυνόμαστε του χώρου, του προαυλίου, δεν ενοχλούμε την διεξαγωγή των μαθημάτων κτλΘέμα 3ον
Περιγραφή:
Η έρευνα στα θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης έχει αναδείξει ότι ένας εκπαιδευτικός ηγέτης πρέπει να έχει συγκεκριμένο όραμα. Στο νέο σας σχολείο, διαβάσατε κάτι που άφησε ο προηγούμενος διευθυντής: «πάντα είχα ένα όραμα για το πώς θέλω να είναι το σχολείο μου, όταν εγώ δεν θα είμαι εδώ. Το βασικό για μένα είναι να νιώθουν όλοι δημιουργικοί και να ανανεώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα με δικές τους καινοτομικές ιδέες. Μάλιστα, το κυριότερο είναι όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, να νιώθουν ασφάλεια να δοκιμάζουν και να αισθάνονται ότι κανείς δεν θα τους επιπλήξει για τα λάθη, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουν ως μαθησιακές ευκαιρίες».
 Ενδεικτική απάντηση:
 Αν ο απελθών διευθυντής με το «όραμά» του (=στρατηγικός προγραμματισμός) με τους όρους «ανανεώνουν» και «καινοτομικές-ρηξικέλευθες ιδέες» εννοεί εισαγωγή νέων παιδαγωγικών μεθόδων επί του ΙΔΙΟΥ Α.Π.Σ ή τεχνολογικών εργαλείων (ΤΠΕ) έχει καλώς. Αν εννοεί κάτι άλλο, έχει άδικο.Ως προς τα λάθη που «δεν θα τους επιπλήξει κανείς» έχουμε να πούμε, ότι τα λάθη στην διδασκαλία είναι ενίοτε ΕΥΛΟΓΙΑ και καλοδεχούμενα,  διότι αιτιολογείται το λάθος και ισχυροποιείται το σωστό. Σε πειθαρχικά και διοικητικά θέματα ακολουθούνται οι αρχές που συνοψίζονται στα ρητά:
 • «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»
 • «Μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παραιτού» που λέει Απόστολος Παύλος, αλλά εμείς ως παιδαγωγοί επιμένουμε και στην τρίτη και τέταρτη
 • «Η επιείκεια είναι αδελφή της δικαιοσύνης»
Επίσης πρέπει να καταστεί σαφές σε μαθητές και καθηγητές ότι η «επίπληξη» είναι η ελαφρότερη ποινή πειθαρχική που υπάρχει. Ότι δεν αποκεφαλίζουμε κάποιον αν κάνει λάθος ή παράπτωμα, ότι όμως αν το κάνει κατ΄επανάληψιν κατά συρροήν κατ΄εξακολούθησιν και κατ΄επάγγελμα πρέπει να αυστηροποιήσουμε τις ποινές πάντα ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ και πάντα με φειδώ και πειθώ του σφάλλοντα, ότι όντως έσφαλε.


 Θέμα 4ον
Περιγραφή:
Η εκπαιδευτική έρευνα αναφέρει ότι η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ολοένα θα μεγαλώνει. Oι επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες τώρα διπλασιάζονται κάθε 3 χρόνια περίπου και ο καθένας μας είναι πιθανό να αλλάξει σταδιοδρομία ή επάγγελμα περίπου 5 έως 7 φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του. Συνεπώς, η γνώση και η εμπειρία με ένα μεγάλο εύρος ικανοτήτων τοπικής διοίκησης (όπως είναι η ανάπτυξη και ο χειρισμός του προϋπολογισμού του σχολείου, οι διοικητικές λειτουργίες, η ανάπτυξη και ο έλεγχος του αναλυτικού προγράμματος, κτλ.) θα καταστούν απαραίτητες.

Η Αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης.
(Άρθρο που δημοσιεύθηκε στις ημερήσιες εφημερίδες της Μεσσηνίας  «ΦΩΝΗ» & «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» στα αντίστοιχα φύλλα της Παρασκευής 6ης Μαίου 2005 όπως και στο «ΘΑΡΡΟΣ» του Σαββάτου 7ης Μαίου 2005)
Το αρχαίο ρητό «γηράσκω αεί διδασκόμενος» είναι πασίγνωστο. Όσο ζούμε , μαθαίνουμε και βελτιώνουμε την πείρα μας.  Λιγότερο γνωστό είναι όμως, ότι η ενδημούσα φιλολογία για την «δια βίου εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση»  ελάχιστη σχέση έχει με το αρχαίο ρητό, το οποίο σηματοδοτούσε το αυτονόητο , ενώ  η νέα αναγκαιότητα που διαφημίζεται μέσα από τα διάφορα Κοινοτικά πακέτα σημαίνει ποιοτικά διάφορο πράγμα. Οι λέξεις –κλειδιά «εκπαίδευση» «κατάρτιση» «επιμόρφωση» νοηματοδοτούν μάλλον δεξιότητες για πρακτική εφαρμογή και όχι αυτό που νοηματοδοτεί η λέξη «παιδεία» δηλαδή τις σφαιρικές γνώσεις για την κοινωνία και την φύση. Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με τα επαγγέλματα παγκοσμίως. Νέα επαγγέλματα  προσετέθησαν δίπλα σε παλαιά και παλαιά  καταργήθηκαν. Αυτά που φάνηκαν να μένουν σταθερά στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν για να μην καταργηθούν.
Το παράδειγμα του κουρέα είναι χαρακτηριστικό: Κάποιος ως μαθητευόμενος κουρέας («κάλφας» όπως τον έλεγαν) μάθαινε τεσσάρων  ειδών κουρέματα από 15 ετών και με τα τέσσερα  αυτά  κουρέματα  δηλ. «Γραμμή» , «κατσόμαλλο», «Αμερικανικό»  και «γουλί»(το στρατιωτικό «εν χρω»)   έφθανε 75 ετών και κούρευε ακόμα με αυτούς τους τρόπους. Το ίδιο επάγγελμα τώρα απαιτεί δίπλωμα κομμωτικής από ΤΕΕ ή και μεταδευτεροβάθμιο ΙΕΚ  και ετήσια επιμόρφωση στις νέες κομμώσεις που επιβάλλει η μόδα, στα νέα υλικά ενώ απαιτεί και διαρκή ανανέωση του χώρου. Όποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές στον συρμό, απλώς μένει άνεργος.
Στις επιστήμες, τα πράγματα είναι ακόμη πιο τραγικά πράγμα που καλώς έχουν καταλάβει οι του ιδιωτικού τομέα που δέχονται τις κοινωνικές πιέσεις και ανάγκες  από πρώτο χέρι. Η πληροφορική μπήκε παντού και άλλαξε την μορφή παραδοσιακών επαγγελμάτων όπως του Λογιστή ή του Οικονομολόγου ή του Πολιτικού Μηχανικού  με πλήρη εκμηχάνιση της εργασίας τους.  Σήμερα δεν υπάρχει επάγγελμα που να μην το έχει αγγίξει η πληροφορική και οι «νέες Τεχνολογίες» από τον βαθμό «πολύ» έως «πάρα πολύ» Η ίδια η επιβολή της πληροφορικής στα επιστημονικά πεδία έκανε τις επιστήμες να επιταχύνουν τον ρυθμό παραγωγής νέων γνώσεων , με αποτέλεσμα να απαξιώνεται η ίδια η γνώση που αποκομίζει τέσσερα ή έξι χρόνια στο Πανεπιστήμιο κάποιος  και να φθάνει επίπεδα μηδενισμού. Αντίβαρο στην απαξίωση  είναι η επιμόρφωση που πρέπει να είναι  συνεχής και τακτική.
Πιο συγκεκριμένα, έχουν γίνει έρευνες οι οποίες με την βοήθεια μαθηματικών υποδειγμάτων έχουν βγάλει σοβαρότατα συμπεράσματα: Στα επαγγέλματα έχει βρεθεί, ότι κατά την διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ενός εργαζομένου, το επάγγελμά του θα αναπροσαρμοστεί 5 ή 6  φορές και ισόποσες φορές ο ίδιος , θα περάσει από δύσκολες επαγγελματικές φάσεις για να διατηρήσει την εργασία του.
Στις επιστήμες  έχει βρεθεί, ότι ο ρυθμός απαξίωσης των επιστημονικών γνώσεων είναι 7% ετησίως. Δηλαδή, κάθε χρόνο, 7% των γνώσεων πάνε στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας. . Ο ετήσιος ρυθμός όμως πρόσληψης πτυχιούχων, είναι μικρότερος από 7% . Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι αν δεν υπάρξει επιμόρφωση των πτυχιούχων, θα πηγαίνουμε προς τα πίσω σε όλους τους τομείς του επιστητού. Έτσι,  έχει τεκμηριωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η αναγκαιότητα  της επιμόρφωσης.
Ένα άλλο μέτρο που έχουν βρει οι ερευνητές έχει να κάνει με τον «χρόνο ημιζωής» των επιστημονικών γνώσεων. Τι πάει να πει αυτό; Για παράδειγμα, αν ένας είναι  Πληροφορικός  και έχει μάθει 100 χρήσιμα πράγματα για την δουλειά μου, δεδομένου ότι ο «χρόνος ημιζωής» των γνώσεων πληροφορικής είναι το πολύ 2 χρόνια, τότε σε 2 έτη  αφ΄ ότου βγει από το Πανεπιστήμιο θα ξέρει τα μισά , δηλ. 50 χρήσιμα πράγματα .  Σε άλλα  2 έτη  θα ξέρει 25 , σε άλλα 2 θα ξέρει 12,5 κ.ο.κ. και θα τείνουν σε μηδενισμό οι χρήσιμες γνώσεις του.
Αν θέλει να σχηματίσει κάποιος μια πιο παραστατική εικόνα για να καταλάβει τα προηγούμενα, ας φανταστεί τον επιστήμονα σαν ένα σώμα που πρέπει να περάσει από φωτιά για να ζεσταθεί (=εκπαίδευση για να εκπαιδευθεί) Μπαίνει λοιπόν στο μάτι της κουζίνας, ζεσταίνεται,«λιώνει» στο διάβασμα,  αλλά από την στιγμή  που θα βγει απ΄ το μάτι (=αποφοιτήσει) θα αρχίσει να κρυώνει (η απαξίωση των γνώσεων που λέγαμε) άρα για να διατηρηθεί ζεστός στην σωστή ελάχιστη «θερμοκρασία» που απαιτεί η αγορά εργασίας , θα πρέπει να ξαναμπαίνει στο μάτι (=να επιμορφώνεται) Μαθηματικώς ,  το κρύωμα ενός σώματος, με το ίδιο υπόδειγμα  παρίσταται και άρα η αναλογικότητα της εικόνας είναι ακριβής.
Βεβαίως οι Πληροφορικοί επιμορφώνονται καθημερινά και αντεπεξέρχονται. Σε άλλους κλάδους του επιστητού, ο χρόνος ημιζωής είναι μεγαλύτερος .  Για  παράδειγμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα χρόνος  είναι 7-8 έτη . Σε βασικές επιστήμες, (Μαθηματικά , Φυσική , Χημεία, Οικονομία)  ακόμα μεγαλύτερος , γι αυτό οι προβληματιζόμενοι με το επαγγελματικό τους μέλλον προτιμούν να σπουδάσουν μια βασική επιστήμη και έπειτα να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό εξειδίκευσης.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο ρυθμός παραγωγής νέων γνώσεων είναι εκθετικός και συγκεκριμένα κάθε 7 έτη, οι γνώσεις μας στις θετικές επιστήμες διπλασιάζονται . Αν κάποιος επιλύσει την σχετική ακολουθιακή εξίσωση, θα βρει τον εκθετικό νόμο. Είναι λογικό λοιπόν, εμπρός στην εκθετική εξέλιξη της γνώσης, να υπάρχει  και αντίστοιχη εκθετική απαξίωσή της, δεδομένου και του πεπερασμένου του ανθρωπίνου νοός. Εμπρός σε αυτό το φαινόμενο, η επιμόρφωση φαντάζει μονόδρομος , αλλά και η εκπαίδευση όχι με πρώτο στόχο τις γνώσεις, αλλά με στόχο το «να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε». Αυτές είναι  άμυνες ενάντια στην απαξίωση  των γνώσεων,
Μια άλλη άμυνα είναι η κατάρτιση με ταυτόχρονη παροχή βασικών γνώσεων –εργαλείων . Λόγου χάριν, στα ΙΕΚ, σε όσες  ειδικότητες  δεν έχουν σχέση με την Πληροφορική  , διδάσκονται και αρχές Η/Υ (χρήση επεξεργαστών κειμένου,  υπηρεσίες διαδικτύου ) αλλά και Αγγλική ορολογία ώστε οι εκπαιδευόμενοι και αυριανοί  απόφοιτοι, πέραν των γνώσεών τους, να μπορούν να επιμορφώνονται και ιδίως να αυτομορφώνονται . Εργαλείο γι αυτόν τον σκοπό,  είναι το διαδίκτυο (Όλες οι γνώσεις υπάρχουν και παρέχονται μέσω αυτού, αρκεί να ξέρεις το πού και το πώς) και η Αγγλική γλώσσα  (το 98% των πληροφοριών διαδικτύου είναι  στην Αγγλική)
Καμιά φορά παραπονιέται κάποιος εκπαιδευόμενος λέγοντας «σε τι  μου  χρησιμεύουν αυτά , αφού εγώ θέλω να γίνω μόνο υδραυλικός» Φυσικά δεν είναι δύσκολο να πεισθεί κάποιος νέος , αφού «την βλέπει» τη νέα τεχνολογία και την κατακτά με πολλαπλάσιο ρυθμό από τον  ενήλικο (Ακριβέστερα, ο 25άρης μαθαίνει με διπλάσια ταχύτητα από έναν 50άρη , ενώ ένας 12χρονος με τουλάχιστον τετραπλάσια. )  Το θέμα είναι να πεισθεί ο ενήλικος και δη ο ενήλικος πενηντάρης  δημόσιος υπάλληλος που πιστεύει,  ότι ό,τι κι αν γίνει θα συνταξιοδοτηθεί ασφαλώς, χωρίς να υποστεί την περιπέτεια της γνωριμίας του με τις νέες τεχνολογίες . Αυτό, στο άμεσο μέλλον προβλέπω να είναι σημείο τριβής  με σοβαρές κοινωνικές αναστατώσεις. Η εθελοντική επιμόρφωση σταδιακά πρέπει να γίνει υποχρεωτική . Αν δεν το κατορθώσει αυτό η Πολιτεία, τότε όλοι ως κοινωνία θα υποστούμε τα επίχειρα  , αφού τα αψευδή στατιστικά στοιχεία δείχνουν τελευταία θέση στις νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη των 15 . Αν θέλουμε να πάμε μπροστά  και να επιτύχουμε την ανάπτυξη, θα πρέπει  όλοι να δούμε θετικά τις νέες τεχνολογίες . Πριν κάποιες δεκαετίες έβαζαν θέματα εκθέσεων για τις νέες τεχνολογίες , τους «μεγάλους αδελφούς» και τον «εφιάλτη» που έρχεται και «αλλοτριώνει» τον σύχρονο άνθρωπο. Αυτή η καλλιέργεια της φοβίας στο νέο, μας έφερε ως κοινωνία πίσω και αυτό δεν μας πρέπει ως Έλληνες, αφού αποδεδειγμένα έχομε παραπάνω δυνατότητες από πάρα πολλούς άλλους λαούς. Πρέπει όλοι να αλλάξουμε στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και να τις δούμε όπως ήταν πάντα. Δηλαδή , σαν ένα μαχαίρι, που μπορεί να σκοτώσει αλλά και να κόψει ψωμί. Η θετική αξιοποίηση είναι στα χέρια του ανθρώπου και στο εάν και πόσο θα καταχραστεί την ελευθερία του. Επομένως όλοι θα πρέπει να κατακτήσουν την νέα τεχνολογία . Λέγοντας «όλοι»,  εννοώ «όλοι οι μεγάλοι σε ηλικία» ακόμα- ακόμα  και οι εξηντάρηδες ,  όπου το τωρινό  προσδόκιμο της ζωής τους είναι πολύ μεγαλύτερο από την αυριανή εποχή,  όπου σχεδόν όλοι θα  εκμηχανισθούμε ενώ  οι μηχανές θα εξανθρωπισθούν , κλείνοντας την ψαλίδα  της απόστασης που χωρίζει τον άνθρωπο από την μηχανή . Στο μεσοδιάστημα, κάποιοι θα περιθωριοποιηθούν κοινωνικά  , ενώ  θα χαθούν και θέσεις εργασίας απ΄ όσους δεν αποδειχθούν ευπροσάρμοστοι με την έννοια που αναπτύξαμε πιο πάνω.
 
Γιάννης Π. Πλατάρος
Δ/ντής ΙΕΚ Καλαμάτας & Φιλιατρών
Μαθηματικός.

 Θέμα 5ον
Περιγραφή:
Σε σχολείο της Ξάνθης εκπαιδευτικός έκανε παρατήρηση στη μαθήτρια Κ. Μ. γιατί κατ’ επανάληψη δεν έφερνε στο σχολείο το βιβλίο των μαθηματικών. Μετά το συμβάν, και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η μαθήτρια ζήτησε από τον εκπαιδευτικό να πάει στην τουαλέτα. Τότε επισκέφθηκε το γραφείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που στεγάζεται σ’ ένα μικρό χώρο στο ισόγειο του σχολείου και εξέφρασε το παράπονό της για το συμβάν στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου που βρισκόταν την ώρα εκείνη στο γραφείο του Συλλόγου Γονέων. Η εν λόγω κυρία ανέφερε το γεγονός με γραπτή αναφορά της στον Διευθυντή του σχολείου.
 Ενδεικτική απάντηση:
Κατ΄αρχήν ο διευθυντής έχει κάνει τεράστιο λάθος να παραχωρήσει αίθουσα για να στεγάσει ένα νομικό πρόσωπο που έχει δική του διοίκηση και αυτονομία όπως ο Σύλλογος. Έχουν δηλαδή κλειδιά και μπαίνουν στο διδακτήριο όποτε θέλουν; Και η ασφάλεια του κτιρίου; Ενίοτε και συχνάκις, οι σύλλογοι Γονέων είναι υπέρ των καταλήψεων τις οποίες θεωρούν ενδεδειγμένο και «δημοκρατικό» μέσο «πάλης» Ο Διευθυντής ως λειτουργός της Πολιτείας, δεν  μπορεί να έχει 5η φάλαγγα στο σχολείο του . Εξ άλλου ποιος πληρώνει φως νερό τηλέφωνο θέρμανση; Η Σχολική Επιτροπή ή συνεισφέρει ο Σύλλογος ανάλογα; Ακόμα κι αν συνεισφέρει, ο Διευθυντής επικαλούμενος λόγους ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, δεν έπρεπε να συναινέσει στην παραχώρηση χώρου για το ΔΣ του Συλλόγου γονέων. Συνήθως οι Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσδοκά ψήφους υποδεικνύει ανοχή σε τέτοια «αιτήματα», αλλά ο εν λόγω διευθυντής δεν έπρεπε να δεχθεί παραχώρηση χώρου του διδακτηρίου. Εν τοιαύτη περιπτώσει θα έπρεπε να παραχωρήσει και στην τοπική ΕΛΜΕ και στην τοπική ΕΜΕ και στην τοπική ένωση πληροφορικών και στην τοπική ένωση Φιλολόγων κτλ Κι αυτοί παράγοντες της Σχολικής κοινότητα είναι!
Ο Διευθυντής υποχρεούται και οφείλει να ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ τον σύλλογο με παραχώρηση αίθουσας για να γίνει η Γ.Σ. γονέων και κηδεμόνων, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου και μάλιστα εν καιρώ απόδοσης βαθμολογιών ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία τους. Το 5-μελές ή 7-μελές ΔΣ του Συλλόγου Δεν χρειάζεται ΑΙΘΟΥΣΑ ή έστω καμαράκι, και το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει στο σπίτι του Προέδρου ή σε Ζαχαροπλαστείο ή σε ξενοδοχείο με υπηρεσίες για καφέ και αναψυκτικά όπου να έχει και σχετική ησυχία. 
Κατά δεύτερον ποίος είπε στην κυρία Αντιπρόεδρο ότι έχει δικαιοδοσία να αντιπροσωπεύει τον σύλλογο έστω και εν απουσία του Προέδρου , όταν δεν υπάρχει θέση του ΔΣ επί του συμβάντος; Άρα κακώς προέβη σε καταγγελία και μάλιστα γραπτή, την στιγμή που θα μπορούσε προφορικά να το θέσει υπ΄όψιν του Διευθυντή. 
Επίσης ο Διευθυντής οφείλει να της επισημάνει, ότι για θέματα ελέγχου, πειθαρχίας κτλ αρμόδιος είναι μόνο ο ίδιος, δνε υπάρχει διαρχία ούτε τρόϊκα στο σχολείο. Επίσης στην μαθήτρια να επισημάνει ότι γι αυτό υπάρχει και είναι παρών στο σχολείο ώστε να απευθύνοται σε αυτόν.
Τα παραπάνω έχουν μια συμπεριφορά -κλειδί:
Πρέπει να επισημανθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την καλύτερη πειθώ και επιχειρηματολογία. Οπωσδήποτε, να μην ενεργήσει αμέσως και να το δει το θέμα «την άλλη μέρα» , όπου θα εξηγήσει στην μαθήτρια, στην κυρία Αντιπρόεδρο το σωστό και βεβαίως θα συζητήσει και με τον καθηγητή για το συμβάν. Παράλληλα θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής να άρει την παραχώρηση της αίθουσας στο ΔΣ και να του εξηγήσει τους λόγους ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπου είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ υπεύθυνος και όλα τα προαναφερθέντα. Δεν μπορεί ο διευθυντής κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου του να έχει ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ , ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Για λόγους προληπτικούς σοβαρότερου συμβάντος στο μέλλον οφείλει να απομακρύνει την ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ στέγαση του ΔΣ (δεν μπορεί να παραχωρήσει την χρήση της αίθουσας ο Δήμος ει μη μόνο ανεπισήμως και προφορικώς) έστω και αν δυστροπήσουν οι αιρετοί του Δήμου και βεβαίως να ζητήσει την συνδρομή του Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με τον οποίον θα ζητήσει την απομάκρυνση του ΔΣ από το Σχολείο («ουδέν μονιμότερον του προσωρινού») ο οποίος με κάποιο τηλεφώνημα ή έγγραφο μπορεί να συνηγορήσει υπέρ του ότι δεν  προβλέπεται παραχώρηση στέγασης σε συλλόγους στα διδακτήρια, έστω και αν ο σύλλογος είναι Γονέων , έστω και αν υπάρχει χώρος.

Θέμα 6ον
Περιγραφή:
Σε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας, από πτώση σοβάδων από την οροφή της αίθουσας διδασκαλίας τραυματίστηκε ελαφρά μια μαθήτρια, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τοπικό Νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το γεγονός έγινε γνωστό στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έσπευσαν να το καλύψουν και γι’ αυτό ζήτησαν άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου να μπουν στο χώρο του σχολείου την ώρα της λειτουργίας του, για να ενημερώσουν την κοινή γνώμη της περιοχής.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα ΜΜΕ και δη τα τηλεοπτικά απαγορεύεται να λάβουν κι κυρίως να προβάλλουν εικόνες ανηλίκων μαθητών. Αυτό είναι ρητό και σαφές. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το προβάλλουν ως αίτημα, διότι ως δημοσιογράφοι το γνωρίζουν. Από την άλλη, ο διευθυντής οφείλει να τους ενημερώσει μετά την λήξη της ημερήσιας λειτουργίας τους οποίους μπορεί να διευκολύνει εν πλήρη απουσία των μαθητών και να ενημερώσει για τις ενέργειες που έχει κάνει. (Ειδοποίηση τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επίδειξη των εγγράφων που έχει κάνει για το ενδεχόμενο πτώσης ή για τις προηγούμενες πτώσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν ) Αν το φαινόμενο ήταν κεραυνός εν αιθρία (αν και στα σχολεία με τις κακοτεχνίες που κάνουν είναι σύνηθες φαινόμενο) έχει «καλώς» Αν όμως είχε γίνει κάτι στο παρελθόν και δεν έχει αποδεικτικά ότι έχει ενημερώσει Νομαρχία (που λειτουργούσε και ήταν αρμόδια) Δήμο και ΔΔΕ υπέχει ευθύνη εύλογη. Οφείλει επίσης να υποδείξει την καθαίρεση των σοβάδων του ταβανιού και αν υπάρχουν χρήματα να μπει ψευδοροφή, άλλως να μείνει το ταβάνι χωρίς σοβά. (Αυτή είναι η πιο φθηνή και ασφαλής λύση)

Θέμα 7ον
Περιγραφή:
Ύστερα από υπερχείλιση του ποταμού Έβρου δημιουργήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής  του σχολείου  αποφάσισε να διακοπούν τα μαθήματα για τρεις μέρες.

Απάντηση:
Ο Διευθυντής δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κλείσει το σχολείο. Την αρμοδιότητα αυτή την είχαν οι Νομάρχες και η οποία έχει μεταβιβαστεί στον Δήμαρχο των Καλλικρατικών Δήμων. Ο Διευθυντής αυθαιρέτησε και χρήζει πειθαρχικού ελέγχου, ακόμα και αν οι λόγοι (πλημμύρα ποταμού ) ήταν σωστοί και βάσιμοι και έχρηζαν αμέσου αντιμετωπίσεως. Τα τηλέφωνα και τα τηλεομοιότυπα και τα μέηλ υπάρχουν για άμεση ενημέρωση των Προϊσταμένων αρχών και έχουν κι αυτά τον ΑΜΕΣΟ χαρακτήρα. 

Θέμα 8ον
Περιγραφή

Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ανάλυση των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

Ενδεικτική απάντηση:
Μάλλον έκανε λάθος που η Πολιτεία που θεσμοθέτησε την δυνατότητα υποβολής αίτησης ως Διευθυντή κάποιου που δεν διαθέτει την πιστοποίηση Α΄επιπέδου στις ΤΠΕ. Ο λόγο που εκφράζω αυτή την σκληρή κριτική, είναι το γεγονός, ότι η επιμόρφωση Α΄επιπέδου προσφέρεται σε όλους τους καθηγητές εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Άρα από τα 8 χρόνια που έχει κάποιος δικαίωμα υποβολής αίτησης για διευθυντής, σημαίνει ότι επί 8 χρόνια δεν φρόντισε να επιμορφωθεί και να πιστοποιηθεί. Η πιστοποίηση νοείται και με το λεγόμενο ACDL (και τα συναφή) ή και με πτυχίο σχολής που έχει περάσει 4 ή 6 μαθήματα πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο. Πέραν αυτού, κάθε φορά που διεξήγετο ένα νέο πρόγραμμα είτε επιμόρφωσης στο Α΄επίπεδο είστε πιστοποίησης, το Υπουργείο εξέφραζε αγωνιώδη προσπάθεια για συμμετοχή όλων. Ένας -λοιπόν- διευθυντής δεν φθάνει να έχει θετική στάση στις ΤΠΕ. Αν είχε, θα έπρεπε να είχε ήδη επιμορφωθεί. Δεν είναι δυνατόν να νομίζει ότι το διαδίκτυο είναι κάποια δαιμονική κατασκευή που έχει σχέση με το 666 κτλ Σκοταδιστικές απόψεις ακούμε ιδίως από μεγάλους συναδέλφους που όμως δεν είναι και τόσο μεγάλοι ώστε να είναι ανεπίδεκτοι επιμορφώσεως. Αυτοί δεν μπορούν να εμπνεύσουν κανέναν για τις ΤΠΕ . Συνακόλουθα, μάλλον είναι απίθανο να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν και για τις καινοτόμες δράσεις κτλ Επίσης, ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ, αν δεν είναι ενήμεροι τι είναι η Γκούγκλ, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ούτε το χιούμορ των διαφημίσεων της τηλεόρασης που σατιρίζει την άγνοια των παλαιών γενιών στις ΤΠΕ («Στην μάννα σου το είπες;»)  άμα δεν μπορεί να στείλει ένα μέηλ θα έχει Γραμματέα γι αυτή την δουλειά; Κι αν το Σχολείο δεν έχει Γραμματέα θα χρησιμοποιεί τον Πληροφορικό του Σχολείου γι αυτό (απαράδεκτο!) Και δεν θα μπορεί να χειρίζεται τον ΕΠΑΦΟ ή το ΝΕΣΤΩΡ ή την ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ή το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή το ΜΕΝΤΩΡ ; ή τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥΣ, (ΟΕΠΕΚ, ΠΙ, ΥΠΔΒΜΘ, servey, opengov, ηλεκτρονική δήλωση ΙΚΑ για την ΑΠΔ για Σχολείο και Σχολική Επιτροπή; και για τιμολόγια άνω των 300€ κάθε χρόνο μέσω taxisnet;) Ο Διευθυντής πρέπει να κατέχει κωδικούς ασφαλείας κτλ Θα τα εμπιστευθεί αυτά σε άλλους; Και τί δουλείες θα αναλάβει έναντι αυτών; Πρέπει να γνωρίζει την δουλειά όλων ή να μπορεί να την κάνει σε μια δεδομένη στιγμή, άλλως δεν  θα μπορέσει να διοικήσει με επαχθείς υποχρεώσεις , δουλείες και υφιστάμενος ηθικούς ή άλλους εκβιασμούς.

Θέμα 9ον
Περιγραφή

Ένας Δήμος ζητά από τον Δ/ντή του σχολείου να του χορηγήσει απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών του σχολείου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, ιθαγένεια), προκειμένου να τους προσφέρει δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη από ιδιωτική εταιρεία.
Ενδεικτική Απάντηση
Τηλέφωνα διευθύνσεις κτλ δεν παραχωρούνται σε ιδιώτες επ΄ουδενί ενώ σε Δημόσιους φορείς μόνο αν υπάρχει αιτιολογημένη αρμοδιότητα.
Ο Δήμος καλά κάνει και ενδιαφέρεται κατ΄αρχήν, αλλά για κάθε έναν μαθητή θα συναινέσει ο κηδεμόνας του. Επίσης ο κάθε φορέας που διατηρεί προσωπικά δεδομένα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει ειδική άδεια και βεβαίως εποπτεία από την αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Διευθυντής μπορεί να στείλει ένα φύλλο χαρτί σε κάθε γονέα  μέσω του μαθητή όπου θα έχει και μια εξουσιοδότηση όπως και την προσφορά του ιδιώτη. 
Πάντως τα τηλέφωνα δεν είναι ανάγκη να τα έχει η ασφαλιστική εταιρεία αφού υπάρχει ομαδική ασφάλιση ως προς τους μαθητές του σχολείου. Ο διευθυντής σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερωθεί σε βάθος και έχει τρόπους (πού αλλού γίνεται; Υπάρχει η εταιρεία αυτή και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο; τί επί πλέον δεσμεύσεις έχει ο νόμος για τα προσωπικά στοιχεία; Τί λέει ο γνωστός ασφαλιστής του της αντιπάλου εταιρείας; Ποία η εμπειρία των καθηγητών του Συλλόγου;)
(ενεργεί με φειδώ και προσεκτικά και χωρίς να είναι αρνητικός )

Θέμα 10ον
Περιγραφή

Μετά το πέρας του διαλείμματος, ο εκπαιδευτικός καθυστέρησε για μερικά λεπτά να εισέλθει στην τάξη που είχε μάθημα, καθώς συνομιλούσε με ένα γονέα για την πρόοδο του παιδιού του. Στον ελάχιστο αυτό χρόνο, κάποιο παιδί τραυματίστηκε ελαφρά μέσα στην αίθουσα. Ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι υπεύθυνος για τον τραυματισμό είναι ο εφημερεύων, καθώς ο ίδιος –όπως υποστήριξε- εκείνη την ώρα συνομιλούσε με γονέα και ως εκ τούτου δε θα μπορούσε να βρίσκεται στην τάξη του. Ο Διευθυντής καλείται να δώσει λύση στο διαπληκτισμό των εκπαιδευτικών.

Πρέπει να καταλάβει ο εκπαιδευτικός και όλοι το εξής:
 • Ο Εφημερεύων είναι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και έχει ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ. 
 • Ο εφημερεύων έχει υποχρέωση να πάει στο μάθημά του σε εύλογο χρόνο μετά το κουδούνι εισόδου (αμέσως!)
 • Την ίδια υποχρέωση έχει κάθε καθηγητής, ανεξαρτήτως του ότι έχει έλθει γονέας.
 • Επειδή δεν  μπορούμε να αγριεύουμε τους γονείς πάμε προς την αίθουσα ώστε να καταλάβει και ο γονέας ότι έχουμε δουλειά που δεν επιτρέπει καθυστέρηση. Μπορεί να του πει να περιμένει στο κενό να βρει και τους άλλους καθηγητές και να του πει, ότι εχει ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ να έρχεται λ.χ. ΕΚΑΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ όπου υπάρχουν κενό και ειδική πρόβλεψη από το Σχολείο.
 • Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν  φταίει ο εφημερεύων και επίσης να τους επισημανθεί να μην διαπληκτίζονται μεταξύ τους για καμία αιτία.
Θέμα 11ον
Περιγραφή

Διευθυντής σχολείου έχει παρατηρήσει ότι εκπαιδευτικός του σχολείου του χρησιμοποιεί το φωτοτυπικό μηχάνημα για την κάλυψη προσωπικών του αναγκών. Του έχει επισημάνει επανειλημμένως να αποφεύγει τέτοιου είδους χρήσεις, αλλά αυτός συνεχίζει. Πώς πρέπει να ενεργήσει ο Διευθυντής;

Ο Διευθυντής θα του επισημάνει ότι 
 • Υπάρχει σοβαρό και τεράστιο κόστος με τις περικοπές που έχουν γίνει στις σχολικές Επιτροπές 40% και θα εξαναγκαστούμε στο τέλος να ζητήσουμε λαφτά από τους μαθητές , πράγμα Αντισυνταγματικό, αλλά οι ανάγκες και οι συγκυρίες μπορεί να είναι τόσο μεγάλες που να περάσουν και το Σύνταγμα.
 • Δεν τίθεται θέμα για μια φωτοτυπία ταυτότητας ή ένα φαξ ή μια φωτοτυπία εκκαθαριστικού. Τίθεται όμως θέμα για σημειώσεις που δεν έχουν παραλήπτες τους μαθητές. Απαγορεύεται ρητώς και κατηγορηματικώς.
 • Συνήθως κάτι τέτοιοι τύποι «φραγκοφονιά» (αλλά και θρασείς) μπορούν να πουν «έλα μωρέ θα φέρνω το χαρτί!» Εκεί ο Διευθυντής θ του πει, ότι εκτός από χαρτί, υπάρχει και το τόνερ και η τακτική συντήρηση , όπως και ο κύλινδρος. Αυτά όλα είναι αναλώσιμα το μεν τόνερ αρκεί για λ.χ. για 7.000 σελίδες και κοστίζει 50€ , ο κύλινδρος για 100.000 σελίδες και κοστίζει 400€ η συντήρηση γίνεται δύο φορές τον χρόνο για 30.000 σελίδες και πληρώνουμε 300€ και το χαρτί είναι το πιο φθηνό 5€ η πεντακοσάδα. Άρα αν θέλουμε να τον διευκολύνουμε, θα του πούμε (επειδή δεν  μπορεί να προσφέρει λεφτά ει μη μόνο ως δωρεά στην Σχολική Επιτροπή) να προσφέρει είδος . Τρία πακέτα χαρτί για κάθε ένα πακέτο φωτοτυπία που θα βγάζει. Θα φέρει 12 πάκους χαρτί σωστής μάρκας που θα υποδείξει ο διευθυντής, οι 9 θα κρατηθούν για τις ανάγκες των μαθητών και οι 3 για τις προσωπικές του «ανάγκες» 
 • Αν οι φωτοτυπίες που βγάζει (πολύ πιθανόν) είναι για τα «απογευματινά του φροντιστήρια» (δεν μπορούμε να έχουμε δικανικές αποδείξεις αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε με αποχρώσες ενδείξεις) θα του απαγορευθεί ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ με απειλή αναφοράς στον ΔΔΕ, αφού πριν κληθεί να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις («γιατί παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις , εξακολουθείτε να βγάζετε φωτοτυπίες κατά κόρον για μη χρήση ούτε προσωπική-υπηρεσιακή σας ούτε των μαθητών.») θα του γίνει παρατήρηση ΟΧΙ προσωπική, αλλά σε όλους τους καθηγητές («βγάζουμε φωτοτυπίες για τους μαθητές, ή δικές μας Υπηρεσιακές, απαγορεύεται άλλη χρήση )
 • Υπάρχουν βεβαίως και κωδικοί για χρήση του μηχανήματος και όποιος δεν έχει θυρολέξιο (πας-γουωρντ) , δεν μπορεί να βγάλει! Αλλά αυτό είναι έσχατο μέτρο αλλά δυνητικό λόγω του ότι η οικονομική στενότητα θα συνεχιστεί...
Θέμα 12ον
Περιγραφή

Με την έναρξη του διδακτικού έτους, ορισμένοι γονείς μαθητών της πρώτης τάξης αλλά και μεγαλυτέρων τάξεων –το σχολείο προέκυψε από την συνένωση δύο σχολείων- σας επισκέπτονται και σας ζητούν να αλλάξει το παιδί τους τμήμα, προκειμένου να βρίσκεται στο ίδιο τμήμα με συμμαθητές του από  το νηπιαγωγείο ή από το ίδιο σχολείο. Επιμένουν προβάλλοντάς σας διάφορα επιχειρήματα του τύπου: … αισθάνεται άσχημα ψυχολογικά το παιδί… δε θέλει να έρθει στο σχολείο… κλπ.
Απάντηση:
Κυρία μου, στο σχολείο δνε κάνουμε ό,τι θέλουμε, διότι ελεγχόμαστε. Κάνουμε ό,τι μας επιβάλλει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι τα τμήματα χωρίζονται αλφαβητικά. Αυτό θα κάνουμε γιατί αυτό πρέπει. Οτιδήποτε άλλο, θα μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις. Το παιδί θα αποκτήσει και καινούργιες φιλίες, αφού η τάξη είναι τάξη και το τμήμα μέρος της τάξης. Στα διαλείμματα θα βλέπει τους φίλους και της φιλενάδες του. Στο μάθημα μέσα στην τάξη γίνεται μάθημα. Δεν είναι ανάγκη και να μιλάνε! Έχει όλο τον χρόνο έξω από το σχολείο και μέσα στο σχολείο στα διαλείμματα να τους συναναστρέφεται και να συναγελάζεται με όποιον θέλει. 
Επίσης αν είναι αληθές ότι αισθάνεται άσχημα το παιδί  επειδή δεν έχει τους περυσινούς φίλους του σημαίνει ότι είναι υπερευαίσθητο και έχει πρόβλημα του οποίου πρέπει να επιληφθείτε! Εξ άλλου η ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΚΑΤΑΝΟΜΗ, δείχνει, ότι θα έχει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τους μισούς πευσινούς φίλους στο ίδιο τμήμα! Σκοπός του Σχολείου είναι και η κοινωνικοποίηση και όχι τα στεγανά! Θα αποκτήσει καινούργιος φίλους και θα αισθάνεται μια χαρά! 
Καλό είναι και να καλέσει και το παιδί και να του μιλήσει φιλικά και χαρούμενα σε ύφος του τύπου:
«τί έμαθα βρε Κώστα; Θές να πάς με τις παρέες σου; Και ποιός σου είπε ότι θα τις χάσεις; Μ τους μισούς θα είσαι μαζί! Στο διάλειμμα δεν θα τους βλέπεις; Στις εκδρομές στους περιπάτους όλοι μαζί δνε θα είσαστε; Έξω τα απογεύματα δνε τους βλέπεις; Δεν χάνει κανέναν! Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου, διότι μπορεί να φαίνεται ότι είμαι Διευθυντής και κάνω τάχα ό,τι θέλω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόζω τον νόμο και ο νόμος λέει να μην κάνουμε διακρίσεις και να κατανείμουμε τα τμήματα αυστηρά με αλφαβητική σειρά για πολλούς άλλους λόγους που δεν φαντάζεσαι . Θα πάς κανονικά στο τμήμα σου και θα τα πάμε καλά! 
(Τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα από τους γονείς)

Θέμα 13ον


Περιγραφή

Μετά από διαπληκτισμό με εκπαιδευτικό του σχολείου που διευθύνετε τίθεται το θέμα των ωρών εργασίας του και κυρίως το θέμα της παραμονής του εκπαιδευτικού στο σχολείο εκτός του διδακτικού του ωραρίου.  Ο  Διευθυντής υπενθυμίζει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρίσκεται 8ωρο στη δουλειά του, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο εκπαιδευτικός αντιτάσσει ότι το συνδικαλιστικό του όργανο τον προστατεύει από την αυθαιρεσία του και θα αποχωρεί από το σχολείο μετά το διδακτικό του έργο. Απειλεί δε να τον καταγγείλει στο συνδικαλιστικό όργανο της περιφερείας.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ: 

Και οι δύο έχουν λάθος!
Ο Διευθυντής που δεν γνωρίζει ότι η ημερήσια παραμονή είναι 8π.μ.-2 μ.μ.και ο άλλος που δεν έχει καταλάβει ότι είναι Δημόσιος υπάλληλος και το ωράριο εργασίας του το καθορίζει ισχύων νόμος εδώ και δεκαετίες και όχι η τοπική ΕΛΜΕ . 
Ο καθηγητής πρέπει να λάβει γνώση του καθηκοντολογίου , όπως και ο Διευθυντής . Αν πατήσουν στην γουγλ «καθηκοντολόγιο καθηγητών » το βρήκε με την πρώτη επιλογή.
Το επικρατούν σύνηθες είναι το εξής:
Ο καθηγητής υποχρεούται να κάνει το διδακτικό του ωράριο και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που του έχει αναθέσει ο Σύλλογος των καθηγητών και ό,τι άλλο εξτρά εκτάκτως (ενδεχομενως) του αναθέσει ο Διευθυντής. Μετά το πέρας της εργασίας του ζητά άδεια αποχώρησης και όταν την λάβει, αποχωρεί.
Η παραμονή του καθηγητή στο σχολείο δεν μπορεί να γίνει πέραν των 6 ωρών /ημέρα και όχι πέραν των 30 /εβδομάδα. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και οι συνεδρίες του Συλλόγου Διδασκόντων που γίνονται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. 
Πέραν αυτού , μπορεί να του επισημανθεί, ότι στο σχολείο μας, έχουμε διαμορφρώσει μια παράδοση που λέει ότι ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Παραδείγματα:
1) Πάμε την αλληλογραφία στην Διεύθυνση και στο Γραφείο σε έκτακτη ανάγκη , αλλά αυτό γίνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα.
2) Αγοράζουμε αναλώσιμα και τα μεταφέρουμε με το αμάξι μας εξυπηρετώντας το σχολείο.
3) Φέρνουμε καφέδες γλυκά κουλούρια και αναψυκτικά τακτικά και έχουμε καλό εργασιακό κλίμα.
4) Ουδείς λουφάρει, ο Διευθυντής δίνει το καλό παράδειγμα, δεν την κοπανάει έρχεται πρώτος , φεύγει τελευταίος. Ενίοτε απασχολείται σε αργίες πάμπολλες ώρες. Εσένα δεν θα σου ζητήσει κανένας να έλθεις αργία να απασχοληθείς, αλλά μπορεί ο διευθυντής να σου αναθέσει έκτακτες εργασίες . Αφού το σχολείο δεν έχει Γραμματέα, Επιστάτη φύλακα ή μόνιμη καθαρίστρια, είναι υποχρεωμένος ο Διευθυντής να σηκώνει τα τηλέφωνα πάντα  κτλ; 
Άσε που το πρόγραμμα μπορεί να ανοιχτεί και να έχει πολλά κενά και να μην πεις κιχ. Όταν λείπει κάποιος καθηγητής εκτάκτως και δεν  μπορεί να τροποποιηθεί το πρόγραμμα από την προηγούμενη μέρα, πρέπει να απασχολούνται οι μαθητές μην γίνει κάποιο ατύχημα στο προαύλιο. Ο νόμος προβλέπει απασχόληση (όχι μάθημα) της τάξης από άλλον καθηγητή. Αυτό αμφισβητείται συνδικαλιστικά, αλλά και οι νόμοι είναι (πρέπει να είναι) υπεράνω. Πρέπει να υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό δίωρο κενό των κοινών ειδικοτήτων για να συζητάνε μεταξύ τους τα προβλήματα του μαθήματος γενικά κτλ , πρέπει να υπάρχει ένα άλλο κενό δίωρο ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει ο Σχολικός Σύμβουλος τους καθηγητές της αρμοδιότητάς του κτλ 

Θέμα 13ο
Περιγραφή

Ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων ενός σχολείου που προήλθε από την συγχώνευση δύο άλλων σχολείων, κατόπιν έντονων διαφωνιών για το χωρισμό/κατανομή των τάξεων ενόψει του νέου σχολικού έτους αποφάσισαν να δημιουργήσουν τα τμήματα του σχολείου με βάση το σχολείο προέλευσης των μαθητών ώστε να μην διαταραχτούν οι φιλίες των παιδιών. Η απόφαση αυτή δημιούργησε σοβαρές ενστάσεις και διαφωνίες μεταξύ των γονιών και του σχολείου.
Απάντηση ενδεικτική:
Αντί να προάγουν τον κοινοτισμό, συντηρούν την διάκριση και τον διαχωρισμό. Ο διευθυντής και ο σύλλογος, παρεβίασαν τον νόμο με παιδαγωγικό πρόσχημα (ή και αιτία) Πάντως ο κάθε νόμος έχει μια υποκρυπτόμενη σοφία και όποιος αποφασίζει να τον παραβιάσει συνειδητά, δνε θα πρέπει να διαμαρτύρεται αν εισπράξει τα επίχειρα της πράξης του! Ο Διευθυντής και ο σύλλογος πήγαν να διατηρήσουν ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ. Αυτό θα έχει του κόσμου τις παρενέργειες που θα πληρώσουν ΟΛΟΙ! (Διευθυντής Σύλλογος μαθητές)
(Βλέπε και παραπάνω απάντηση σε εντελώς παρεμφερή περίπτωση)

Θέμα 14ο 
Περιγραφή

Ο νέος νόμος προβλέπει την παραχώρηση της ευθύνης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των σχολείων κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στο δήμο για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
Απάντηση:
Πάντα η κτιριακή υποδομή ανήκε στον Δήμο. Η χρήση των εγκαταστάσεων δεν καθορίζεται πλέον από την Νομαρχία αλλά από τον διευρυμένο Δήμο. Οι αθλοπαιδιές, είναι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ από νεολαία και πολίτες. Φυσικά την ευθύνη ασφάλειας και συντήρησης έχει ο Δήμος. Ο διευθυντής οφείλει να μην δυστροπεί, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Οι εγκαταστάσεις να μην «κοιμούνται»  διότι είναι και αντιοικονομικό και σπατάλη και ανόητο.

Θέμα 15ο
Περιγραφή

Στο Λύκειο στο οποίο είστε Διευθυντής παρατηρείται αυξητική τάση του φαινομένου των ωριαίων αποβολών, ιδιαίτερα στη Β' τάξη, με τάσεις εξάπλωσης περισσότερο στην Α' και λιγότερο στη Γ' τάξη. Η κατάσταση με την πάροδο του χρόνου επιδεινώνεται Οι ωριαίες αποβολές γίνονται συνήθης πρακτική στους περισσότερους διδάσκοντες και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, χωρίς να είναι ως εκπαιδευτική πρακτική αποτελεσματικό μέτρο.
Επιπλέον, θίγεται το κύρος των εκπαιδευτικών, οπότε συγκαλείται έκτακτη παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων. Να αναφέρετε τα κύρια σημεία στα οποία θα εστιαστεί η εισήγησή σας προς το Σύλλογο.
Υπενθύμιση -υπόμνηση για τήρηση ΑΥΣΤΗΡΗ του τί λέει ο νόμος και ΓΙΑΤΙ ΤΑ λέει:
1) Η Ω.Α. δίνεται για λόγο που κρίνει ο Καθηγητής , αυτό σημαίνει αναγραφή επισημειωματική στο απουσιολόγιο (Ω.Α.-υπογραφή) και υποχρέωση του μαθητή να πάει στον Διευθυντή να του αναθέσει εργασία απασχόλησης («Θα ποτίσετε τις γλάστρες» «θα κάτσετε εκεί και θα διαβάζετε και δεν θα βγείτε από το κτήριο»)
2) Ο καθηγητής οφείλει να ελέγξει αν ο μαθητής προσήλθε στον διευθυντή ή όχι. Αν δεν το έκανε, υπάρχει θέμα περαιτέρω πειθαρχικού ελέγχου.
3) Κάθε ωριαία απομάκρυνση γράφεται στο σχετικό βιβλίο ποινών, ήτοι: Ονοματεπώνυμο καθηγητή , τάξη, ώρα , μάθημα, ημερομηνία, αναφορά του περιστατικού, αναφορά του τί είπε ο μαθητής , υπογραφή. Αν δεν γίνει αυτή η πράξη, τότε η απουσία θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη.
4) Ο νομοθέτης έχει προβλέψει την απασχόληση από τον διευθυντή, για να μην υπάρξει ατύχημα σε ώρα μαθήματος ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΕΩΣ.
5) Η αναγραφή στο βιβλίο ποινών είναι για λόγους ενημέρωσης κηδεμόνων αλλά και των άλλων καθηγητών και του Διευθυντή. 
6) Το «Βγες έξω χωρίς απουσία για να κάνω ευχάριστο μάθημα Γιώργο ταραξία» συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του καθηγητή.
7) Όποιος καθηγητής βγάζει για ψίλου πήδημα μαθητές έξω φαίνεται από την συχνότητα. Αν είναι ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΜΕΓΑΛΗ, φαίνεται ότι έχει πρόβλημα επιβολής και παρουσίας στην τάξη. Ο Διευθυντής μπορεί να τιμωρήσει όποιον κάνει συνεχή καραγκιοζιλίκια, αλλά αυτό θα γίνει ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ , ΟΧΙ ΑΠΟΤΟΜΑ. Θα εξαντληθεί η παρατήρηση, θα ξαναγίνει, μετά θα υπάρξει Ω.Α. μετά θα κληθεί στο Γραφείο ο ταραξίας να του γίνει επί πλέον επίπληξη, αυτό το σκηνικό θα γίνει άλλες τρεις φορές, την τέταρτη θα πέσει ημερήσια απομάκρυνση από τα μαθήματα, μετά θα κληθεί ο γονέας, μετά με το παραμικρό θα καλείται ο γονέας και θα πέφτει και η σχετική αποβολή. Αλλά ο σκοπός δεν είναι η αποβολή! Πριν φθάσουμε στον φαύλο κύκλο των τιμωριών θα πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο.
Ο Διευθυντής θα σας καλύπτει και δεν θα παριστάνει τον μαθητοπατέρα και τον καλό, αλλά και εσείς δεν θα τους βγάζετε για ψίλου πήδημα και όποιος μαθητής δυστροπεί και δεν βγαίνει από την τάξη θα έρχεστε εσείς στο γραφείο επί τόπου να μου το λέτε, να διακόπτετε το μάθημα και να δούμε αν θα γίνει δεύτερη φορά τέτοιο περιστατικό
Πάντως για να γίνεται εκτεταμένα αυτό το φαινόμενο , πρέπει το σχολείο να έχει πολλούς νέους συναδέλφους που θέλουν «εκπαίδευση» και συνεδρίες με τον διευθυντή και συζητήσεις όχι υποχρεωτικά εν συλλόγω......
Εν τω μεταξύ τους κανόνες εμπλοκής με την Ω.Α. τους αναφέρει ο Διευθυντής μετά την προσευχή και στην ανάγκη βγάζει και ανακοίνωση στον πίνακα Ανακοινώσεων του τύπου:
«Όποιος κληθεί από τον καθηγητή του να βγει από την τάξη με Ω.Α. οφείλει να το κάνει χωρίς δυστροπία, ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗΣ (και μπορεί πράγματι και να είναι!)
Θα έρχεται χωρίς φασαρίες κα ιδυστροπίες στον διευθυντή και θα αναφέρει την άποψή του. Αν θεωρεί ότι «μίλαγε ο πίσω και ο καθηγητής κόλασε εμένα» αυτό θα του βρούμε ΜΕΤΑ μαζί με τον καθηγητή.
Σε κάθε περίπτωση όταν εξέρχεται της αιθούσης θα έρχεται ΚΑΤ΄ΕΥΘΕΙΑΝ στο γραφείο του Διευθυντή και θα ζητά ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ!
όποιος δεν τηρήσει τα παραπάνω θα ελεγχθεί πειθαρχικά γιατί δεν τα τήρησε και θα επιβαρύνει την θέση του! Δεν εξοντώνουμε του μαθητές, ακόμα και λάθος να κάνουμε θα την βρούμε την άκρη, αν ήταν παρεξήγηση, ούτε απουσία θα πάρει κάποιος (θα το ελέγξουμε) αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας απασχολεί όλους τους καθηγητές με Ω.Α συνεχώς και αδιαλείπτως, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε εμπάθεια από καθηγητή ούτε ότι «τον έβαλαν στο μάτι» ούτε τίποτα!
Παρακαλώ να συμμορφωνόμαστε για να μην ερχόμαστε στην δυσάρεστη θέση να επιβάλλουμε ποινές
-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(Ονοματεπώνυμο υπογραφή, σφραγίδα)

Θέμα 16ο
Περιγραφή

Ο κ. Βασιλείου Χ., υπηρετεί ως διευθυντής σε   Γυμνάσιο   του νομού Καστοριάς. Στο ίδιο σχολείο υπηρετεί και η νεοδιορισμένη εκπαιδευτικός κ. Θάνου, η οποία, διαμένει στην πόλη της Καστοριάς.
Λόγω του συγκοινωνιακού προβλήματος της περιοχής η κ Θάνου φθάνει πολλές φορές στο σχολείο με καθυστέρηση 15'. Έτσι, με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές της Γ' τάξης χάνουν τις μέρες της καθυστέρησης 15' διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να διαμαρτυρηθεί γραπτώς στο διευθυντή κ Βασιλείου, ο οποίος με τη σειρά του ανέφερε την υπόθεση στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Ο τελευταίος αναγκάστηκε να ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά της κ. Θάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν το πρόβλημα συνίστατο στο ότι υπάρχει συγκοινωνιακό πρόβλημα , ότι δεν  υπάρχει νωρίτερο δρομολόγιο , ότι η καθηγήτρια δεν έχει αμάξι και ότι δεν μετακινείται άλλος στο ίδιο δρομολόγιο που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει, τότε (ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΕΙΧΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ) να κοιτάξει να αλλάξει το πρόγραμμα. Να έρχεται από δεύτερη ώρα και για να μην παραπονεθεί κανείς ακόμα και να το τραβήξει με κενά κτλ Αν το δεχόταν η καθηγήτρια, σημαίνει ότι δεν είχε εναλλακτική και καλώς δέχθηκε την ρύθμιση. Θα μπορούσε να πάρει και άλλος το μάθημά της. Με την πρώτη δεύτερη τρίτη απουσία των 15 λεπτών έπρεπε να επέμβει ο Διευθυντης ΔΡΑΣΤΙΚΑ. Βεβαίως ο νόμος λέει ότι  ο καθηγητής αναξαρτήτως που μένει, να προσέρχεται έγκαιρα στην εργασία του έστω και με ταξί ή και να μένει στο μέρος που είναι το σχολείο. Δεν έπρεπε επ΄ ουδενί να φθάσει σε σημείο να διαμαρτυρηθεί ο Σύλλογος γονέων στον κ. Βασιλείου. Όταν όμως το θέμα έφθασε σε αυτόν, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ!
1) Να αλλάξει το πρόγραμμα
2) Να αλλάξει την ανάθεση.
3) Να παρακαλέσει άλλον να την μεταφέρει εκτός ΚΤΕΛ.
4) Να της προτείνει να μείνει εκεί και να της υποδείξει και μέρος φθηνό.
Το ότι έφθασε στο σημείο να την αναφέρει έστω και διαβιβάζοντας την αναφορά των γονέων δείχνει διοικητική ανεπάρκεια , αδιαφορία και νοητική έλλειψη ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΟΜΟΣ.....
Θεωρώ, ότι ο ΔΔΕ πρέπει να του ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο του Διευθυντή γιατί δεν το ανέφερε ο ίδιος ή δεν το επίλυσε ο ίδιος ΕΓΚΑΙΡΑ. Εικάζω, ότι οι γονείς έκαναν διαμαρτυρία μετά την δέκατη επανάληψη του φαινομένου και ο διευθυντής θα έπρεπε να επέμβει μετά την τέταρτη επανάληψη και να το λύσει σε συζήτηση με την καθηγήτρια....

Θέμα 17ο
Περιγραφή

Φιλόλογος του Σχολείου με 8 χρόνια υπηρεσία έχει εκδηλώσει επίμονο ενδιαφέρον  να του δοθεί η δυνατότητα  να χρησιμοποιεί συχνά  το εργαστήριο πληροφορικής, προκειμένου να εφαρμόσει τις παιδαγωγικές τεχνικές που απαιτούν αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού του εργαστηρίου. Ο καθηγητής κλάδου ΠΕ19 – υπεύθυνος του εργαστηρίου δεν προσφέρεται να προετοιμάσει το εργαστήριο εγκαθιστώντας τα εκπαιδευτικά λογισμικά και γενικά είναι απρόθυμος στο να συνεργαστεί με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων στην προοπτική της χρησιμοποίησης του εργαστηρίου για διδασκαλία μαθημάτων εκτός της πληροφορικής. Οι λόγοι που προβάλλει (ο καθηγητής κλ. ΠΕ19) σχετίζονται με τις δυσλειτουργίες του ωρολογίου  προγράμματος ή με ενδεχόμενες «ζημιές» που προκαλούνται στο εργαστήριο. Εσείς όμως διακρίνετε φυγοπονία, η οποία μάλιστα συνιστά και παράβαση των υποχρεώσεων του ως υπευθύνου του εργαστηρίου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να γίνει καθαρό, ότι ο ΠΕ-02 για να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ακωλύτως το εργαστήριο, πρέπει να έχει πιστοποίηση στο Β΄επίπεδο και όχι στο Α΄Βεβαίως ένας που δείχνει ενδιαφέρον δεν θα απογοητευθεί επ΄ουδενί, όμως δεν έχει εκπαιδευτεί να κάνει μάθημα με ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ. Υπάρχει εγκύκλιος που λέει ΣΑΦΩΣ, ότι οι επιμορφούμενοι στις ΤΠΕ στο Β΄επίπεδο, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ!
πόσο μάλλον όταν έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β΄επιπέδου. Αν ο φιλόλογος θέλει να δείξει κάποιο βίντεο, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει τον άλλο εξοπλισμό του εργαστηρίου. Άρα και οι αιτιάσεις του Πληροφορικού είναι έωλες. Τα λογισμικά για τους ΠΕ-02 πρέπει να εγκατασταθούν και θα του δοθεί ρητή προφορική (σε πρώτη φάση ) εντολή και αν δεν συμμορφωθεί σε μια εβδομάδα θα του δοθεί γραπτή. (Πρέπει όμως να έχει εμπεδώσει ότι «δεν παίζουμε» ) Εννοείται ότι θα ενημερωθεί για τις εγκυκλίους και δεν θα μπορεί να πει τα δικά του, διότι με τις πρακτικές που έχουν επικρατήσει μπορεί να έχει και κάποιο μέρους «δίκιου» 
σε σχέση με τις ζημιές . Οι ζημιές είναι για να διορθώνονται. Λ.χ. θα καταργήσουμε τα ποντίκια με τα σφαιρίδια που τα παίρνουν για να παίζουν βόλους οι μαθητές και  θα βάλουμε οπτικά . Με 100€ ευρώ παίρνουμε 10 τέτοια και τα υπόλοιπα τα έχουμε ως ανταλλακτικά. Οφείλει να ξέρει που κάθεται κάποιος και πότε έγινε η ζημιά. Επ΄ αυτού μπορεί να κάνει παρατηρήσεις και ο διευθυντής, πάντως δεν γίνονται ζημιές, όλοι οι μαθητές πλην ακραίων και σπανίων περιπτώσεων κάνουν ζημιές στα μηχανήματα. (Ας πούμε υπάρχει κανονισμός εργαστηρίου, δεν μπαίνουν με χυμούς  στο εργαστήριο , ούτε στις τάξεις)
Συνοπτικώς:
Ο Διευθυντής οφείλει να ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων με τις ΤΠΕ
Να ενθαρρύνει την χρήση του εργαστηρίου για διδασκαλία με τις ΤΠΕ, όπως και την επιμόρφωση στο Β΄επίπεδο.
Να καταστήσει σαφές στον Πληροφορικό για το ποίο είναι το μοντέλο που ισχύει ΤΩΡΑ στην Ελλάδα σε σχέση με τις ΤΠΕ (διδασκαλία των μαθημάτων μέσω ΤΠΕ, διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτονόμου αντικειμένου και διοικητική υποστήριξη μέσω ΤΠΕ)

Θέμα 18ο 
Περιγραφή

Μαθητής με άριστη σχολική επίδοση αργοπορεί συστηματικά στην πρωινή προσέλευση παραβιάζοντας τον εσωτερικό κανονισμό του Σχολείου και παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις δε συμμορφώνεται. Από την επικοινωνία σας με τους γονείς διαπιστώνετε ότι οι γονείς δεν υιοθετούν τη σχολική λογική της έγκαιρης προσέλευσης θεωρώντας υποχρέωση του σχολείου να δέχεται τον αργοπορημένο μαθητή στο μάθημα, εφόσον μάλιστα είναι σε γνώση των κηδεμόνων η αργοπορία.
Απάντηση:
Θα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς, ότι με 51 αδικαιολόγητες απουσίες, ο μαθητής χάνει την τάξη του. Οι ωριαίες απουσίες οι πρωινές, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε από γονέα, ούτε από κηδεμόνα , ούτε από διευθυντή, ούτε από Σύλλογο, ούτε από Γιατρό, ούτε από ΚΑΝΕΝΑ!. Επίσης δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ωριαίες απουσίες που οφείλονται σε Ω.Α. ή σε «κοπάνα» του μαθητή ή και σε κάποιο έκτακτο λόγο για τον οποίον απομακρύνθηκε του σχολείου ο μαθητής. 
ΣΥΝΕΠΩΣ: Πρέπει να δοθεί στους γονείς να καταλάβουν ότι ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟ ΠΟΛΥ, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ!
Ο Διευθυντής οφείλει να ενημερώσει και γραπτώς τους γονείς με συστημένη επιστολή όπου θα τους προειδοποιεί αυστηρά. 
παρέμβαση θα κάνει και στον μαθητή που ΕΠΕΙΔΉ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ, θα του μιλήσει με ειλικρίνεια και θα του πει ότι ΜΑΛΛΟΝ κατά 99% μένει με την συμπεριφορά που έχει. Θα του πει ότι οι μέρες του σχολείου είναι 180 και όταν λείπει μέρα παρά μέρα θα κάνει 90 αδικαιολόγητες που περνάνε τις 50 ΑΡΑ;;;;
Τα ίδια θα γράψει και στους γονείς.
Αν δεν διορθωθεί ΑΜΕΣΩΣ, μπορεί να στείλει και ενημέρωση του Εισαγγελέα για το κατά πόσο έχει υπάρξει «παραμέληση επιτροπείας ανηλίκου» ή «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο» αφού με το να μην προσέρχεται έγκαιρα κάθε μέρα και να γυρνάει εκτός σχολείου την πρώτη ώρα ή αν πρέπει να παρέμβει πρώτα Κοινωνική λειτουργός, διότι αν οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται τον προφανή αυτό κίνδυνο, πρέπει να ελεγχθούν, έστω και με τα έσχατα μέσα , αφού με τα συμβατικά δεν λαμβάνουν το σωστό μήνυμα. Μπορεί να γίνει «κακός» ο Διευθυντής με την αναφορά του στον Εισαγγελέα, αλλά με το να μείνει ένας άριστος μαθητής που μπορεί να διαπρέψει μετά , αυτό θα είναι κάτι που δεν θα τον αφήσει να κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου....


Θέμα 19ο  
Περιγραφή

Ο κηδεμόνας ενός μαθητή σας υποβάλλει αίτημα να του χορηγήσετε αντίγραφα των πρακτικών της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου κατά την οποία αποφασίστηκε να αποβληθεί το παιδί του επί τριήμερο από το Σχολείο. Θεωρεί ότι του επιβλήθηκε άδικη τιμωρία και επιθυμεί να ενημερωθεί επισήμως και εγγράφως, ώστε να καθορίσει τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για να προστατεύσει το παιδί του και την οικογένειά του (το μικρότερο παιδί του είναι επίσης μαθητής του σχολείου).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Φυσικά και έχει  δικαίωμα λήψης φωτοαντιγράφου που αφορά το παιδί του. Αλλά πρέπει να του εξηγηθεί σαφώς το εξής:
(Αφού κερδίσει ο Διευθυντής την εμπιστοσύνη του γονέα) Θα του πε:
Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να ακυρώσει την πειθαρχική απόφαση του Συλλόγου για τους λόγους που επικαλούνται οι καθηγητές, έστω και αν υπάρχει αδικία. Το δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση του Συλλόγου για λόγους ΤΥΠΙΚΟΣ, δηλαδή μη σωστής συνθέσεως, μη σωστής απαρτίας, μη σωστής-νομίμου συγκλίσεως. Αυτά όλα όμως έχουν τηρηθεί. Άρα ούτε Συνήγορος του Παιδιού, ούτε συνήγορος του πολίτη, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να ακυρώσει την πειθαρχική ποινή του μαθητή και τις συνέπειές της. Θα ρωτήσεις δικηγόρο αν δεν με πιστεύεις . Το φωτοαντίγραφο το παίρνεις, αλλά καλό θα είναι να μην το δείξεις στον μαθητή, αλλά εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Αφού όμως είναι σίγουρο ότι δεν  αίρονται οι συνέπειες, (απουσίες από την αποβολή , τυχόν επιπτώσεις στην διαγωγή) δεν βγάζουμε άκρη, πιθανόν να εξαγριωθούν οι καθηγητές αν πάς σε αγωγές κτλ Εδώ οι ποινές δεν είναι για εξόντωση των μαθητών, επιβάλλονται με πειθώ, με φειδώ, κλιμακωτά, εξαντλούμε όλα τα υπόλοιπα, αν αδικήθηκε θα δείξει. Κανείς δεν έχει προηγούμενα με το παιδί, δεν υπάρχει εμπάθεια από τον σύλλογο, δεν υπάρχει «μανιάτικο», εκδικητικότητα, τίποτα από όλα αυτά τα ταπεινά, τα ξεχνάς. Τα πράγματα θα πάνε καλά που δνε έκανε λάθος ο Σύλλογος, αλλά αν δεχθούμε ακόμα και ότι έκανε, δεν το έκανε εμπαθώς ούτε με εν γνώσει του. Καλύτερα τα πράγματα να σταματήσουν εδώ, το παιδί θα έρχεται κανονικά, ουδείς έχει τίποτα με το παιδί, κανείς καθηγητής, αυτό θα το εποπτεύσω εγώ ο ίδιος. Θα  σε έχω ενήμερο για τα πάντα, αλλά το θέμα σε παρακαλώ να το σταματήσεις εδώ γιατί δεν βγάζει πουθενά κι ούτε έχει νόημα και ίσως δυσκολέψει τα πράγματα. Κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά εγώ ειλικρινά, με την πείρα μου και με αγάπη, σε συμβουλεύω αυτά. Πάρε και το προσωπικό μου τηλέφωνο για οτιδήποτε, ό,τι ώρα θέλεις....

ΘΕΜΑ 20ο 
Περιγραφή

Στην Α΄ τάξη του γυμνασίου, στο οποίο είστε διευθυντής, αποστέλλεται το απολυτήριο και εγγράφεται από το δημοτικό σχολείο μαθητής, του οποίου ο πατέρας  προσέρχεται πριν το τέλος Ιουνίου και καταθέτει αξιολόγηση από το ΚΕΔΔΥ πως είναι μαθητής με «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» στο φάσμα του αυτισμού και ζητά για το γιο του «παράλληλη στήριξη».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Διαδικασία έγκρισης παράλληλης στήριξης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009


Ν. 3699/2008 Άρθρο 6

1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
………
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλλη­λη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ει­δικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομι­κή υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκ­παιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβα­ρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απα­ραίτητη - βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ - εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευ­ταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπο­ρεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οι­κείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθο­ρίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύ­θυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έ­γκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υπο­βολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτω­βρίου κάθε σχολικού έτους.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω,
τα δικαιολογητικά και η διαδικασία που απαιτείται για έγκριση παράλληλης στήριξης μαθητή, μέχρι την αποστολή διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΠΘ,  είναι τα εξής:

Ο γονέας:
1.      Κάνει αίτηση προς το ΚΕΔΔΥ για αξιολόγηση του μαθητή και χορήγηση γνωμάτευσης, η οποία θα προτείνει την παράλληλη στήριξη για το επόμενο σχολικό έτος.
Για τους γονείς μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή διαταραχή – αυτισμό που διαθέτουν αντίστοιχη περσινή γνωμάτευση από το ΚΔΑΥ, θεωρείται ότι η τελευταία είναι σε ισχύ και δεν απαιτείται η έκδοση νέας. (άρθρο 7, παρ. 4γ: Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών διακόπτονται μόνο κατόπιν γνωμοδότησης του οικείου ΚΕΔΔΥ και της γνώμης των γονέων.)
2.      Προσκομίζει τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει το παιδί του και κάνει αίτηση προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ μέσω του Δ/ντη του σχολείου.

Ο Δ/ντης της σχολικής μονάδας:
Διαβιβάζει μέσω του Γραφείου Εκπ/σης τα παρακάτω έγγραφα
α: την αίτηση του γονέα,
β: την γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ,
γ: βεβαίωση φοίτησης σπουδών του μαθητή στην σχολική μονάδα.
Κοινοποιεί τα ανωτέρω στον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και τον Σχολικό Σύμβουλο γενικής αγωγής (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

Το Γραφείο Εκπ/σης:
     Διαβιβάζει τα έγγραφα στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.


 Η καινούργια εγκύκλιος 2011

Θέμα 21ο 
Περιγραφή:
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενός Σχολείου υποβάλλει στον Διευθυντή του σχολείου  γραπτή διαμαρτυρία για την εκκεντρική και πλήρη ακροτήτων αμφίεση μιας εκπαιδευτικού και ζητά την παρέμβαση του. 

Το θέμα της ενδεδειγμένης αμφίεσης στο σχολείο είναι παμπάλαιο και συναισθηματικά φορτισμένο. Έχουν υπάρξει αντεγκλήσεις , γνώμες, επίκληση ηθικών κανόνων κτλ 
Μένουμε στην λέξη ηθική με την χαμένη της πρώτη ετυμολογικά σημασία του έθους δηλ. της συνήθειας και μάλιστα της ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ. Αν κάτι αποτελεί πάγκοινη γενικευμένη συνήθεια είναι αποδεκτό. Αν είναι στον αντίποδα της ιδιαιτερότητας, συνήθως δεν είναι.   Έτσι εξηγείται που κάποιοι ηθικολογούντες πρώτα εξόρκιζαν τις «φόρμες» (έτσι έλεγαν στην Ελλάδα τα μπλου-τζιν το 1970) έριχναν και τις σχετικές αποβολές τότε και μετά στα παιδιά τους ηνέχοντο ξεβαμμένα , τεχνητώς ξεσκισμένα και τεχνητώς βρομισμένα τζιν τα οποία ενίοτε φορούσαν οι ίδιοι. Δηλ. το τρικολόρ μαλλί συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο όταν αποτελεί μοναδικότητα ή μικρή μειοψηφία και ηθικώς αδιάφορη πράξη όταν αποτελεί το μαλλί της πλειονότητας. Ωστόσο , υπάρχουν κόκκινες γραμμές , όπου χωρίς να γνωρίζουμε και να περιγράφουμε ρούχα και εμφανίσεις να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα σε μια γενική διαχρονική διατύπωση. Την επιχειρώ:
«Ερχόμαστε στο σχολείο, καθηγητές και μαθητές, με τέτοιο τρόπο ενδεδυμένοι κάθε φορά έτσι ώστε να περνάμε απαρατήρητοι!»
Γιατί πρέπει να περνάμε απαρατήρητοι; Δεν είναι κακό αυτό; Απάντηση: Όχι! Το σχολείο δεν είναι του φαίνεσθαι, αλλά του είναι! Γι αυτό έχουμε και εξετάσεις διαγωνίσματα, επιδόσεις εργασίες, προσπάθειες, κόπο, μόχθο, κυνήγι της γνώσης , της στέρεης γνώσης. Θα πρέπει να προκαλούμε την προσοχή για τις επιδόσεις μας, γι αυτό που κάνουμε στο σχολείο, γι αυτό που ερχόμαστε. Είναι κακό ο Διευθυντής σας να έλθει με σαγιονάρες και βερμούδα; Είναι ηθικώς κακό ή παράνομο; Δεν είναι , αλλά θα προκαλεί το γέλιο , το σχόλιο ενώ ΕΔΩ η δουλειά του είναι άλλη! Αν έλθουμε όλοι με ψαράδικο μπορεί να μην μας προκαλεί εντύπωση, αλλά η δουλειά μας είναι ΑΛΛΗ! Δεν βάζουμε λοιπόν ηθικούς κανόνες ούτε απρόσωπους κανονισμούς ούτε περιγραφικούς του τύπου «απαγορεύεται η φούστα να είναι πάνω από το γόνα!» Λέμε: Ερχόμαστε έτσι ώστε να περνάμε απαρατήρητοι και να περνάμε απαρατήρητοι ως προς την εμφάνιση και να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας ως μαθητές και καθηγητές. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας.....
Το παραπάνω κήρυγμα γίνεται μετά την  πρωινή προσευχή .
Εν συνεχεία καλείται η καθηγήτρια στο γραφείο του Διευθυντή για συνέντευξη (εννοείται ότι το θέμα όντως υφίσταται και ότι συμμερίζεται την καταγγελία ο Διευθυντής)
Εκεί θέλει λεπτότητα και τέχνη. 
Εκεί ο Διευθυντής θα της πει «ότι ντύνεται πάντα στην μόδα» αλλά εδώ έχουμε κάποιους περίεργους που πιάνονται από τα επιφαινόμενα και μας κρίνουν από την εμφάνιση. Δεν στο λέω όπως ο Βέγγος στην ατάκα «ολίγον πιο ρασοειδές δεσποινίς»  αλλά λ.χ. διαφανή λευκά με σκούρα εσώρουχα δημιουργούν αίσθηση στους έφηβους μαθητές μας, κι αν μάλιστα και η γυναίκα είναι ιδιαιτέρως εμφανίσιμη, υπεισέρχεται ζήλια, μοχθηρία και μας κάνουν και καταγγελίες. Εσύ όπως θέλεις ντύνεσαι, αλλά κάνεις μια προσπάθεια για πιο συντηρητικό ντύσιμο , αφού εδώ δεν καταλαβαίνουν από μόδα. Εξ άλλου άκουσες τι είπα για όλους σήμερα μετά την προσευχή. Εγώ προσωπικά σε παρακαλώ για μία ελαφρά προσπάθεια συντηρητικής εμφάνισης για να μην πλέξουμε με τις πατερικές του συλλόγου... γονέων γιατί δεν τις μπορώ . Θα το κάνεις για μένα προσωπικά , όπως στο ζητώ και ευχαριστώ για την κατανόηση.
(Ας ελπίσουμε ότι θα...πιάσει!)


Θέμα 22ο 
Περιγραφή:
Ο σύλλογος γονέων στη σχολική μονάδα στην οποία διευθύνετε  διαμαρτύρεται εντόνως για την επιθετική και επικίνδυνη συμπεριφορά ενός μαθητή, ο οποίος εμφανίζει και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κηρύσσει αποχή των μαθητών από τα μαθήματα και ζητά την απομάκρυνση του συγκεκριμένου μαθητή από το σχολείο.
Απάντηση:
Πρόκειται για την περίπτωση που ο Σύλλογος έχει καταληφθεί από οπαδούς της κατάληψης για να λυθούν τα Εκπαιδευτικά προβλήματα και πρόκειται για σοβαρό και λεπτό πρόβλημα, αφού όλοι πρέπει να καθίσουν στα θρανία και να επανεκπαιδευθούν από σωστούς δασκάλους, που να ξέρουν πώς παίζεται το παιγχνίδι  της πολιτικής
Ο Διευθυντής καλείται να χειριστεί την ηγεσία του Συλλόγου , το ΔΣ και να τους πει με κάποιον ενδεδειγμένο τρόπο , εγώ λέω «αυστηρό» τα παρακάτω:
1. Για ποιο λόγο αγνοούν τον Διευθυντή και τον Σύλλογο διδασκόντων που είναι αρμόδιος για τις παιδαγωγικές αποφάσεις. Είναι δυνατόν να καλείτε ανήλικα παιδιά να κάνουν αποχή; το ξέρετε ότι εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε απουσίες αδικιολόγητες στα παιδιά; Αν κάποιο παιδί μείνει από απουσίες ενώ ένα άλλο δεν μείνει διότι βγάζει πάνω από 15 ενώ κι αυτό θα απέχει των μαθημάτων όπως ο συμμαθητής του , τότε ποίος θα είναι ο ηθικός υπεύθυνος; Εσείς που παρακινείτε ανήλικα να κάνουν πράξεις  για τις οποίες δεν έχουν πλήρη επίγνωση των πράξεών τους; Εσείς ενημερώσατε για το πρόβλημα Καθηγητή είτε  Διευθυντή, Υποδιευθυντή, Φύλακα , 15- μελές ; Έρχεστε ένα ωραίο πρωινό ως κεραυνός εν αιθρία και καλείται τα παιδιά σας να μην κάνουν μάθημα; Τους κάνετε καλό; Ήλθατε εδώ να τα συζητήσουμε; Το ξέρετε ότι υπάρχει πέραν του Συλλόγου Διδασκόντων το «Σχολικό Συμβούλιο» , ένα όργανο που αποτελείται από Σύλλογο διδασκόντων , τρεις εκπροσώπους  15-μελούς, εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων , Δημοτικό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής και προεδρεύει ο Διευθυντής; Εκεί θα τα πούμε όλα. Συγκαλείται αύριο εκτάκτως εδώ στο σχολείο μετά την λήξη των μαθημάτων. Για το θέμα της αποχής και να ξεκαθαρίσουμε πώς θα λυθεί. Δημοκρατικά  , διότι όλα προβλέπονται και η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα όπως αρέσκονται να λένε και  οι πολιτικοί. Δεν κάνουμε εκβιασμούς, αλλά συζητάμε, συνδιαλεγόμεθα , συσκεπτόμεθα και καταθέτουμε επιχειρήματα , πάντα στα πλαίσια των νόμων εντός των οποίων λειτουργούμε.
Όταν συγκληθεί το ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ο Διευθυντής θα κάνει εισήγηση για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε παρουσιάζοντας το πώς λειτουργούν οι Σχολικές μονάδες, τι αρμοδιότητες έχει ο Διευθυντής, ο σύλλογος καθηγητών και το Σχολικό Συμβούλιο. Κεντρική επιδίωξη είναι να τηρηθεί η νομιμότητα και λύσεις εντός του πλαισίου των νόμων.Στο Σχολικό Συμβούλιο, θα καλεστεί και ο Σχολικός Σύμβουλος που είναι Παιδαγωγικός Υπεύθυνος για το Σχολείο, ενώ είναι αυτονόητο ότι θα έχει ενημερωθεί Γραφείο αρμόδιο και ΔΔΕ από την πρώτη στιγμή.

Θέμα 23ον
Περιγραφή:            
Μόλις έχετε αναλάβει την Δ/νση ενός σχολείου και έχει προκύψει κάποιο θέμα, για το οποίο θα πρέπει να εργαστείτε το απόγευμα. Ζητάτε από έναν εκπαιδευτικό του σχολείου σας να μείνει μαζί σας για να σας βοηθήσει στην διεκπεραίωση αυτή και εκείνος αντιδρά. Μάλιστα κάποια στιγμή σας λέει: «Τόσον καιρό λειτουργούσαμε μέσα στο ωράριό μας, γιατί να αλλάξει αυτό τώρα; Αφού δεν πληρώνομαι παραπάνω γιατί να δουλέψω περισσότερο;»

Η παραπάνω κατάσταση έχει διάφορες  παραμέτρους και αρχές:
1. Ότι «ο Διευθυντής τα ξέρει όλα» αλλά στην πράξη δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει όλα.
2. Ότι όλες οι εργασίες γίνονται εντός του ωραρίου 8-2 το οποίο στην πράξη δεν τηρείται από «έθιμο» (το έθιμο δεν υπερισχύει του νόμου)
3. Στα καλά οργανωμένα σχολεία, όλα μπορούν να διευθετηθούν ομαλά, εντός του ωραρίου .
4. Η έκτακτη δουλειά προέκυψε (ΠΙΘΑΝΟΝ) διότι δεν τηρήθηκε το 8-2 αυστηρά. Αν ετηρείτο, ίσως να μην είχε δημιουργηθεί.
5. Ο Διευθυντής αν θέλει να τον σέβονται σε σχέση με την λειτουργία του, θα πρέπει να έρχεται πρώτος και να φεύγει τελευταίος. Και όχι στο 8-2 και όχι μόνο στις εργάσιμες. Αυτό είναι γνωστό σε όλους τους διευθυντές , καλό είναι να το διευκρινίσει στον καθηγητή.
6. Το έκτακτο που του ζητά να κάνει, είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟ και δεν οφείλεται σε ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ άλλων καθηγητών ή του Διευθυντή, διότι καλά θα κάνει να του αρνηθεί την απασχόληση.
6. Αν ο Διευθυντής έχει πάρει διαζύγιο με τις ΤΠΕ και ζητά λ.χ. από τον Πληροφορικό «να δώσει κωδικούς σήμερα στα παιδιά , τελευταία μέρα που τρία δεν ήλθαν και τα ειδοποιήσαμε και είπαν πως θα έλθουν στις 2.30 γιατί δουλεύουν» πρέπει να καθίσει για τα παιδιά, αλλά δεν θα έχει κανένα σεβασμό στον Διευθυντή που που είναι άσχετος με τις ΤΠΕ και θέλει να διευθύνει Σχολική Μονάδα.

Αν δεν καθίσει ο καθηγητής του να τον βοηθήσει σε 1-2 περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε ένα χρόνο (ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ) Ο διευθυντής θα πρέπει να σκεφθεί ότι:
α) Δεν έχει ούτε έναν καθηγητή να τον στηρίξει σε μια δύσκολη.
β) Ο ίδιος φταίει που δεν έφτιαξε το κατάλληλο εργασιακό κλίμα ώστε κάποιος να μπορεί να κάνει μια θυσία- παραχώρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι οι καθηγητές αφιλότιμοι. 
Βεβαίως ο Διευθυντής έχει διάφορα «ακαταμάχητα» επιχειρήματα ελεγχόμενης όμως νομιμότητας:
Α) «Έλα και θα σου δώσω απαλλαγή την τάδε μέρα.» (παράνομο)
Β) «Έλα και μεθαύριο στις αξιολογήσεις θα σου βάλλω καλό βαθμό!»  (αντιδεοντολογικό)
Γ) «Διευκόλυνέ με και μένα μια φορά το χρόνο που στο ζήτησα, ώστε να μπορέσω να σε διευκολύνω και γω όποτε το χρειαστείς» (χμ....αυτό κάπως στέκει)
Δ) «εγώ δεν  σε βάζω κάθε χρόνο στην Λυκειακή Επιτροπή;» (αντιδεοντολογική υπενθύμιση «ευεργεσίας»)
Ε) «Έλα και φέτος θα σε βάλλω (ή θα σε βγάλω από) στην/την  Λυκειακή Επιτροπή!» (Θετική ή αρνητική ενίσχυση συμπεριφορικού τύπου, ελεγχόμενη από άποψη δεοντολογίας.
(Νομίζω καλύφθηκε αρκετά το θέμα)

Θέμα 24ον
Περιγραφή:            

Ένας φίλος σας εργάζεται σε κάποιο σχολείο άλλης περιφέρειας από τη δική σας. Συζητώντας μαζί σας εκφράζει παράπονα για τον Διευθυντή του. Κάποια στιγμή σας λέει: «Ο Διευθυντής μου δεν με επαινεί ότι και αν κάνω. Πρόσφατα τελείωσα κάτι που ήταν δύσκολο και το είχε ζητήσει επανειλημμένα από άλλους χωρίς να ανταποκριθούν και εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Μάλιστα, τέλειωσε κι αυτή η εκκρεμότητα». Έπειτα γύρισε την πλάτη και έφυγε. Προσπαθώ συνέχεια να κάνω καλά τη δουλειά μου, όμως ειλικρινά δεν έχω καμιά διάθεση πια να ακούσω τον Διευθυντή μου. Πρόσεξε μην κάνεις τα ίδια.
Απάντηση: Η ενίσχυση, θετική ή αρνητική είναι ένα  παιδαγωγικό εργαλείο  αποτελεσματικό ακόμη στα πλαίσια της θεωρίας του Συμπεριφορισμού («Μπιχεϋβιορισμού») , παρ΄ότι θεωρείται ξεπερασμένος  από νεώτερες παιδαγωγικές μεθόδους . Ωστόσο, την ενίσχυση την έχουν ανάγκη μικροί και μεγάλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι ανδρώθηκαν μέσα σε ένα σχολείο όπου επικρατούσε ο Συμπεριφορισμός, όπως και τώρα άλλωστε με την μορφή λ.χ. βαθμολογίας, απονομής επαίνων, παράδοσης σημαίας στον αριστούχο, διαγωγή, πειθαρχικές ποινές κτλ. Και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν ένα ξεχασμένο σύστημα ενίσχυσης αρνητικής ( πειθαρχικός κώδικας Δ.Υ.) ο οποίος περιέχει και θετική ενίσχυση  Βλέπε ΕΔΩ  
Παλιά υπήρχαν περισσότερα είδη διακρίσεων από τα νυν υπάρχοντα. (λ.χ. εύφημος μνεία, ευαρέσκεια, έπαινος, μετάλλιον διακεκριμένων πράξεων μετά διπλώματος.) Αυτά ελέγοντο «ηθικές αμοιβές»
Στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις υπάρχει το μπόνους. Στο Δημόσιο οπωσδήποτε υπάρχουν τα προαναφερθέντα επίσημα, αλλά υπάρχει και ο έπαινος που μπορεί να είναι προσωπικός ή Δημόσιος , μετά την προσευχή ή εν Συλλόγω είτε με ευκαιριακή , παρεπίμπτουσα διαδικασία είτε σκοπούμενη επί τούτω. Ο Διευθυντής μιας Σχολικής μονάδας δεν πρέπει να ξεχνά την επιβράβευση .
Θέμα 25ο 
Περιγραφή

Κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ο εκπαιδευτικός Παπαδόπουλος Χαρίλαος ορίστηκε την 25η Μαρτίου να συνοδεύσει τους μαθητές/τριες της τάξης του στις τοπικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διοίκησης. Ο εκπαιδευτικός αρνήθηκε να παραστεί προφασιζόμενος ότι η ημέρα αυτή είναι αργία. Ο Διευθυντής, για να μη δημιουργηθεί ευρύτερο πρόβλημα και φτάσει το συμβάν μέχρι τα «αυτιά» της Διεύθυνσης, όπως είπε, συνόδευσε ο ίδιος τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Απάντηση:
Ο διευθυντής καλά έκανε κατ ΄ αρχήν για να υπάρχει συνοδός των μαθητών.
Όφειλε παράλληλα να πει στον «πονηρούλη» καθηγητή, ότι ναι μεν είναι αργία, αλλά τα σχολεία μετέχουν των εκδηλώσεων και πηγαίνει ένας καθηγητής εκ περιτροπής και τώρα είναι η σειρά του. Δεν είναι για κάθε χρόνο, αλλά για μια φορά στα 10 χρόνια. Πρόκειται για ασήμαντη υπηρεσία 2 ωρών, αφού μετά ακολουθεί και αναψυκτικό από την Περιφερειακή Διεύθυνση.
Αν δεν πεισθεί οφείλει να του υπενθυμίσει το καταλυτικό επιχείρημα 8-2 Δηλ. να του πει, ότι κάθε φορά που τελειώνει το διδακτικό του ωράριο οφείλει να έρχεται στο γραφείο μήπως υπάρχει κάποια έκτακτη δουλειά να του αναθέσει. Εκεί πρέπει να του πει: «Όπως ξέρετε κ. Παπαδόπουλε, δεν  έχουμε Γραμματέα στο Σχολείο μας , ούτε Επιστάτη, ούτε Φύλακα, ούτε μόνιμη καθαρίστρια. Ο διευθυντής κάνει τον εισπράκτορα του ΜΤΠΥ και κάθε τόσο πάει για αγορά ενσήμων, πληρωμή λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, τιμολόγια προμηθευτών, στον Δήμο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και δεν είναι δυνατόν να παίρνουν στο σχολείο και να μην το σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο. Καταλάβατε;
επίσης να σας πω, ότι η Υπηρεσία αυτή είναι εκ περιτροπής. Αν δεν πάτε εσείς θα πάει κάποιος άλλος συνάδελφός σας και αυτός δεν έχει λιγότερα δικαιώματα από εσάς ούτε υποχρεώσεις. Δεν έχω δικαίωμα να χαλάσω το εργασιακό κλίμα. Επίσης πάνε τα παιδιά μας. Και πάνε αρκετά. Θα πάνε μόνα τους ανήλικα παιδιά ως....σχολείο;  Είναι λογικό; Ως καθηγητές και εκπαιδευτικοί λειτουργοί, έχουμε ιδιαιτερότητες. Ναι μεν είναι αργία, αλλά αν δεν πάμε θα μας μουτζώνει η κοινωνία. Θες να δυσφημιζόμαστε; Η Κοινωνία γνωρίζει ότι επί 180 χρόνια συνεχώς και αδιαλείπτως τα σχολεία πάνε σε εθνικές εορτές. Θα πείσουμε την κοινωνία ότι θέλουμε υπερωρία και αμοιβή εργασίας σε αργία; 
Θα πάς;
(Αν αρνηθεί μετά από αυτά, σημαίνει ότι δεν επικοινωνεί γενικώς και θα βγάλει στην πορεία και άλλα προβλήματα)
Μετά ο διευθυντής του δηλώνει:
Θα πάω εγώ και από Δευτέρα ό,τι είπαμε έτσι;
Την Δευτέρα όταν μαζευτούν όλοι οι καθηγητές στο γραφείο την πρώτη ώρα, θα του ανακοινώσει προφορικά εις επήκοον όλων: «κ. Παπαδόπουλε, όταν τελειώσετε τα μαθήματά σας σας θέλω στο γραφείο μου!»
Αν ο κ. Παπαδόπουλος φύγει χωρίς να έλθει στο Γραφείο του Διευθυντή. (πολύ πιθανόν) ακολουθεί τηλεφώνημα. «Ελάτε πάλι πίσω! Ξεχάσατε που σας φώναξα; Έχω να σας αναθέσω εργασία!»
Αν δεν έλθει, την άλλη μέρα πρώτη ώρα στο γραφείο κτλ 
Αν έλθει, θα του ανατεθεί η εργασία να προσέχει το τηλέφωνο και να το σηκώνει και μήπως έλθει κάποιος γονέας διότι ο Διευθυντής θα πάει στον Δήμο για δουλειές. Πάρε και το κινητό μου να το δώσεις σε όποιον με ζητήσει!
όποτε τελειώνει ο κ. Παπαδόπουλος ο Διευθυντής θα εκπληρώνει τις τρέχουσες εργασίες του Σχολείου. 
Αν ο κ. Παπαδόπουλος πει επιχείρημα του τύπου «γιατί εμένα κι όχι άλλον» ο Διευθυντής θα του πει «Γιατί οι άλλοι την 25η και 28η και όχι εσύ;»
Μέχρι να παραδεχθεί το λάθος του! 
Αν το τραβήξει κι άλλο, έχει τον τρόπο του ο Διευθυντής να τον συμμορφώσει λαμβάνοντας κλιμακωτά μέτρα.
Εννοείται και μια σημαντική λεπτομέρεια:
Στην ανάθεση καθηκόντων κατά Σεπτέμβριο, έχει γίνει πρόβλεψη μέχρι ποιος εκφωνεί φέτος τον πανηγυρικό λόγο, άρα ΚΑΙ για το ποιος εκπροσωπεί το σχολείο την 25η. Πρόκειται για έγγραφο που έχει συνυπογράψει και όποια αντίρρησή του θα έπρεπε να την εκφράσει εκεί. Συνεπώς μπορεί να πάει και για παράβαση καθήκοντος, αλλά αυτό θα αποφευχθεί και θα πάει μετά την τρίτη τέταρτη κλιμάκωση, μέχρι να ζητήσει μια απλή συγγνώμη. 
Πρέπει να γίνει μια γενική παρατήρηση:
Σε ό,τι τον αφορά, ο Διευθυντής μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια , επαναλαμβάνω σε ό,τι τον αφορά ή μπορεί να το διεκπεραιώσει μόνος του. Σε ό,τι αφορά όμως την ισότητα αντιμετώπισης των καθηγητών, όταν αυτή δέχεται χτυπήματα από τέτοιες αντισυναδελφικές ενέργειες, πρέπει να υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα, διότι μπορεί να τιναχθεί το καλό εργασιακό κλίμα στον αέρα. Ο δυναμιτισμός του καλού εργασιακού κλίματος θα δράσει διαλυτικά στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Επομένως καμία ανοχή σε αυτό το φαινόμενο ή σε οποιοδήποτε άλλο που έχουμε λούφα εις βάρος άλλου...


Θέμα 26οΠεριγραφήΕκπαιδευτικός αναφέρει στο Διευθυντή ότι δύο αδέλφια που φοιτούν στην τάξη της έρχονται στο σχολείο με μώλωπες στο σώμα τους και ότι πιθανόν είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο Διευθυντής γνωρίζει σχετικά με το γεγονός αυτό από παρελθόντα έτη, αλλά συστήνει στη δασκάλα ότι είναι καλύτερα να παραβλέψουν για ακόμα μια φορά το γεγονός, καθώς ο πατέρας είναι ιδιαίτερα βίαιος και θα υπάρξει αναστάτωση σε όλο το σχολείο. 

Απόλυτη απάντηση βάσει νόμου
Στο Νόμο 3500/06 (Φ.Ε.Κ. 232, τ. Α΄/24-10-2006) με θέμα «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων έναντι φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.
Στο Νόμο γίνεται σαφής αναφορά και στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών που αντιλαμβάνονται φαινόμενα βίας μέσα στην οικογένεια κάποιου μαθητή.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 23 του Ν.3500/06 αναφέρεται:
1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει, αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.
2. Κατά την προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος ανακοίνωσε την αξιόποινη πράξη στις παραπάνω αρμόδιες αρχές, και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε, καλούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες, μόνο αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο».

Θέμα 27ο 

Περιγραφή

Ο σύλλογος διδασκόντων ενός σχολείου αποτελείται εξολοκλήρου από καπνίζοντες εκπαιδευτικούς. Στην τελευταία συνεδρίασή του, στις 17-12-2010, αποφάσισε ομόφωνα να διαμορφώσει μία παροπλισμένη αίθουσα ως χώρο για τους/τις καπνίζοντες εκπαιδευτικούς. Ο Διευθυντής, μάλιστα, δεσμεύθηκε για την υλοποίηση της απόφασης. 

Απάντηση (απολύτως θετική)
Σύμφωνα με τον ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΗΡΓΗΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ, ο Σύλλογος είναι σωστός. (Δηλ. ΔΕΝ είναι!) Ο παλιός μή ισχύων τώρα νόμος ομιλούσε για «αίθουσα ισχυρά εξαεριζόμενη» που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καπνιστήριο.
Με τον τελευταίο ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, το κάπνισμα απαγορεύεται παντελώς εντός του Σχολείου.
Να υπεθυμίσουμε, ότι έχουν αλλάξει νόμοι για το κάπνισμα πολλοί που έχουν δημιουργήσει σύγχυση
 • Παλιά επιτρέπετο.
 • Αρχές 2009 επιτρέπετο στο Δημόσιο σε «ισχυρά αεριζόμενους χώρους»
 • Μέσα 2009 Με τον Νόμο Αβραμόπουλου επετρέπετο σε ειδικούς χώρους , ειδιακά διαμορφωμένους και να υπάρχουν και πάνω από 50 υπάλληλοι. Ο νόμος είχε πρόβλεψη αναθεώρησής του την 1-1-2010 αν δει ο νομοθέτης την τελική εφαρμογή του ή μη (Ελληνικές ιδιαιτερότητες)
 • Το ΝΥΝ ΙΣΧΥΟΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ , συνοψίζεται στην πιο πρόσφατη εγκύκλιο(2011):

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ


Αρ.Πρωτ.13896/Η/03-02-2011ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες: Γ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Τηλ.:210 344-2356

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΤ: α) Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

β) Εγκύκλιος με αριθμ πρωτ. 103147/19.8.2010 για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010

γ) Εγκύκλιος με αριθμ πρωτ 7136 /19.1.2010 «εφαρμογή της νομοθεσία ς για την απαγόρευση του

καπνίσματος».

Σας υπενθυμίζουμε ότι με το Ν. 3868/2010 (κεφ Ζ) απαγορεύθηκε από 1.9.2010 πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους, αλλά και στους ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους με τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.

Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνεπάγεται όχι μόνο την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, αλλά αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους (άρθρο 17 παρ 11 του νόμου).

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρακαλούνται να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη μονάδα τους

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ
 Πρόβλημα όμως εκπαιδευτικό υπάρχει για τον Διευθυντή.
Αν υπάρχουν πολλοί καπνιστές και έχουν μάθει να παραβιάζουν τον νόμο (σύνηθες εν Ελλάδι) υπάρχει πρόβλημα , αφού όταν ένας μαθημένος να καπνίζει , ξαφνικά υποχρεωθεί να μην καπνίζει, γνωρίζουμε ότι θα έχει ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ, πράγμα που θα το πληρώσει το σχολείο. 
Γι αυτό το σχολείο, πρέπει να διαμορφώσει στεγασμένο πλην ανοικτό χώρο , όπου θα μπορεί κάποιος να καπνίζει χωρίς να βρέχεται αλλά όχι και να θερμαίνεται.
Μοναδική νόμιμη λύση -τελικά- είναι το προσηλιακό υπήνεμο  στέγαστρο στο σχολείο και ένα παλτό το χειμώνα.


θέμα 28ο 
Περιγραφή

Ο Διευθυντής ενός σχολείου με έγγραφό του, βεβαιώνει ψευδώς ότι ο Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Κοσμά απεφοίτησε από το σχολείο του κατά το σχολικό έτος 1972-1973. Μάλιστα, στην ενέργεια αυτή προέβη κατόπιν έντονων παρακλήσεων του ενδιαφερόμενου και παρέμβασης ενός πολύ γνωστού πολιτικού παράγοντα. 

Ο κ. διευθυντής έχει διαπράξει το ποινικό αδίκημα της σύνταξης «ψευδούς βεβαιώσεως» και ο πολιτικός ΔΕΝ θα πάει στο δικαστήριο να τον απαλλάξει από το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ που θα λέει «....επί σκοπώ παρανόμου οφέλους»  Το αδίκημα είναι ΠΟΙΝΙΚΟ, και διάφορο των πειθαρχικών που έχει διαπράξει. Αν μελετήσουμε τον πειθαρχικό κώδικα θα βρούμε την «παράβαση καθήκοντος» για το οποίο θα του γίνει ΞΕΧΩΡΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ανεξάρτητη της ΠΟΙΝΙΚΗΣ , από τον πειθαρχικό του Προϊστάμενο (ΔΔΕ και ΠΥΣΔΕ)
Τί λέει όμως ο Ποινικός κώδικας για το αδίκημα της «ψευδούς βεβαιώσεως;»

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 ΠΚ, υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους (παρ. 1). Για τη στοιχειοθέτηση συνεπώς του εγκλήματος της παρ. 1 απαιτούνται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263 Α' ΠΚ, αρμόδιος για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου, β) το έγγραφο να εμπίπτει στην έννοια του αναφερομένου στο άρθρο 438 ΚΠολΔ "δημοσίου εγγράφου", γ) οι έννομες συνέπειες που παράγονται από αυτό να αναφέρονται στη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια δικαιώματος ή έννομης σχέσεως ή καταστάσεως, και δ) δόλος του δράστη, που συνίσταται στη γνώση και στη θέλησή του να βεβαιώσει ψευδή πραγματικά περιστατικά. 


Θέμα 29ο 

Περιγραφή

Διευθυντής σχολείου αρνείται να παραλάβει ένσταση εκπαιδευτικού για απόφαση του συλλόγου διδασκόντων την οποία κρίνει ως παράνομη.
 Απάντηση:
Ο κ. εκπαιδευτικός όταν διαπιστώνει παρανομία στην απόφαση του Συλλόγου, οφείλει να την επισημαίνει, να απαιτεί να γραφεί στα πρακτικά αυτή του η επισήμανση , να καταψηφίσει την απόφαση και να υπογράψει αμελητί τα πρακτικά , όπως και όλοι οι συμμετέχοντες της συνεδριάσεως. 
Κατόπιν , έχει δικαίωμα  να λάβει ακριβές φωτοαντίγραφο της αποφάσεως το οποίο ακωλύτως θα το επικυρώσει ο Διευθυντής του και θα μεταβιβάσει ιεραρχικώς την ένσταση -καταγγελία  του . Αν δεν  το κάνει αυτό ο Διευθυντής υπέχει πειθαρχικής ευθύνης. 
Αν την είχε υπερψηφίσει την πρόταση του συλλόγου ή την είχε καταψηφίσει χωρίς να επισημάνει το παράνομον, υπέχει ευθύνης και αυτός και είναι σαν να καταγγέλλει και τον εαυτό του! (γίνεται κι αυτό)αφού η μόνιμη επωδός είναι ότι οι αποφάσεις του Συλλόγου είναι κατά νόμω, ενώ κατά το άλλο ρητό «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται»

Θέμα 30ο
Περιγραφή

Ως Διευθυντής σχολικής μονάδας, αναθέτετε στον υποδιευθυντή του σχολείου σας –και στα πλαίσια των καθηκόντων του- τη σύνταξη εγγράφου προς τη Διεύθυνση. Εκείνος, μη συμφωνώντας με το περιεχόμενό του, αρνείται να το συντάξει. 
Απάντηση:
Ο νόμος προβλέπει πότε υπάρχει το δικαίωμα άρνησης εντολής και σε τι περιορισμούς υπόκειται

Nα δούμε τι λέει ο κώδικας Δ.Υ.:

 3. Το υπαλληλικό καθήκον, .... σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προδήλως στις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων.
Άρθρο 107
Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:    ε) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,  στ) η αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος,  

Ο υποδιευθυντής καλείται να συντάξει έγγραφο . Η πράξη σύνταξης του εγγράφου δεν είναι παράνομη, αφού θα το υπογράψει ο Διευθυντής. Οφείλει να το συντάξει χωρίς να δυστροπεί. Δεν είναι δικαστής. Αν οι συνέπειες του εγγράφου τον θίγουν προσωπικά ή στα εργασιακά του θέματα, οφείλει να κάνει ένσταση ιεραρχικώς. 
Ο κώδικας παλιότερα προέβλεπε, ότι μόνο για ευθέως πρόδηλες αντισυνταγματικές εντολές έχει δικαίωμα να αρνηθεί εντολή ο Υπάλληλος. Για όλες τις υπόλοιπες εντολές, οφείλει να το καταθέσει γραπτώς (στο πρωτόκολλο )και άρα όλη την ευθύνη την επωμίζεται ο Προϊστάμενός του  και μετά να τις εκτελέσει αμελητί.

για να δούμε τι λέει ο Δ.Υ Κώδικας σε αυτό :
Άρθρο 25
Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό. 
4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε.
5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν.
6. Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη, με κάθε μέσο, εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητας του, εφόσον διαταχθεί γι` αυτό από οποιονδήποτε από τους προϊσταμένους του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του παρόντος άρθρου.  

Θέμα 31ο 

ΠεριγραφήΣε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, ομάδα εκπαιδευτικών προβάλλει το αίτημα οι εφημερίες να γίνονται «σπαστά», δηλαδή τρεις ώρες τη μια μέρα, τέσσερις την άλλη, ανάλογα με το διδακτικό ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού, ώστε να διευκολύνονται οι διδάσκοντες στις οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις τους. 
Απάντηση:
Παραθέτω ένα έγγραφο της ΟΛΜΕ που συνοψίζει το θέμα με την «σπαστή» εφημερία:


            Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σε σχέση με το θέμα των εφημεριών στα σχολεία επιμένει στο ότι προέχει η ουσία, που είναι η κατάλληλη διαχείρισή του από κάθε σχολική μονάδα, ώστε να υπάρχει πάντοτε εφημερεύων καθηγητής στους χώρους που έχουν οριστεί. Η τυπολατρική επίκληση σχετικών αναχρονιστικών διατάξεων (π.χ. Π.Δ. 16 του 1930) για ενιαίες ημερήσιες εφημερίες από τον ίδιο διδάσκοντα είναι πλέον πρακτικά ανεφάρμοστες. Αυτή η επιμονή, από την πλευρά της διοίκησης, αποτελεί επίδειξη αυταρχισμού με στόχο την κατάργηση κάθε διοικητικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Σε μια τέτοια περίπτωση παραβιάζονται και οι ίδιες οι κείμενες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι εφημερίες δεν τελούν υπό την έγκριση των Γραφείων. Αντίθετα, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των σχολικών μονάδων.

            Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας πρόσφατο σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ που διευκρινίζει ότι:«με ευθύνη του υποδιευθυντή και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες ορίζονται οι εφημερεύοντες καθηγητές του σχολείου (άρθρο 33, παρ. 2 ε΄, και 36, παρ.  18 της υπουργικής απόφασης αρ. Φ.353.1./324/105657/Λ1,ΦΕΚ 1340Β΄/ 16-10-2002).

Σχετικά με τις εφημερίες των καθηγητών διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η εφημερία είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται από περισσοτέρους καθηγητές την ίδια ήμερα εκ περιτροπής, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη επιτήρηση και προστασία των μαθητών.

Διευκόλυνση στο θέμα των εφημερίων γίνεται, όπου είναι δυνατόν, στους εκπαιδευτικούς που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή μέλη οικογενείας με αναπηρία».

Θέμα 32ο 
ΠεριγραφήΟ κ. Πέτρου νεοδιορισμένος εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ της Κορίνθου μειοψήφησε στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με την ημέρα εφημερίας του. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τις εφημερίες ήταν άδικη και μεροληπτική για το άτομο του (μία εφημερία περισσότερη από τους συναδέλφους του). Αντιδρώντας στην απόφαση του Συλλόγου, την ημέρα της εφημερίας του δεν τηρούσε πιστά οδηγίες που καθορίστηκαν και αποφασίστηκαν από το Σύλλογο διδασκόντων στις αρχές της σχολικής χρονιάς, (στα διαλείμματα συνήθιζε να παραμένει στο γραφείο των εκπαιδευτικών αντί να βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο του προαυλίου χώρου του σχολείου). Στα μέσα Οκτωβρίου και σε ημέρα που εφημέρευε ο παραπάνω εκπαιδευτικός μαθητής της Β' τάξης συνεπλάκη με μεγαλύτερους συμμαθητές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Οι γονείς του μαθητή θεώρησαν υπαίτιο τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό, καθώς από τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν έγινε αντιληπτό ότι το ατύχημα θα είχε αποφευχθεί αν ο κ. Πέ­τρου έκανε καλά την εφημερία του. Γι αυτό ανέφεραν γραπτά το γεγονός αυτό στον Διευθυντή εκπαίδευσης.
απάντηση: 
Ο κ. Πέτρου, όφειλε να υπακούσει στην απόφαση του Συλλόγου.
Αν ο κ. Πέτρου είχε το αίσθημα της αδικίας, έπρεπε να το έχει καταγράψει στην απόφαση , αλλά και να μην το έχει καταγράψει έπρεπε να προσφύγει ιεραρχικώς αρμοδίως και μέχρι να αποφανθεί η προϊσταμένη αρχή τελεσιδίκως, να εκτελεί τα καθήκοντά του αγογγύστως.
Ο κ. Πέτρου, έπρεπε να καταλάβει, ότι αν δεν επαρκούν οι καθηγητές για να μπαίνουν ως εφημερεύοντες κατά ημέρα , κάποιος θα πάει δύο και αυτός κατά τα παγκοσμίως (κυρίως εν τω στρατεύματι) κρατούντα είναι ο...νέος ! 
Ο Διευθυντής του κ. Πέτρου, έπρεπε να έχει ασκήσει έλεγχο στον κ. Πέτρου και αν δεν το έχει κάνει υπέχει κι αυτός ανάλογη ευθύνη.
Ο κ. Πέτρου σίγουρα  θα πάει ως κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος  , ομοίως και ο Διευθυντής του που γνώριζε την κατάσταση και δεν ασκούσε την λειτουργία της Διοίκησης που λέγεται «έλεγχος» (προληπτικός) 

Θέμα 33ο
Περιγραφή

Ο σύλλογος διδασκόντων προκειμένου να βελτιώσει τις αποδόσεις των μαθητών συζητά την δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές του ανάλογα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του μετά από διαγνωστικά τεστ.

Κατά τη συνεδρίαση του ιδίου συλλόγου για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, παρουσιάζεται τριμελής επιτροπή κοινωνικών παραγόντων και ζητά να «σβηστούν» από μαθητή διαλυμένης οικογένειας τριάντα απουσίες για να μη «χάσει» τη χρονιά.

απάντηση:
Η κατανομή των μαθητών στις τάξεις γίνεται αλφαβητικά και μόνον, πλην εξαιρέσεων που ρητώς καθορίζει η νομοθεσία και αυτές είναι τα επίπεδα ξένης Γλώσσας , όπου οι μαθητές δύνανται να κατανέμονται κατά γνωστικό επίπεδο. Ανεξαρτήτως των Παιγαγωγικών ή μη επιχειρημάτων που μπορεί να παραθέσει κάποιος για την χρησιμότητα των επιπέδων , στο σχολείο κάνουμε αυτό που καθορίζει ο νόμος και εδώ τα πράγματα είναι σαφή , μη επιδεχόμενα παρερμηνειών.

Για το δεύτερο θέμα, το μόνο που μπορεί να δει ο Σύλλογος είναι αν έχουν καταχωριστεί σωστά όλες οι απουσίες , αν κάποιες Ω.Α. έχουν γραφεί στο βιβλίο ποινών (αν δεν έχουν καταχωριστεί στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΙΝΩΝ, θεωρούνται ως μη γενόμενες) ή αν υπάρχει κάποια απασχόληση από Διευθυντή που εξελήφθη ως απουσία (Δηλ. πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος)
Επίσης πρέπει να εξεταστεί ένα πολύ λεπτό θέμα:
Λόγω ενδεχομένης πλήρους ανεπάρκειας των γονέων, το παιδί να μένει. (λ.χ. μη προσέλευση εντός προθεσμιών  των γονέων στο σχολείο) Και να μείνει  ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ από τις ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ .
Αν το παιδί έχει μείνει με περισσότερες από όσες είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν (λ.χ. 164 όταν υπάρχει και Μ.Ο. το 15 στην βαθμολογία των Τετραμήνων) δεν πρέπει να υπάρξει καμία περαιτέρω συζήτηση.
Θα έπρεπε ο Σύλλογος να έχει δράσει ως Προμηθεύς και όχι ως Επιμηθεύς. Το ίδιο ισχύει και για τους Επιμηθείς αυτόκλητους της Επιτροπής . Αν οι γονείς δεν ήταν άξιοι της επιτροπείας ανηλίκου, θα έπρεπε να εκπέσουν από την γονική μέριμνα και να πάει το παιδί σε συγγενή ή ίδρυμα. Αν το παιδί έχει μείνει με λ.χ. 65   απουσίες όλες αδικαιολόγητες (μένει με τόσες) τότε, θα έπρεπε να είχε επέμβει ο Διευθυντής με τον Σύλλογο ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ . Να έχει καλέσει ο Διευθυντής τον κηδεμόνα στο σχολείο και μετά αν δεν έλθει (η κλήση θα λέει «άμεσος κίνδυνος απώλειας της τάξης του γιούς σας/κόρης σας») ή δεν τον βρίσκει στο τηλέφωνο και αφού και με το ίδιο το παιδί δεν βρει άκρη, να απευθυνθεί στον Εισαγγελέα, ότι οι γονείς δεν έρχονται να δικαιολογήσουν τις απουσίες του γιου τους και άρα πρέπει να εκπέσουν της γονικής μέριμνας ή να ελεγχθούν από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες . Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, αφού είναι θεωρητικά δικαίωμα του γονέα να μην πάει να δικαιολογήσει τις απουσίες του κανακάρη του. Ενίοτε το κάνει ως «τιμωρία» , αλλά όταν επέλθει το μοιραίον της απώλειας τάξης να βάζει τρίτους για πρεσβευτές για να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί. 
Το κλειδί στα παραπάνω είναι η ΠΡΟΝΟΙΑ. Πριν φθάσουμε σε αυτά, να  πιάσουμε έναν παππού που θα φέρει χαρτί -εξουσιοδότηση ότι του παραχωρείται η κηδεμονία. Αν δεν του το παραχωρούν να πάει να κάνει επείγουσα αναφορά στον Εισαγγελέα για να σωθεί το παιδί από την αμέλεια των γονέων του. Ο Διευθυντής δεν πρέπει να αφήσει να φθάσει η έσχατη στιγμή για να ενεργήσει.
Ο Διευθυντής πρέπει να υποδείξει ενδεχόμενες λύσεις του τύπου «Φέρτε μου ένα χαρτί από Γιατρό που να λέει ότι για τρεις μήνες οι γονείς ήταν κατάκοιτοι λόγω τροχαίου και δεν μπορούσαν να έλθουν στο σχολείο ή ήταν στην αλλοδαπή ή ταξίδευαν με ποντοπόρο πλοίο ή ήταν φυλακή ή ήταν έγκλειστοι οπουδήποτε αλλού ή αιχμάλωτοι ή ναυαγοί ή άλλαξαν κατοικία χωρίς να αφήσουν διεύθυνση παράδοσης της αλληλογραφίας του Σχολείου. (ο τελευταίος λόγος δεν είναι ισχυρός, διότι ο νόμος λέει ότι ο κηδεμόνας έχει την πλήρη ευθύνη της φοίτησης του μαθητή στο σχολείο)  για να δικαιολογήσουν τις απουσίες, ώστε ο Σύλλογος με ειδική πράξη του , λόγω ανυπαίτιου κωλύματος να μπορεί να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη δικαιολόγηση των απουσιών , χωρίς να πάνε φυλακή , όπως πήγαν σε έναν άλλο Σύλλογο μετά από μια θλιβερή διαμάχη που υπήρχε σε σχολείο (γνωστά πράγματα) και την πλήρωσαν μαθητές και καθηγητές .
Να σημειωθεί , ότι η «κόκκινη γραμμή» των 164 απουσιών (Ανάλογα και με το είδος της Σχολικής μονάδας) ισχύει απολύτως.


Θέμα 34ο 
Περιγραφή

Μόλις αναλάβατε την διεύθυνση ενός μικρού σχολείου και διαπιστώνετε ότι μαθητές του σχολείου σας, συνηθίζουν να προσέρχονται και να αποχωρούν οδηγώντας μοτοποδήλατα. Επίσης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, απομακρύνονται από τον χώρο του σχολείου, συνήθως χωρίς άδεια,  για μια μικρή βόλτα επίδειξης, πολλές φορές χωρίς κράνος.  

Απάντηση: (δραστική -λυσιτελής- δοκιμασμένη λύση) 
Όποιος έρχεται στο σχολείο με την μηχανή του  θα παραδίδει τα κλειδιά της μηχανής στον διευθυντή και εν συνεχεία με το σχόλασμα θα τα ξαναπαίρνει. 
όποιος κάνει ελιγμούς επίδειξης, σούζες κτλ στο προαύλιο, έχει 3 μέρες αποβολή. Είναι μεγάλη η ποινή δια μιάς, αλλά και το ενδεχόμενο ατύχημα απευκταίο. Έγγραφη λεπτομερής προειδοποίηση για τα παρακάτω:
1. Οι ασφάλεια εντός ιδιωτικού χώρου ή εντός Δημοσίου χώρου που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΣ,  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Ενδεχόμενο ατύχημα από σούζες, επιδείξεις δεξιοτεχνίας , ταχύτητες κτλ δεν καλύπτεται, αντιθέτως λογίζεται συνυπευθυνότητα και στο Σχολείο (λέγε με Διευθυντή) Εκτός από την ποινική και πειθαρχική ευθύνη , υπάρχει ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Όλο το «εφ΄άπαξ» και χωρίς περικοπές!) Επ΄ ουδενί δεν πρέπει να ανέχεται ο Διευθυντής σούζες κτλ Αυτά θα τα  γράψει και θα τα αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων και κάθε πρωΐ θα γίνεται η παράδοση και στο πέρας των μαθημάτων η παραλαβή. Όποιος δεν συμφωνεί με τις ποινές, δεν θα έρχεται με μηχανάκι.(«Πειθαρχικό Συμβόλαιο» αντίστοιχο με το διδακτικό)  Εξ άλλου η Πολιτεία,  παρέχει μέριμνα για την μεταφορά των μαθητών. Δεν αδικείται κάποιος με το να μην μπορεί να κάνει σούζες για επίδειξη , ούτε εξοντώνεται όταν επιπέσει επί της κεφαλής του η εκ των προτέρων σταθμισμένη -γνωστή τιμωρία. 
Όποιος δεν έρχεται με κράνος  θα υπάρξει μία προειδοποίηση και μετά 1 μέρα αποβολή. Αυτές οι ποινές, πάντα εκ των προτέρων , με γραπτή ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και βεβαίως γι όποιους τις δέχονται. Όποιοι δεν τις δέχονται , θα έρχονται με τα πόδια ή το λεωφορείο όπως όλος ο κόσμος. Οι καθαροί όροι του παιγνιδιού καθορίζουν και το δίκαιο του παιγνιδιού. 
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ΔΕΝ είναι ΚΑΘΟΛΟΥ σκληρά. Σκληρό θα είναι αν γίνει κάτι απευκταίο. 

Θέμα 35ο
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες μαθητών –κυρίως στα Λύκεια- ότι καθηγητές προσπερνούν κάποια θέματα λέγοντας στους μαθητές ότι αυτά τα ξέρετε από τα φροντιστήρια, ας πάμε παρακάτω.

απάντηση:
Ακόμα και για την υποθετική περίπτωση που γνωρίζουμε καλώς ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΑΝΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, το μάθημα θα πρέπει να γίνεται κανονικά και (προσέξτε το αυτό) ανάλογα με το επίπεδο της τάξεως για το οποίο μπορεί,  μέρος του,  να έχει συνδιαμορφώσει και το φροντιστήριο. (ΑΛΛΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ!)
Ο καθηγητής οφείλει να τα λέει ΟΛΑ, να μην παραλείπει ΤΙΠΟΤΑ  και βεβαίως να μην υπερτονίζει κάτι που το ΣΥΛΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙ. 
Οτιδήποτε άλλο, είναι και παράνομο και παράτυπο και αντιδεοντολογικό και αντισυναδελφικό και άηθες και κουτοπόνηρο και εχθρικό για το Δημόσιο Σχολείο. (συγγνώμη για τις σκληρές λέξεις) Γνωρίζω ότι κάποιοι το λένε και το...κάνουν! Είναι απαράδεκτοι, δεν είναι σωστοί δάσκαλοι.
Να δώσω και επιχειρήματα:
Οι μαθητές που λένε «τα ξέρουμε αυτά» ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ! Αν ο καθηγητής ξέρει την δουλειά του, μπορεί να πιάσει ένα επηρμένο μαθητή της Α΄Λυκείου που νομίζει ότι του τα έμαθε το φροντιστήριο και λ.χ.  να τον ρωτήσει:
-Σπανοσωτηρακόπουλε  όταν γράφουμε στην άλγεβρα «+α» εννοούμε θετικό ή αρνητικό αριθμό; 
Ο Σπ/λος που «τα ξέρει όλα από το φροντιστήριο» και είναι και επιπόλαιος, θα σπεύσει να πει «Φυσικά θετικός!»
Τότε ο καθηγητής ψύχραιμα του θα του πει:
- Πόσες φορές Σπανοσωτηρακόπουλε έχεις γράψει στην μαθητική σου ζωή +α=-2 ; 
Ο Σπ/λος θα παραδεχθεί ων ειλικρινής το «εκατοντάδες φορές»  Και ο καθηγητής θα του πει:
-Είδες ότι  πρέπει να προσέχουμε ακόμα και σε αυτά που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε καλά; (Δεν είναι ανάγκη να αναφερθεί στα Επιστημολογικά εμπόδια των Μαθηματικών, αλλά μπορεί να προσγειώσει λίγο τον επηρμένο επιπόλαιο ξερόλα της τάξης)

Θέμα 36ο 
Περιγραφή

Είστε διευθυντής σε Γυμνάσιο και ζητούν τη γνώμη σας γονείς αν πρέπει τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε Γενικό ή σε Τεχνικό Λύκειο.

Απάντηση:
Το Γενικό Λύκειο είναι συμφέρον να το βγάλει κάποιος , όταν στοχεύει σε Πανεπιστημιακές Σχολές. Αν το παιδί δεν τα καταφέρει να περάσει σε κάποιο ΑΕΙ , μπορεί να πάει σε ΤΕΙ. Αν όμως δνε περάσει σε κάποιο ΤΕΙ, μάλλον έχει κάνει λάθος επιλογή Λυκείου, αλλά αυτό δνε μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων, μπορούμε όμως να υποψιαζόμαστε κάτι.
Να σας πώ μια πολύ σοβαρή παράμετρο που την γνωρίζει λίγος κόσμος, ας ισχύει εδώ και 15 χρόνια!
Το Γενικό Λύκειο, στον απόφοιτό του δνε παρέχει ΚΑΝΕΝΑ επαγγελματικό δικαίωμα! Κι όχι μόνο αυτό, τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα! Εγώ ως Διευθυντής Γενικού Λυκείου, δεν θυμάμαι πότε παρείχα για τελευταία φορά αποδεικτικό σπουδών σε αποφοίτους μας! Αντιθέτως, σε καθημερινή βάση παρέχομε στους αποφοίτους μας ακριβή φωτοαντίγραφα απολυτηρίου του ....ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ! Όταν λέμε «Γυμνασίου» λέμε το τριτάξιο Γυμνάσιο! Ενώ τα παιδιά μας έχουν βγάλει ΛΥΚΕΙΟ, στην δουλειά τους (Δημόσιο κατά κανόνα)  τους έχουν ως «Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως» (Υ.Ε.) που είναι το Γυμνάσιο ενώ τα παιδιά μας, οι απόφοιτοί μας είναι «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Δ.Ε.) Ουσιαστικά, 3 χρόνια στο Λύκειο το Γενικό, δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά και  προαγωγικά! Αντιθέτως, οι απόφοιτου των Τεχνικών Λυκείων, μπορούν να φοιτήσουν 1 επί πλέον χρόνο στα ΙΕΚ και να λάβουν πτυχίο επιπέδου 3+ ενώ για το ίδιο πτυχίο, ένας απόφοιτος του Γενικού θέλει 2 χρόνια!
Αλλά το θέμα είναι ότι ο ιαπόφοιτοι των Τεχνικών Σχολείων διορίζοντα στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ως Δ.Ε. ενώ οι δικοί μας απλώς ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, διότι απλώς ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ! 

Στα Τεχνικά δίνουν ξεχωριστές Πανελλήνιες εξετάσεις όπου τα πράγματα είναι πιο πλεονεκτικά γι αυτούς . Εξ άλλου το Απολυτήριο του Τεχνικού είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού (Ανώτερο στην πράξη, αν το δεις μόνο ως απολυτήριο!) 
Βεβαίως δεν πάνε και τα καλύτερα παιδιά στα ΕΠΑΛ, αλλά όπως συνήθως τα παραλένε και τα παραφουσκώνουν τα πράγματα.  μάλιστα αν πάρουμε τοις μετρητοίς κάποιες πρόσφατες εξαγγελίες, μάλλον πάμε για αναβάθμιση των Τεχνικών Σχολείων, αφού η αναλογία τεχνικών /Γενικών στην Ελλάδα είναι συντριπτικά εις βάρος των Τεχνικών κάτι που δεν συμβαίνει στην ανεπτυγμένη Ευρώπη. 
Υπάρχει πρόσβαση και σε ΑΕΙ μέσω ΕΠΑΛ, μην το ξεχνάμε. Αν το παιδί έχει στοχοπροσήλωση, θα τα καταφέρει καλύτερα στο ΕΠΑΛ, αλλά πρέπει και να του αρέσει κάποια τέχνη. Κάνουν και μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Βεβαίως δεν μπορείς να δώσεις βάση μόνο στην γνώμη μου, να το ψάξεις κι άλλο , πάντα σε σχέση   τι αρέσει στο παιδί και μετά τι μπορεί.

ΘΕΜΑ 37ο 
Περιγραφή

Ομάδα εκπαιδευτικών σας αναφέρει ότι πέντε μαθητές της Β τάξης του γυμνασίου, στο οποίο είστε διευθυντής, έχουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά και στα γλωσσικά μαθήματα. Προτείνουν να δημιουργηθεί ένα τμήμα ένταξης.

Απάντηση
Παραμένει...μυστήριο πώς διεπίστωσαν την ανάγκη Τμήματος ένταξης που  δεν υπήρχε ανάγκη πέρυσι στην Α΄τάξη και υπάρχει φέτος!
Τα παιδιά χρειάζονται κατά πάσαν πιθανότητα ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και όχι ίδρυση Τμήματος ένταξης!
Να το δούμε  όμως τι είναι αυτό:

Τμήμα Ένταξης


Το Τμήμα Ένταξης απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παιδιά που, για να εκπαιδευτούν κατάλληλα και αποτελεσματικά, εξαιτίας κάποιας φυσικής, αισθητηριακής, νοητικής, κοινωνικής, συναισθηματικής ανάγκης ή συνδυασμό των παραπάνω, χρειάζονται μερική ή πλήρη διαφοροποίηση και εξειδίκευση του προγράμματος σπουδών ή τροποποίηση των συνθηκών μάθησης.

Στο Τ.Ε. φοιτούν παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, μέτριες και ελαφριές μαθησιακές δυσκολίες. Παιδιά με ελαφρά νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή υψηλής λειτουργικότητας. Παιδιά με  προβλήματα όρασης, ακοής και  άλλα αισθητηριακά προβλήματα. Παιδιά με προβλήματα λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς. Παιδιά με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας, παιδιά με υψηλές ή ιδιαίτερες ικανότητες.

Η φοίτηση στο Τ.Ε. είναι μερική και γίνεται παράλληλα με τα μαθήματα της γενικής τάξης. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή και τις δυνατότητες του Τ.Ε, ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθεί πολλές ή λίγες ώρες, για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Στο Τ.Ε. οι μαθητές παρακολουθούν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά από αξιολόγηση.

Η φοίτηση του παιδιού στο Τ.Ε. και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού του Τ.Ε. περιλαμβάνουν οτιδήποτε αφορά την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και την εκπαιδευτική αξιολόγηση του παιδιού, το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του, την ενημέρωση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  και τους γονείς.

Οι στόχοι είναι διαφορετικοί για κάθε μαθητή, κοινός όμως στόχος για όλους τους μαθητές είναι η ενσωμάτωση των μαθητών στη γενική τάξη.

Για τη φοίτηση σε τμήμα ένταξης απαιτείται διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ και γραπτή συγκατάθεση των γονέων.


Τί λέει το νομοθετικό πλαίσιο;
Ένταξη- φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ. σε περιπτώσεις που:
α) οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες και μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της συνηθισμένης σχολικής τάξης, εάν βοηθηθούν από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε περιοδική και προγραμματισμένη βάση
β) οι μαθητές κατοικούν σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ειδικής αγωγής (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης κτλ). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται, σε μόνιμη βάση, ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
2. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδεύεται με:
α) προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) του μαθητή που σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το ΚΔΑΥ, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής
β) παροχή βοήθειας από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, που ορίζεται από το ΚΔΑΥ σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, σε περιοδική ή μόνιμη βάση, κατά περίπτωση. Η διάρκεια, ο τρόπος και τα μέσα στήριξης από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή από άλλο μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού , προτείνονται από το Κ.Δ.Α.Υ., το οποίο και εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με τους συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής.
3. Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εντάσσεται σε μία συνήθη σχολική τάξη δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τριών μαθητών. Στις συνήθεις σχολικές τάξεις που έχουν ενταχθεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να μειώνεται ανάλογα ο συνολικός αριθμός ίων μαθητών. Τη συγκεκριμένη μείωση εισηγείται το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
4. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ο οποίος στηρίζει μαθητές που είναι ενταγμένοι σε συνήθεις σχολικές τάξεις ή τμήματα ένταξης, εκτός από την εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές, παρέχει συμβουλευτική στήριξη στον εκπαιδευτικό ή στους εκπαιδευτικούς της συνήθους σχολικής τάξης, στηρίζει και ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για να επιτύχει τη συστηματική συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και φροντίζει έτσι, ώστε να υλοποιείται αποτελεσματικά το ΕΕΠ.
5. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν:
α) στις συνήθεις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη.
β) στις συνήθεις σχολικές τάξεις της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Β. Ένταξη - φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης μέσα σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1. Η φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ και μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων σε περιπτώσεις που: α) οι μαθητές αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κανονικού σχολείου χρειάζονται συστηματική στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για ορισμένες ώρες την ημέρα ή την εβδομάδα σε συγκεκριμένο χώρο
β) οι μαθητές με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περίπτωσης β) παρ.1, κεφ. Α' αυτής της απόφασης, όταν ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπερβαίνει τους τρεις.
2. Στα Τμήματα Ένταξης υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στο πλαίσιο του ΕΕΠ του μαθητή. Παρέχεται εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου και βάσει συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά σκοπό έχουν τη στήριξη των μαθητών, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με το πρόγραμμα της τάξης τους. Οι ώρες που ένας μαθητής βρίσκεται στο Τμήμα Ένταξης δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 10 εβδομαδιαίως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται από τα Κ.Δ.Α.Υ
3. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης συνεπάγεται:
α) την προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του ΕΕΠ του μαθητή
β) τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης, από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που υπηρετεί στο τμήμα αυτό
γ) την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του μαθητή και όπου αυτό απαιτείται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής προσφέρει τη βοήθεια του σε εξατομικευμένη βάση μέσα στην τάξη του μαθητή, παρέχοντας όμως το έργο του σε λειτουργική ενότητα με τη λοιπή ομάδα της τάξης (πχ. βοηθάει και άλλους μαθητές, βρίσκεται διακριτικά στο χώρο της τάξης, συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες της τάξης, φροντίζει για τη συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα διαλείμματα ή σε άλλες δραστηριότητες, κλπ).
4. Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή! Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του. Το δε Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) του μαθητή σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το ΚΔΑΥ, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ιόν εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής
5. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν:
α) σε Τμήματα Ένταξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις., μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων, μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη. Αποφοιτούν δε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το αργότερο μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους.
β) σε Τμήματα Ένταξης της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη τάξη, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποφοιτούν δε από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το αργότερο, μέχρι την ηλικία των 19 ετών και από το Λύκειο μέχρι το 22° έτος.
Γ. Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής
1. Η ένταξη και η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ μετά από τη διάγνωση-αξιολόγηση του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή των εχόντων τη γονεϊκή μέριμνα στις περιπτώσεις που:
α) οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρές και χρειάζονται συστηματική και προγραμματισμένη υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής που διαθέτει και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
β) οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να ωφελούνται ιδιαίτερα από αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο
2. Η φοίτηση των μαθητών στα πλαίσια αυτά γίνεται ως παρακάτω:
α) ο μαθητής παρακολουθεί ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με βάση το ΕΕΠ που έχει προταθεί για το μαθητή από το Κ.Δ.Α.Υ.
β) ο μαθητής παρακολουθεί προγράμματα κοινωνικοποίησης και. εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο, επιδιώκεται η ένταξη του σε δομές της συνήθους εκπαίδευσης ή η κατάταξη του σε άλλη βαθμίδα ειδικής αγωγής. Η ένταξη του μαθητή ή η κατάταξη σε άλλη ΣΜΕΑ γίνεται μετά από αξιολόγηση του μαθητή που διενεργείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ και μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών ή των γονέων ή του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής .
3. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α' και Β' βαθμίδας, στα Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής και στα ΕΕΕΕΚ, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτούντων, μπορεί να παραταθεί με εισήγηση του Κ.Δ.Α.Υ και μετά το 22° έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα για τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Β' Βαθμίδας που περιλαμβάνουν τους Α' και Β' κύκλους σπουδών η φοίτηση μπορεί να παραταθεί σε κάθε κύκλο σπουδών μετά από εισήγηση του οικείου ΚΔΑΥ.
4. Η διάρκεια φοίτησης και η αποφοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης σχεδιάζεται έτσι, ώστε να υπάρχει συνέχεια του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) του στην επόμενη κατάλληλη βαθμίδα ειδικής ή γενικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ) και να διασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωμένων και κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών αυτών.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1319/Τ.Β.-10.10.2002)

========

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες πρότασης και φοίτησης μαθητή/μαθήτριας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τμήμα Ένταξης
Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) με στόχο την υποστήριξή του από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στο Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) είναι μια διαδικασία εξαιρετικής σημασίας για το ίδιο το παιδί, την οικογένειά του, αλλά και για τη σχολική κοινότητα.
Είναι ανάγκη, κατά συνέπεια, να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι εγγυήσεις εκείνες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του υποστήριξη και τη διασφάλιση της συναισθηματικής του ισορροπίας.
Για λόγους τόσο τυπικούς όσο και ουσιαστικούς προτείνεται μια διαδικασία, η οποία είναι δυνατό να διαχωριστεί σε τέσσερα επι-μέρους βήματα από το στάδιο της αρχικής αναγνώρισης του παιδιού -από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης- έως τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαιδευτικής και κάθε άλλης υποστήριξής του στα πλαίσια της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας αυτής προτείνεται να είναι τα εξής:
Βήμα 1
Ο εκπαιδευτικός της τάξης:
(α) Αναγνωρίζει τους/τις μαθητές/-τριες με ε.ε.α. στην τάξη.
(β) Συντάσσει κατάλογο με τα ονόματά τους και προτείνει την υποστήριξή τους από το Τ.Ε.
(γ) Υποβάλλει τον κατάλογο στο/στη διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.

Βήμα 2
Ο/η διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας:
(α) Συνεργάζεται με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, προκειμένου οι παρα-πομπές να είναι σύμφωνες με το ν. 2817/2000 και τις Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκε στα Φ.Ε.Κ. 1319/2002 & 449/2007. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για να αποφευ-χθούν τυχόν παρανοήσεις ως προς το είδος και την κατηγορία των ε.ε.α., τις οποίες είναι απαραί-τητο να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες προκειμένου να μπορούν να δεχθούν υπηρεσίες εκ-παιδευτικής υποστήριξης από το Τ.Ε.
(β) Συντάσσει κατάλογο των προτεινόμενων μαθητών και μαθητριών.
(γ) Συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του Τ.Ε., προκειμένου να δια-μορφωθεί ο τελικός κατάλογος των προτεινόμενων μαθητών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβά-νονται υπόψη: η σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, η ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαι-δευτικό πρόγραμμα, η ηλικία και η τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι μαθητές και ο α-ριθμός των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. (απαιτείται σχετική τεκμηριωμένη εισήγησή του).
(δ) Ενημερώνεται για τους εναλλακτικούς τρόπους και τις διαδικασίες ανίχνευσης και πα-ραπομπής μαθητών με ε.ε.α. στις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες1.

Βήμα 3
Ο/η δάσκαλος/-α του Τ.Ε.:
(α) Αξιολογεί τις προτάσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από το διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν αναγνωρισθεί από τον εκπαι-δευτικό της τάξης,
 • την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
 • την ηλικία και την τάξη στην οποία βρίσκονται οι προτεινόμενοι για φοίτηση στο Τ.Ε. μαθητές,
 • τον αριθμό των μαθητών που είναι εφικτό να υποστηρίξει αποτελεσματικά το Τ.Ε.

(β) Καλεί, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του μαθητή και τους ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ζητά από τους γονείς υπεύθυνη δήλωση (Δες Υπόδειγμα) ότι συμφωνούν με τις διαδικασίες αυ-τές.
Για τη φοίτηση μαθητή/μαθήτριας με ε.ε.α. στο Τ.Ε. δεν είναι απαραίτητη η διάγνωση από Κ.Δ.Α.Υ. ή άλλη διαγνωστική υπηρεσία, αλλά είναι αρκετή η υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Η απουσία, ωστόσο, διάγνωσης από αρμόδια διαγνωστική υπηρεσία, δυσχεραίνει το έργο της εξασφάλισης επιστημονικής υποστηρικτικής παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και για το λόγο αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν θα πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλισή της. Σε κάθε περίπτωση γνώμονα έχουμε το συμφέρον του/της μαθητή/-τριας με ε.ε.α. (εξασφάλιση των απαραίτητων δεδομένων χωρίς αναίτιο στιγματισμό). Σε περιπτώσεις αμφιβολιών ζητούνται ο-δηγίες/διευκρινήσεις ή και σχετική εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.
Προκειμένου ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής να γνωματεύσει ώστε να φοιτήσει μαθητής/-τρια με ε.ε.α. σε Τ.Ε., ακολουθείται η διαδικασία η οποία απαιτείται και για την παρα-πομπή του μαθητή στις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες (υπεύθυνη δήλωση του γονέα, αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης).
Μονοπρόσωπες υπηρεσίες υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, όπως ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής, δεν είναι λειτουργικό, ούτε και εφικτό να υποκαθιστούν τους θεσμούς παιδαγωγικής και επιστημονικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας και στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύλλογο προσωπικού των σχολείων2.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής συνεργάζεται και καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα σχετικά με τους τρόπους καταγραφής των ενδείξεων και προτείνει, εφόσον του ζητηθεί, τον τύπο και το είδος βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης.

(γ) Αξιολογεί εκπαιδευτικά τους μαθητές, ώστε να διακριβωθούν οι ισχυρές πλευρές του μαθησιακού τους προφίλ, κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως οι αδυναμίες τους.

(δ) Προτείνει τον τελικό κατάλογο των μαθητών που θα υποστηριχθούν από το Τ.Ε. λαμ-βάνοντας υπόψη: τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάγκη για εξειδικευμένο εκ-παιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι και τον αριθμό των μαθητών/-τριών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει στην τάξη και στο Τ.Ε. (υ-ποβάλλει στο σχολικό σύμβουλο σχετική τεκμηριωμένη εισήγησή του μέσω του διευθυντή του σχολείου μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα άλλα ζητούμενα στοιχεία).

(ε) Ενημερώνει, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του/της μαθητή/-τριας, για την απαιτούμενη από το νόμο 2817/2000 ‘Έκθεση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών’, την οποία και πρέπει να διαθέτει το παιδί. Ενημερώνει τους γονείς για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν προκειμένου να αποκτηθεί η έκθεση αυτή (Κέντρα Διάγνωση Αξιολόγησης και Υποστήριξης – Κ.Δ.Α.Υ. ή οι ‘ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες’ του ν. 1566/85) και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Καλό θα είναι οι γονείς να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, για την ενδεχόμενη αργοπορία έκδοσης των εκθέσεων, καθώς και για τη χρησιμότητα της έκθεσης αυτής.

(στ) Ενημερώνει τους γονείς για την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2817/2000 & Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ. 1319/2002).

Βήμα 4
Ο δάσκαλος υποδέχεται το παιδί στο Τ.Ε. και δημιουργεί ειδικό προσωπικό φάκελο. Ο φά-κελος αυτός είναι απόρρητος και φυλάσσεται σε ειδικό ασφαλισμένο ερμάριο ή και σε ηλεκτρο-νική μορφή που προστατεύεται με ειδικό κωδικό πρόσβασης που τον γνωρίζει μόνο ο δάσκαλος του Τ.Ε. και ο Διευθυντής του σχολείου. Στο φάκελο περιλαμβάνονται:

(α) Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή
(β) Γνωμάτευση για το είδος και το βαθμό της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ανάγκης του παιδιού.
(γ) Εισήγηση του Κ.Δ.Α.Υ. ή της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας για την εγγραφή – κατάταξη ή μεταγραφή στην κατάλληλη σχολική μονάδα.
(δ) Αξιολογητική έκθεση που αφορά τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή.
(ε) Όλες οι δοκιμασίες που έχουν χορηγηθεί στο μαθητή από το/τη δάσκαλο/-λα της τάξης του.
(στ) Περιγραφική αξιολόγηση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι παραπομπής του μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του και η σχετική τεκμηρίωσή τους.
(ζ) Την αλληλογραφία του σχολείου και των εχόντων τη γονική μέριμνα του ατόμου με ε.ε.α. με το Κ.Δ.Α.Υ. ή την ιατροπαιδαγωγική επιτροπή (αν είναι διαθέσιμη από τους γονείς ή τους έ-χοντες τη γονική μέριμνα).
(η) Εισήγηση για την κατάρτιση του κατάλληλου υποστηρικτικού Ατομικού Προγράμματος Εκπαίδευσης.
(θ) Τις περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμ-βασης από τους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. (αν υπάρχουν).
(η) Τις περιοδικές αξιολογήσεις του παιδιού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμ-βασης από το δάσκαλο του Τ.Ε. και τους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ. (αν υπάρχουν).
(ι) Ο,τιδήποτε άλλο αφορά το μαθητή.
Οι οδηγίες μας αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν ανάγκη προσαρμογής και τροπο-ποίησης, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής κοινότητας. Προτείνεται όπως οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. τις μελετήσουν και αφού ζητήσουν και τη γνώμη των διευθυντών των σχολείων στα οποία στεγάζονται τα Τ.Ε., αλλά και όσων υπηρετούν στα σχολεία των οποίων το μαθητικό πληθυσμό υποστηρίζουν, στη συνέχεια να μας υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους για τα επιμέρους προβλήματα ή ζητήματα που δεν έχουν αναφερθεί και, κατά τη γνώμη τους, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στα πλαίσια της παρούσης εγκυ-κλίου παιδαγωγικής καθοδήγησης.

Η ανίχνευση/αναγνώριση και παραπομπή των μαθητών με ε.ε.α. επιβάλλεται να παραμείνει μια λειτουργία όσο το δυνατό λιγότερο διαχωριστική και για το λόγο αυτό η διευκρίνιση των διαδικασιών που επιχειρούμε με την εγκύκλιο αυτή θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την αρμονική συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας. Οι σύγχρονες σημαντικά επιβαρημένες κοινωνικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη δραματική αύξηση των παιδιών με ε.ε.α. που φοιτούν στο γενικό σχολείο, αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό ρόλο του Τ.Ε. Τα Τ.Ε. διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν αριθμητικά, ώστε να λειτουργεί ένα, τουλάχι-στον, σε κάθε συγκρότημα συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων. Παράλληλα, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, είναι απαραίτητο να επιχορηγηθούν με πρόσθετους οικονομικούς πόρους, ώστε να εξοπλιστούν με εξειδικευμένο διδακτικό/παιδαγωγικό υλικό και καινοτομίες.
Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη όπως η σχολική κοινότητα αναγνωρίσει και αυτή το ρόλο των λειτουργών των Τ.Ε. και να μην επιλέγει αντιπαραγωγικές αναθέσεις καθηκόντων, όταν μάλιστα δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις Υπουργικές Αποφάσεις (Φ.Ε.Κ. 449/2007), οι οποίες τις διερμηνεύουν.
Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. είναι απαραίτητο να συνεργάζεται: με τους εκπαιδευτικούς και να υποστηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες με ε.ε.α. κατά προτεραιότητα στις τάξεις όπου φοιτούν, με τους γονείς και τους άλλους θεσμούς. Προκειμένου η συνεργασία των εμπλεκομένων αυτών προσώπων και θεσμών να είναι αποδοτική, είναι απαραίτητο να ασχολείται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του. Στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται κάθε ζήτημα που αφορά την αναγνώριση, εκπαιδευτική αξιολόγηση, σχεδίαση υποστηρικτικού προγράμματος του μαθητή με ε.ε.α., καθώς και τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγησή του, τη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με τους άλλους θεσμούς και την τοπική κοινωνία, τη συμβουλευτική των μελών της σχολικής κοινότητας, την τήρηση των αρχείων του Τ.Ε. και κάθε τι που σχετίζεται με τα δικαιώματα των παιδιών με ε.ε.α. Κάθε άλλη ερμηνεία και στάση παρεμβάλλει εμπόδια και δεν προάγει την ποιότητα της προσφοράς του Τ.Ε. στο παιδί με ε.ε.α. και, τελικά, ούτε εξυπηρετεί τα συμφέροντα της σχολικής κοινότητας.

Ο σχολικός σύμβουλος Ε.Α.
Αριστείδης Χαρούπιας PhD
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Το νεώτερο νομοθετικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή  
Θέμα 38ο 

Γονέας  προσφεύγει στο Διευθυντή Εκπαίδευσης, στον Περιφερειακό Διευθυντή και στο ΥΠΕΠΘ εναντίον της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων  Καθηγητών του 7ου  Γυμνασίου, γιατί επέβαλε ποινή εναντίον του παιδιού του, μαθητή αυτού του σχολείου.   

Απάντηση:
Ελέγχει ο Διευθυντής τα παρακάτω, άλλως μπορεί να ακυρωθεί η απόφαση (Χωρίς όμως και να ακυρωθούν οι επιπτώσεις που ενδεχομένως θα υποστεί ο μαθητής στην διαγωγή ή στο αποτέλεσμα φοίτησης.)
Γνωρίζοντας ότι πολλές σχολικές Πράξεις επιβολής ποινής έχουν ακυρωθεί δικαστικά, πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω νομότυπη διαδικασία:
1.  Καλούνται οι γονείς ή ο εξουσιοδοτημένος  κηδεμόνας του μαθητή  εγγράφως πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.(Αυτό είναι ενάντια στον χαρακτήρα της παιδαγωγικής επίπτωσης, αφού κρυώνει το πράγμα, αλλά άμεση τιμωρία δίνει ο ίδιος ο Διευθυντής) 
2.  Προσκαλείται  εγκαίρως ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης.
3.  Στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετέχουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων (Υ.Α.23.613/6/Γ24094/23-9-1986, ΦΕΚ 619  Β΄25-9-1986), και οι εκπρόσωποι της Μαθητικής Κοινότητας του παραπεμπόμενου μαθητή με δικαίωμα λόγου :
α.   Ο πρόεδρος  του 5μελούς συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας
β.  Το τριμελές προεδρείο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου  
Στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να κληθούν αιτιολογημένα    και άλλοι μαθητές, για να καταθέσουν τη μαρτυρία τους.
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής διαδικασίας της  συνεδρίασης του Συλλόγου :
α.   Ο Διευθυντής, ως προεδρεύων, εισηγείται το θέμα της συνεδρίασης.
β.   Απολογείται  ο παραπεμπόμενος  μαθητής.
γ.   Οι καθηγητές θέτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στο μαθητή.
δ.  Οι  εκπρόσωποι  των  μαθητών υποβάλλουν  στο Σύλλογο των  Διδασκόντων τις προτάσεις τους για την αξιόποινη συμπεριφορά του συμμαθητή τους.
ε.   Ο Διευθυντής ερωτά τον παραπεμπόμενο μαθητή «εάν έχει να προσθέσει κάτι άλλο  ακόμη».
στ. Οι εκπρόσωποι των μαθητών μονογράφουν το πρόχειρο Πρακτικό και αποχωρούν από τη συνεδρίαση.
     Κατά τη διάρκεια της κύριας διαδικασίας της συνεδρίασης ο Σύλλογος των      Διδασκόντων συνδιασκέπτεται και εκτιμά την αξιόποινη πράξη του μαθητή. Οι καθηγητές εισηγούνται  προτάσεις για την αντιμετώπιση του παραπτώματος του μαθητή και διεξάγεται φανερή ψηφοφορία επί των προτάσεων  αυτών. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) είναι η απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων. Ο αρμόδιος πρακτικογράφος συντάσσει αναλυτικά το Πρακτικό, στο οποίο εμφαίνονται πλήρως όλες οι συζητηθείσες απόψεις των μαθητών και  των καθηγητών.
Το σκεπτικό της απόφασης για οποιαδήποτε ποινή πρέπει να είναι ειδικό, αιτιολογημένο, σαφές και επαρκές και να προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν αποδειχτεί στη συνεδρίαση. Αν οι μαθητές που έχουν διαπράξει παράπτωμα είναι περισσότεροι του ενός, τότε πρέπει το σκεπτικό της απόφασης να είναι ειδικό για τον καθένα και όχι γενικό για όλους μαζί.

Θέμα 39ο
Περιγραφή

Γονέας, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Διευθυντή του σχολείου, ζητά τη χορήγηση βεβαίωσης ότι η κόρη του φοιτά σε τάξη του σχολείου. Ο Διευθυντής του σχολείου κωλυσιεργεί, προφασιζόμενος φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να έχει περάσει σχεδόν 1 μήνας και η βεβαίωση να μην έχει εκδοθεί

Απάντηση:
Οι βεβαιώσεις στην συντριπτική πλειονότητα όλων των σχολείων της επικράτειας εκδίδονται ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΕΊ και μάλιστα χωρίς καν έγγραφου τύπου αίτηση, αλλά με απλή προφορική.
Τις βεβαιώσεις τις εκδίδει το πληροφοριακό σύστημα ΕΠΑΦΟΣ ή ΝΕΣΤΩΡ. (Τα ίδια είναι)
Ο Διευθυντής ή όποιος χειρίζεται τον ΕΠΑΦΟ, πάει εκτυπώσεις --> μαθητές ---> Τάξη--->Τμήμα--> Επιλογή ονόματος --->εκτύπωση , Σφραγίζει, υπογράφει , σύνολο χρόνου 3 λεπτά. 
Αν επιχειρήσουμε να βρούμε κάποια δικαιολογία για τον Διευθυντή , αυτή είναι λ.χ. να είναι άσχετος με τους Η/Υ (απαράδεκτο) και να περιμένει τον πληροφορικο ή τον χειριστή του Νέστωρα να του βγάλει την βεβαίωση . Αλλά αυτό είναι για 1-2 μέρες; 3 μέρες γιατί πάει σε άλλο Σχολείο; Το ξέχασε και ντρέπεται να το πει στον γονέα; Το κάνει επίτηδες; Τι να πούμε ; 1 μήνας; Ντροπή!
Και βεβαίως έχει υπερβεί τον χρόνο απάντησης σε πολίτη και έχει κάνει και παράβαση καθήκοντος (Άρθρο 107 , παράγραφος 1 εδάφιο ιβ) η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους)
Για να δούμε τι λέει ο νόμος για τις προθεσμίες:Υποχρεώσεις των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Πολίτη.
Γενική υποχρέωση απάντησης - Προθεσμίες
Όταν κάνετε μια αίτηση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είτε για να ζητήσετε μια πληροφορία ή ένα πιστοποιητικό είτε για να ζητήσετε τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσή σας π.χ. άδεια, σύνταξη, επίδομα κ.λ.π. πρέπει να γνωρίζετε ότι:
 Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση:
·         Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις σας. Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, πρέπει να σας αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμους κ.λ.π.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του. Καμία αίτηση σας δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς να ενημερωθείτε.
·         Να απαντούν οριστικά στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας μέσα σε 60 ημέρες. Αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για 15 ακόμα ημέρες είναι δηλαδή 75 ημέρες.
·         Να σας δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.Θέμα 40ο Είστε διευθυντής μιας  Σχολικής μονάδας, αν επιλεγείτε, και διαπιστώνεται  προς το τέλος της Σχολικής χρονιάς  ότι έχουν χαθεί  μαθήματα λόγω  καταλήψεων αλλά και από τις πολλές απεργίες,  που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με πολύ μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων σας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης. Το σχολικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία, μετά από εισήγηση δική σας, αποφάσισε να ζητήσει παράταση της σχολικής χρονιάς. Ενημερώνετε τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο  καθώς  και το διευθυντή εκπαίδευσης, οι οποίοι αρνούνται κατηγορηματικά και σας προτείνουν να λύσετε το πρόβλημα με άλλους τρόπους. Φεύγετε αγανακτισμένος  δείχνοντας  το από τα γραφεία τους.

Απάντηση:
Η αναπλήρωση της ύλης λόγω καταλήψεων, δεν είναι θέμα κατά το δοκούν εισήγησης του Διευθυντή ενώπιον του Σχολικού Συμβουλίου , αλλά εγκυκλίου λεπτομεριακής που (περίπου) λέει:
Πρώτα θα ξεκινήσετε με την κατάργηση των σχολικών περιπάτων. Μετά με τις εκδρομές, μετά με θέσπιση 8ης ώρας, μετά (αν δεν φθάνουν τα προηγούμενα) με Σάββατα κτλ Η αναπλήρωση δεν γίνεται με παράταση του Σχολικού έτους. Αυτό γίνεται μόνο με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ και μόνο για όλα τα Σχολεία, Πανελλαδικώς, διότι οι παρατάσεις εμπλέκουν προσωπικό , τεράστια προβλήματα με Πανελλήνιες Εξετάσεις κτλ Ο Διευθυντής είναι -επιεικώς - εξαιρετικά άπειρος  αλλά και επηρμένος αφού δεν θέλει να μάθει κάποιες σταθερές και έφυγε και ....θυμωμένος!! 
Ο Διευθυντής αυτός είναι στον κόσμο του και κάποιος θα πρέπει να του πει, ότι επειδή πήρε μια απόφαση ένα όργανο έστω και ομόφωνα (Το παρεπλάνησε ο Διευθυντής με την εισήγησή του!) δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσει Δικαιοδοσία Υπουργού Παιδείας, ούτε ότι θα υποκαταστήσει ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ!

Θέμα 41ο 
       
Σύμφωνα με τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow ο άνθρωπος από τη φύση του πρώτα αναζητεί την ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών (τροφή, ένδυση κτλ.), και όταν αυτές ικανοποιηθούν αναζητά την ικανοποίηση των αναγκών ασφάλειας (ανεργία, κατοικία κτλ.), των κοινωνικών αναγκών (αποδοχή, φιλία κτλ.), των αναγκών εκτίμησης (κύρος, επιτυχία κτλ.), με στόχο να φτάσει στην ικανοποίηση των ανώτερων αναγκών αυτοπραγμάτωσης (ιδανικά, οράματα), που σημαίνουν προσωπική ολοκλήρωση. Σε έρευνα διαπιστώθηκε ότι στους Έλληνες εκπαιδευτικούς η έλλειψη που παρατηρείται για τις διάφορες ανάγκες, με βάση τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και ιδανικής ικανοποίησης, σε φθίνουσα τάξη έντασης, εμφανίζεται με την παρακάτω σειρά: 1) ανάγκες για αυτονομία, 2) ανάγκες για αυτοπραγμάτωση, 3) ανάγκες για γόητρο και υπόληψη, 4) ανάγκες για ασφάλεια, 5) κοινωνικές ανάγκες. 

Να παρατηρήσω προεξαγγελτικά ότι η ανεργία δεν είναι ανάγκη, η εργασία είναι (ξέφυγε στον συντάκτη από παραδρομή, όλοι κάνουμε λάθη, μακάρι να είναι όλα τέτοια!).  

Απάντηση:
Πρώτα, ελάχιστα πράγματα για τον Μάσλοου και την πυραμίδα του:
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό λοιπόν οι ανθρώπινες ανάγκες διαχωρίζονται σε 5 επίπεδα:

 1. Φυσιολογικές/Βασικές Ανάγκες
 2. Ανάγκες Ασφάλειας
 3. Ανάγκες Κοινωνικής Αποδοχής
 4. Ανάγκες Αυτοεκτίμησης
 5. Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης
Στην πρώτη βαθμίδα είναι οι Φυσιολογικές/Βασικές Ανάγκες (φαγητό, νερό, αέρας, σεξ).
Ανεβαίνοντας στην Πυραμίδα είναι οι Ανάγκες Ασφαλείας, η ανάγκη δηλαδή της στέγης, της υγείας και της προστασίας γενικότερα.
Στις Ανάγκες Κοινωνικής Αποδοχής βρίσκονται οι κοινωνικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, η ανάγκη μας να έχουμε φίλους, να ερωτευτούμε και να είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί ενώ στις Ανάγκες Αυτοεκτίμησης ανήκουν οι ανάγκες μας εκείνες όπου ο άνθρωπος αποζητά την προβολή της ατομικότητας του, των δικών του αξιών κι αρχών και την αυτονομία του.
Τέλος, στις Ανάγκες Αυτοπραγμάτωσης ανήκουν όλες εκείνες οι ανάγκες οι οποίες κάνουν το άτομο να νιώθει πλήρης, πραγματωμένος κι ευτυχισμένος.
Για να ανέβει κάποιος μια βαθμίδα στην Πυραμίδα θα πρέπει να έχει ικανοποιήσει τις Ανάγκες της προηγούμενης βαθμίδας.

Η απάντηση -σχόλιο:
Παρατηρούμε, ότι ενώ ο Μάσλοου έχει κατατάξει τις μέσες ανθρώπινες ανάγκες στην πυραμίδα του , ο Έλληνας, αποκλείνει σε χαρακτηριστικές ανάγκες
Η έρευνα, κατέγραψε με ΦΘΙΝΟΥΣΑ σειρά την ΔΙΑΦΟΡΑ : (ο βαθμός που θα ήθελα να ικανοποιήσω)  -  (ο βαθμός που έχω ικανοποιήσει)
Αυτό μας λέει, ότι πρώτη ανάγκη  του Έλληνα είναι η ανάγκη για ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ και όχι η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση!
Αυτό φέρνει στο μυαλό το σκωπτικά λεγόμενο απόφθεγμα «του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει!»
το παραπάνω, σε επίπεδο διοίκησης μας λέει ότι ο Έλληνας δεν έχει καλή σχέση με την πειθαρχία και με την ομαδικότητα (γνωστά πράγματα!)
Είναι γεγονός, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, παρτάκηδες εγωκεντρικοί και εγωϊστές («ξέρεις ποιος είμαι γω ρε;»)
Ελπίζω να μην τα λέω υπερβολικά!
Για αυτό έχουμε το δικό μας σπίτι, γι αυτό οι Ελληνικές συλλογικότητες πάσχουν κτλ
Έτσι, η αυτοπραγμάτωση, από πρώτη πάει δεύτερη!
η φθίνουσα σειρά, δείχνει, ότι οι κοινωνικές ανάγκες είναι τελευταίες, πράγμα που κατά τον Μάσλοου , οι Έλλληνες θεωρούν ότι τις έχουν έχουν ικανοποιήσει στον πιο μεγάλο βαθμό, αφού αισθάνονται την λιγότερη ανάγκη να την ικανοποιήσουν! Ο Έλληνας, δεν νοιώθει την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής μεγάλη, διότι νοιώθει ότι μάλλον την έχει ικανοποιήσει!
Τα παραπάνω, τίθενται προφανώς για να αναφανούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην διοίκηση με .....Έλληνες διοικούμενους! (ή διοικητές!)
Ένας Διευθυντής , πάντα θα πρέπει να έχει υπ΄όψιν του τον χαρακτήρα των ομόφυλών του, για να μπορέσει να τους διοικήσει αποτελεσματικά. Ο Έλλην είναι στον αντίποδα των Γερμανών και Ιαπώνων. (συλλογικότητα, πειθαρχία ομαδική δουλειά) και θέλει την ατομικότητα, την ατομική διάκριση τον ατομικό έπαινο. Σε αυτό είναι ΟΛΟΙ! Μαθητές, γονείς , καθηγητές και ο Διευθυντής. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιόκτητης κατοικίας (το «σπίτι ΜΟΥ») και η αυτοκίνηση είναι ιδανικό μεγάλο για τον Έλληνα (η ιδέα της αυτοκίνησης που μου δίνει αυτονομία κίνησης και ελευθερίας! Πάω όπου θέλω, όποτε θέλω, εν παντί καιρώ και πάσα ώρα.)
Το χάϊδεμα της ατομικότητας, μπορεί να κάνει τον Έλληνα πιο αποδοτικό στην εργασία του! «Εσύ που είσαι καλός και ικανός δεν μπορείς να κάνεις αυτό;» Είναι αυτό που λέμε «τον έριξε στο φιλότιμο» (Φιλότιμο=καθαρά Ελληνική έννοια, δυσερμήνευτη σε άλλες γλώσσες)
Ο ατομισμός του Έλληνα λοιπόν, προβάλλει ως υπέρτατο ιδανικό , εξ ού και το άλλο σκωπτικό -παράφραση του Ομηρικού «Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί...πάρτης!»
(Τα παραπάνω ελπίζω να προσέγγισαν το θέμα και να πλησίασαν τον πυρήνα του!)
Θέμα 42ο 
     

Παρόλο που η αλλαγή είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και της ύπαρξής μας, οι εκπαιδευτικοί, όπως κι όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, αντιδρούν στις αλλαγές για διαφορετικούς λόγους.  Οι λόγοι αυτοί σχετίζονται με τις ανησυχίες και τους φόβους που προκαλεί κάθε καινοτομία και με το γεγονός ότι αναπόφευκτα περικλείει και το στοιχείο της αποτυχίας.  Άλλοι λόγοι είναι ο φόβος που προκαλεί η απόκλιση από τον καθιερωμένο τρόπο εργασίας, η αδιαφορία, η αρνητική στάση, η έλλειψη ενδιαφερόντων, το υψηλό αίσθημα κινδύνου, τα παλιά ενδιαφέροντα, και οι διαφορετικές αντιλήψεις για τη φύση, τον προσανατολισμό και τη σκοποθεσία του σχολείου.

Σχολιασμός:
Τα παραπάνω είναι μια ολόκληρη τοποθέτηση για το πώς αντιδρούν οι εκπαιδευτκοί στις αλλαγές.
Μια γνωστή γενική αλήθεια για τους εκπαιδευτικούς , είναι ότι είναι ως κλάδος και ως άνθρωποι  συντηρητικοί.  (Τα λεξικά ορίζουν τον συντηρητικό ως τον έχοντα παραδοσιακές αυστηρές αρχές και ιδέες, όπως και τον άνθρωπο που δεν αγαπά τους νεωτερισμούς,καινοτομίες  καθώς και αυτόν που ενεργεί με μεγάλη προσοχή και δεν θέλει να εκτίθεται σε κινδύνους)
Ως γνωστόν, η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές , αποτελείται από την ΑΓΩΓΗ και την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ  . Για την επιστημονική γνώση έχουμε καθαρούς ορισμούς, όμως γι αυτό που λέμε ΑΓΩΓΗ , πρέπει να εννοήσουμε και όλα τα στοιχεία της επικρατούσας κουλτούρας τα οποία η ορανωμένη κοινωνία θέλει να ενστερνισθούν τα παιδιά μέσω των εκπαιδευτικών. (Θρησκεία, στάση ζωής, νοοτροπία, κοινωνικοποίηση, μουσική , χορός, στάσεις που διαφαίνονται από τους μαθητικούς κανονισμούς, την οργάνωση του σχολείου κτλ ) Αυτό το στοιχείο της ΑΓΩΓΗΣ (άγω=οδηγώ, καθοδηγώ, ίσως και να χειραγωγώ,) εμπεριέχει τον χαρακτήρα της κοινωνικής αναπαραγωγής των στερεοτύπων ή τουλάχιστων αυτών που θέλει να προβάλλει η κοινωνία. Αυτά δεν μπορεί να είναι επαναστατικά , καινοτόμα, ρηξικέλευθα, αλλά ενέργειες με μελετημένα διστακτικά βήματα. Ομιλούμε φυσικά για το ηθικό μέρος της εκπαίδευσης και όχι το τεχνολογικό όπου εκεί υπάρχει απαίτηση εκσυγχρονισμού.
Στο θέμα των εκπαιδευτικών μεθόδων,  η απαίτηση όπως το νέο να αντικαταστήσει το παλαιό μέσα στο οποίο έχουν ανατραφεί και ανδρωθεί οι εκπαιδευτικοί,αντιμετωπίζει τον φόβο στο νέο, την συνακόλουθη καχυποψία, δευτερογενώς την διαβολή, την δυσφήμιση, την απόρριψη. Οχυρό πίσω από αυτά και σύμμαχο μπορούν να βρουν σε έναν κακής παραδόσεως συνδικαλισμό που έχει μάθει να λέει διαρκώς «όχι» και επί όλων, χωρίς να αρθρώνει μια δική του επιστημονική πρόταση. Λ.χ. Η ΟΛΜΕ διαθέτει το ΚΕΜΕΤΕ (Κέντρο Μελετών Τεκμηρίωσης) το  οποίο δνε έχει διαμορφώσει λ.χ. ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα υπολογισμού αντικειμενικών μορίων για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης. Όλοι γνωρίζουμε την διάχυτη κριτική για την αποτίμηση των προσόντων. Αυτό μπορεί κάποιοι να το ανακαλύπτουν τώρα, αλλά «σέρνεται» πολλές δεκαετίες και δεν είναι από εκείνα τα θέματα  που έχουν μεγάλη πολιτική ή ιδεολογική φόρτιση και αμφισβήτηση, αλλά εν τούτοις ουδείς το ακουμπάει!
Η έλλειψη ενδιαφερόντων από μέρους των εκπαιδευτικών (όσοι -ελάχιστοι - έχουν φθάσει σε αυτό το σημείο) έχει να κάνει και με την έλλειψη κινήτρων φαινόμενο που είναι οξύ και πολύ οξύτερο στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα (τεράστια διαφορά-αναλογία  μισθών στον στενό Δημόσιο τομέα για υπαλλήλους ιδίων προσόντων, που φθάνει και το  1:3 ή και 1:4) Αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στην παραγωγικότητα του Δημοσίου τομέα και είναι ευρύτερο σοβαρό χρόνιο πολιτικό πρόβλημα.
Υπάρχει επίσης και μια έλλειψη σεβασμού στους κανόνες του Δημοκρατικού παιγνιδιού. Το μοντέλο προβλέπει ότι ψηφίζουμε κάποιους αντιπροσώπους μας οι οποίοι νομοθετούν για 4 χρόνια δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε μια Κυβέρνηση και μετά την λήξη της θητείας τους επανακρίνονται. Το προηγούμενο είναι ένα απλοποιημένο σύντομο αλλά και πολύ ιδεατό μοντέλο-προσομοίωμα της πολτικής εν Ελλάδι.
Στην πράξη αρκετοί δνε σέβονται την αρχή της πλειοψηφίας , κάνουν της αυτονομίες τους τύπου Δικαιόπολη, έχουν το δικό τους καπετανάτο, βαπτίζουν το προσωπικό τους συμφέρον ως γενικό, ενεργούν οικεί και ως έτυχεν και θεωρούν ότι ενεργούν προτύπως και υποδειγματικώς, συμπεριφέρονται στα όρια του φασισμού και θεωρούν ότι εκπροσωπούν ό,τι το δημοκρατικό, γενικότερα ο Θεός να μας φυλάει!
Η μόνη ασφαλής οδός είναι η προσωπική βελτίωση μέσα από την οποία μπορεί να υπάρξει και η όποια βελτίωση όσων είναι στον περίγυρό μας στον όποιο βαθμό τους επηρεάζουμε.

Θέμα 43ο
Περιγραφή

Στην θετική κατεύθυνση της τρίτης Λυκείου διδάσκονται Βιολογία, και όλοι σχεδόν οι μαθητές συμμετείχαν στον  πανελλήνιο διαγωνισμό βιολογίας που έγινε τη Κυριακή.  Την Δευτέρα το πρωί ο καθηγητής των μαθηματικών της κατεύθυνσης τους πληροφορεί ότι έχει προγραμματίσει να γράψουν επαναληπτικό δίωρο διαγώνισμα σε ένα κεφάλαιο  μια και το έχουν  τελειώσει, την Παρασκευή. Οι μαθητές τον πληροφορούν διαμαρτυρόμενοι ότι την ίδια μέρα γράφουν αρχαία,  προγραμματισμένο εδώ και δύο εβδομάδες  από τον καθηγητή τους, και δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν και στα δύο μαθήματα.  Ο καθηγητής των μαθηματικών αρνείται να αλλάξει την ημερομηνία του διαγωνίσματος ή να συζητήσει με τον συνάδελφο του, προτρέποντας τους μαθητές να δώσουν βαρύτητα στο μάθημα του γιατί τα μαθηματικά εξετάζονται πανελλαδικά ενώ  τα αρχαία όχι και δεν αλλάζει την ημερομηνία. 

Σχόλια:
Εδώ υπάρχουν κάποια παράλογα: «επαναληπτικό ΔΙΩΡΟ διαγώνισμα σε ένα κεφάλαιο» Αυτό είναι αποτέλεσμα της φροντιστηριοποίησης του Σχολείου. Τί πάει να πει ΔΙΩΡΟ διαγώνισμα; Γιατί δεν το κάνει...τρίωρο να προσομοιάζει με τις Πανελλήνιες; 
Συντομογραφικά: Απαγορεύεται. Στα Σχολεία έχουμε ολιγόλεπτα τεστ και πρόχειρα ΜΟΝΟΩΡΑ  διαγωνίσματα, ακριβέστερα  ΜΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ!  το Α΄τετράμηνο. Αυτός που πάει να κάνει «τον καλό» στους μαθητές, αν θέλει να τους παράσχει την εμπειρία της προσομοίωσης των Πανελληνίων, ας τους μαζέψει ένα πρωΐ Κυριακής ή Σαββάτου, να ζητήσει και τα κλειδιά και να τους τα διορθώσει και να κάνει τις παρατηρήσεις του. 
Τα διαγωνίσματα (τα πρόχειρα μονόωρα) προγραμματίζονται ενώπιον όλου του Συλλόγου καθηγητών και αναγράφονται σε ειδικό ΒΙΒΛΙΟ -ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 
Τί λέει όμως ο νόμος επ αυτού για το ΛΥΚΕΙΟ; (Π.Δ. 60/2006)
Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις Οδηγίες του Π.Ι. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία  γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.
2. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ Τετράμηνο.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Μαθηματικός έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος τριπλή (και για το δίωρο και για το απροειδοποίητον και για τα επί πλέον που λέει στους μαθητές) 
Μπορεί βεβαίως να έχει «καλές προθέσεις» και καθόλου δόλο, αλλά οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται.

Θέμα 44ο
Περιγραφή

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους σε ένα Γυμνάσιο ή ένα Λύκειο υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας ειδικότητας  όσον αφορά την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων. Η αντιδικία αυτή έχει γίνει «καθεστώς» στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα με αποτέλεσμα να είναι εις βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας αλλά και της «φήμης» της. 

Σχόλια:
Υπάρχει η λύση της εκ περιτροπής ανάληψης των μαθημάτων. Φέτος εσύ την πρώτη, ο άλλος την δευτέρα και ο άλλος την τρίτη. (και κυκλική εναλλαγή)
Υπάρχει η λύση της οριζόντιας κυκλικής εναλλαγής (ο ένας ένα τμήμα της πρώτης , ένα της δευτέρας και ένα της Τρίτης) Ας παίζουν μπουνιές για ενδεικνυόμενα θέματα κάθε Ιούνιο. Να μάθουν και να συνεργάζονται έστω με το ζόρι. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, γνωρίζουν τι μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις διενέξεις «προσφοράς» 
Η προκρινόμενη λύση:
(Α1, Β1, Γ1)
(Α2,Β2, Γ2)
(Α3,Β3, Γ3)
Τις ομάδες-τριάδες  τις χωρίζει ο Διευθυντής και διαλέγουν με σειρά αρχαιότητος. 
Υπάρχουν κάποιοι σε μεγάλα Σχολεία που μπορούν να συμπληρώσουν ωράριο μόνο με ένα μάθημα! Αυτός που επιζητεί τέτοια λύση πρέπει να θεωρείται...«ύποπτος»(!) αφού η εξαπλή αναπαραγωγή διαπραγμάτευση του ιδίου μπορεί να εξοντώσει και τον πιο  στυγνό επαγγελματία και στο επάγγελμά μας ΔΕΝ είμαστε «επαγγελματίες» αλλά λειτουργοί .


Θέμα 45ο
Περιγραφή

Ο Διευθυντής σχολείου μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχε με γονείς στο γραφείο του σχολείου, τους είπε: «Περάστε έξω από το γραφείο μου. Είστε ανεπιθύμητοι». 

Σχόλια:
Ο Διευθυντής έχασε την ψυχραιμία του  και αυτό πρέπει να αποφεύγεται, αλλα δνε είναι αυτό δυνατόν πάντα. Είναι γεγονός, ότι στον θυμό μας δείχνουμε αυθεντικότερο κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το «περάστε έξω είστε ....persona non grata(!)» δείχνει την υποκρυπτόμενη νοοτροπία κα ιβαθύτερη ιδεολογία του Διευθυντή!
Στο Δημόσιο, ο υπάλληλος είναι Υπηρέτης του πολίτη , όχι δούλος (με την δεύτερη σημασία) Όταν υπάρξει εκτροπή (λ.χ. αν τον βρίσουν αναιτίως και απροκλήτως οι πολίτες)  οφείλει να τους πει «παρακαλώ η συζήτησή μας έλαβε τέλος, παρακαλώ περάστε έξω»
Βεβαίως μπορεί να ακούσει πολλά του τύπου «Δεν πάμε πουθενά, εδώ θα κάτσουμε να τα ακούσεις ....» κτλ 
Εκεί μπορεί να τους αντιτείνει «με αδικείτε, δεν με καταλαβαίνετε, με παρεξηγείτε, με προσβάλλετε» (ενεργητική φωνή) Δεν συνεννούμεθα πρέπει αυτή η συζήτηση να τελειώσει....
Ευχαριστώ για τις ύβρεις, τελειώσαμε..
Δεν χάνει τίποτα να δείξει ανωτερότητα ο Διευθυντής, έτσι κι αλλιώς οι άλλοι εξευτελίζονται που τον βρίζουν ....Αν μάλιστα γνωρίζει ότι έχει δίκιο , η ψυχραιμία η Στωϊκή είναι η καλύτερη λύση. Εδώ μπορεί να αντιταχθεί το ευέξαπτον του χαρακτήρα, αλλά όταν πιστεύεις κάποια πράγματα, ακόμα κι αν ο χαρακτήρας σου είναι του τύπου «δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου» μπορείς να διαχειριστείς ακόμα και την πιό άτυχη στιγμή της καριέρα σου. Αν ο Διευθυντής υποπέσει στο ίδιο επίπεδο, έχασε πολλαπλάσια από τους υβριστές. Αν το πιστεύει αυτό, όσο ευέξαπτος και να είναι δεν θα ευτελίσει την διένεξη από μέρους του.

Θέμα 46ο
Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθενται οι ακόλουθες έγγραφες αιτήσεις:
Α) Αίτηση γονέα για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου σας
Β) Αίτηση εκπαιδευτικού του σχολείου για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων
Γ) Αίτηση γονέα για χορήγηση της βαθμολογίας άλλου μαθητή 

Απαντήσεις:
Το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν υπάρχει τέλεια απάντηση!
Για το Α)
 • Αν αφορά την ίδια τον ανήλικο γιό της ή την ανήλικη  κόρη της το λαμβάνει αμέσως
 • Αν αφορά άλλον μαθητή ή άλλους μαθητές και μάλιστα θέματα φοίτησης διαγωγής βαθμολογίας, πειθαρχικού ελέγχου δνε λαμβάνει τίποτα, αλλά της απαντούμε αμελητί ότι δεν της παρέχουμε τα στοιχεία
Αν ζητά κάτι άλλο, έχουμε γκρίζα περιοχή του νόμου.
Κάποιοι λένε, ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση στο Δημόσιο έγγραφο. Ωστόσο, οι περιορισμοί και αλληλοσυγκρουόμενες αρχές δικίου κάνουν τα πράγματα δύσκολα.Σε κάθε περίπτωση απαντάμε στον πολίτη, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Β)Πράξη ανάληψης Υπηρεσίας την λαμβάνει και χωρίς αίτηση , όπως και πράξεις όπου συμμετέχει σε προγράμματα . 
Πράξεις πειθαρχικού ελέγχου μαθητών βαθμολογίας φοίτησης και διαγωγής δεν  λαμβάνει επ΄ουδενί. Ως μέλος του Συλλόγου έχει πρόσβαση στο βιβλίο πρακτικών οποτεδήποτε. Το να κάνει αίτηση το θέλει για κάποιο λόγο που πρέπει να τον αναφέρει στην αίτησή του για να αξιολογηθεί.
Και εδώ υπάρχει το γκρίζο .
Γ) Ασυζητητί απορρίπτεται . Απαντάμε, ότι «δνε μπορούμε να σας παράσχουμε αντίγραφο βαθμολογίας τρίτου μαθητή, διότι εμπίπτει στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων και δη ευαισθήτων»
Αυτή είναι η πιο καθαρή περίπτωση

Αν επιμένει πολύ κάποιος από τους παραπάνω εκτός από την περίπτωση Γ) που είναι διαυγής μπορεί να διαβιβαστεί το αίτημά του στην υπερκείμενη αρχή με αίτημα γνώμης περί του νομίμου της παροχής ή όχι των στοιχείων στον αιτούντα. Πρέπει να τον ενημερώσουμε εγγράφως για την διαβίβαση στην υπερκείμενη αρχή.
Αν ο ενδιαφερόμενος προκαλέσει εισαγγελική παραγγελία, είμαστε υποχρεωμένοι να ου παράσχουμε τα στοιχεία.
Ο νόμος, έχει προβλέψει έτσι ώστε όποιος θέλει φωτοαντίγραφα να επιβαρύνεται και τα έξοδα φωτοτυπίας. Αυτό δεν είναι μικρόψυχο και προφυλάσσει την Διοίκηση από τρελούς δικομανείς ή αρεσκόμενους να απασχολούν την Υπηρεσία ή όσους καταχρώνται του νόμου.
Για να δει ο αναγνώστης ότι το όλο θέμα ΔΕΝ είναι απλό, ας δει τον παρόντα ΣΥΝΔΕΣΜΟ  

Θέμα 47ο


O νέος Διευθυντής της σχολικής μονάδας διαπίστωσε ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά βανδαλισμού σε βάρος της σχολικής περιουσίας και του διδακτηρίου την ώρα που το σχολείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Σε σύσκεψη με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου κατάλαβε ότι υπεύθυνοι δεν είναι μαθητές αλλά «εξωσχολικοί». Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι χρόνια τώρα προσπαθούν να πείσουν για να τοποθετηθούν συστήματα ασφάλειας και περίφραξης στα σχολεία, αλλά κανείς δε συμφωνεί γιατί το κόστος είναι υπερβολικό και πέραν των δυνατοτήτων των σχολικών επιτροπών.

Ενδεικτική βιωματική πρόσφατη απάντηση (σημερινή!) 
Προφανώς το Σχολείο δεν  διαθέτει Φύλακες.  Ο θεσμός των φυλάκων έχει  κάποιο σε κάθε περίπτωση ελάχιστο  νόημα όταν ομιλούμε για τεράστια συγκροτήματα αλλά για μικρά, μεσαία και μικρομεσαία δνε έχει νόημα. Οικονομικά , ένα σχολείο δυναμικότητας 100 μαθητών χρηματοδοτείτο με 20 χιλιάδες Ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ (Μ.Ο.)  παλιά και 12 χιλιάδες Ευρώ στην σημερινή περίοδο της κρίσης. Ο ΕΝΑΣ φύλακας κοστίζει στο Κράτος 20 χιλιάδες ετησίως και για να φυλαχθεί ένα συγκρότητα σε 24-ωρη βάση θέλει 4 φύλακες (3Χ8=24  +1 φύλακας για αργίες ρεπό) Δηλαδή θέλει 80 χιλιάδες ευρώ ετησίως, όταν οι ζημιές από βανδαλισμούς δεν είναι «φυσιολογικό» να ξεπερνούν το 1/20 του κόστους αυτού επ ουδενί.
Ο συναγερμός είναι στα 1.000 Ευρώ, κόστος ΛΟΓΙΚΟ για Σχολική Επιτροπή  . Δεν έχουν δίκιο για την μη τοποθέτηση συναγερμού.
Η περίφραξη προαυλίου συνήθως είναι αναποτελεσματική (τα σύρματα και τα συρματοπλέγματα εύκολα αλώνονται με ένα ψαλίδι απλό -κόφτη) Για πιο γερές λύσεις το κόστος είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ.
Η λύση πλέγματος για διδακτίρια που ο α΄όροφος είναι χαμηλός  και από υδρορροές μπορούν να αναρριχηθούν στον α΄όροφο ή στην ταράτσα και να κλέψουν λ.χ. τον χαλκό της αντικεραυνικής προστασίας ή να εισέλθουν στο διδακτίριο είναι πιο αποτελεσματική. τότε όμως μπορεί να σε κατηγορήσουν ότι υφίσταται θέμα αισθητικής και το Σχολείο μοιάζει με ...φυλακή! (λογικό κατ΄αρχήν) Από την άλλη, αν το σχολείο μοιάζει με αποκαΐδι, είναι πολύ χειρότερο! Εδώ υπερισχύει η λογική της διαφύλαξης του μείζονος αγαθού, με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες από άλλο αγαθό (αισθητική) Βεβαίως αν τα στοιχεία είναι οριζόντια και σε χαρούμενο χρώμα, δεν  υπάρχει θέμα. Ωστόσο, ορισμένοι σε πονηρούς καιρούς (λ.χ. περίοδος κρίσεων) μπορεί να επιμένουν να κάνουν καταγγελίες (ανώνυμες φυσικά!) σε εφημερίδες (αναμενόμενα όλα)  (Βλέπε εδώ ΣΗΜΕΡΙΝΌ Δημοσίευμα 29-6-2011 εφημερίδας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)


Θέμα 48οΩς νέα διευθύντρια του σχολείου  λαμβάνεται την εξής επιστολή από γονείς του σχολείου σας:Αγαπητή Διευθύντρια,Ως γονείς μαθητή του σχολείου σας θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας κάποια προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στην τάξη στην οποία φοιτά ο γιος μας. Οι παρατηρήσεις μας προέρχονται κυρίως από τις συνομιλίες που είχαμε με το γιο μας, ο οποίος μας ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός συστηματικά χρησιμοποιεί φράσεις όπως, «είστε βλάκες», «είστε ανόητοι» και «η συμπεριφορά σας είναι χειρότερη και από ενός παιδιού δύο χρονών». Εάν δεν γίνει κάτι σύντομα θα παρέμβουμε άμεσα και εμείς και άλλοι γονείς.

Ενδεικτική απάντηση:
Είναι ευχής έργο που τηρήθηκε η δεοντολογία από τους γονείς και δεν πήγαν να πιάσουν πρώτα τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή τον ΔΔΕ ή και  να το γράψουν σε κάποια εφημερίδα, διότι τότε θα είχαμε παρενέργειες και ίσως το πρόβλημα εγίνετο δυσεπίλυτο.
Κατ΄αρχήν η διευθύντρια πρέπει να τους πάρει τηλέφωνο και να διασταυρώσει ότι όντως ήταν αυτοί οι αποστολείς («καλημέρα σας! Την έλαβα την επιστολή σας για το θέμα στο τμήμα του γιού σας») Αν οι γονείς πούνε ότι δεν ξέρουν τίποτα  την επιστολή την έχει συντάξει άλλος καλοθελητής (γίνονται και αυτά σπάνια!)
Κατά πάσα βεβαιότητα όμως την επιστολή την έχουν συντάξει οι αποστολείς και εκεί η διευθύντρια πρέπει να ζητήσει ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ, ας πούμε 10 μέρες να επιληφθεί του θέματος.
Βεβαίως θα επιληφθεί ΑΜΕΣΩΣ (άσχετα με το 10-ήμερο που ζήτησε από τους γονείς) θα καλέσει τον καθηγητή ή δάσκαλο, θα του πει απ΄έξω απ΄έξω αν υπάρχει πρόβλημα με την τάξη, αν είναι καλά τα παιδιά, αν έχει ταραξίες, αν δημιουργούνται προβλήματα, αν συγκρούονται κτλ και μετά θα του το πει:
«Έχω και μια ανώνυμη καταγγελία, τηλεφωνική, μου εδήλωσε γονέας, ο οποίος μου έλεγε ότι μέσα στην τάξη χρησιμοποιείς λέξεις υποτιμητικές για τα παιδιά  και ότι είναι θυμωμένος κτλ 
Αληθεύει αυτό;  (Δεν είναι ανάγκη να του πει ότι έχει επιστολή, θα τον αγριέψει περισσότερο)
Από την απάντηση θα καταλάβει τι γίνεται.
μπορεί να ρωτήσει και άλλους καθηγητές της τάξης διακριτικά ΓΕΝΙΚΩΣ για το τι κλίμα επικρατεί στην τάξη. (Έχει καλά παιδιά, μελετηρά, φιλότιμα, ευαίσθητα κτλ) μπορεί να μάθει αν έχει βάση-υπόβαθρο η συμπεριφορά του καθηγητή, πέραν των απαραδέκτων εκφράσεων που χρησιμοποιεί (που μάλλον έστω και άπαξ  έχει χρησιμοποιήσει) 
Πρέπει να του πει, ότι υπάρχουν παιδιά σκληρά που και να τους πεις κάποια βαριά κουβέντα δεν τα πληγώνεις, αλλά υπάρχουν και ευαίσθητα παιδιά που θα στενοχωρηθούν. Δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες προσλαμβάνουσες ούτε τον ίδιο βαθμός αντίληψης και ευαισθησίας. Αν θέλουμε να τα πάμε καλά, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε προς όλους σύμφωνα με τον πιο ευαίσθητο και να είμαστε προσεκτικοί, διότι κτλ κτλ 
Εγώ δεν εξετάζω αν είπες ή δεν είπες εκφράσεις του τύπου «είστε βλάκες» «ανόητοι» «δίχρονα» κτλ αλλ΄αν τυχόν στον εκνευρισμό σου τις είπες να μην τις ξαναπείς, διότι τότε θα έχουμε άλλα. 
Αν κάποιος κάνει φασαρία δεν θα του λες «βλάκα» «ηλίθιε» κάτσε καλά, αλλά με το γάντι «πέρασε έξω παιδί μου με ωριαία απομάκρυνση» Αυτό είναι χειρότερο από το να τον πεις βλάκα και να σταματήσει εκεί, διότι το να βγει έξω από το μάθημα είναι απώλεια για τον μαθητή, πέραν της απουσίας. Δεν σου λέω να τον βγάζεις κάθε τρεις και λίγο, με φειδώ, αλλά όχι χαρακτηρισμούς. Η κοινωνία δεν μας θέλει  όπως παλιά, όπου έπεφτε και καρπαζιά! Τώρα ομιλούμε όχι μόνο για σωματική βία, αλλά και για λεκτική! Κανείς χαρακτηρισμός βαρύς!
Έχουμε πολλά παιδαγωγικά όπλα να επιβάλουμε την τάξη, δεν είναι ανάγκη να καταφεύγουμε σε λεκτική βία. 
Να μην με ξαναπάρουν τηλέφωνο, διότι αν γίνεται κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσω να σε καλύψω και θα δυσφημιστούμε άπαντες και εσύ και όλοι μας και το σχολείο. Κανείς δεν θα σε υπερασπιστεί, ας είσαι άριστος στην δουλειά σου. Μια λέξη σε λάθος άνθρωπο σε λάθος χρόνο, μπορεί να έχει επιπτώσεις άκρως δυσάρεστες. Όλοι κάνουμε λάθη ή κάναμε κάποια λάθη στην αρχή της καριέρας μας, το θέμα είναι να τα διορθώνουμε έγκαιρα. Αυτό το λάθος μπορεί να διορθωθεί έγκαιρα. Ό,τι βλακεία και να κάνει ο μαθητής ΔΕΝ θα του πεις ότι έκανε βλακεία και κυρίως ότι είναι βλάκας! Θα του πεις ότι έκανε σφάλμα! Πές τον «σφαλματία» όπου ο νεολογική λέξη δεν  έχει την συναισθηματική φόρτιση της ύβρεως! Τα βλάκας και ηλίθιος, κομμένα σε παρακαλώ!Και αν επιμένουν σε παραβατική συμπεριφορά θα τους αναλάβω εγώ που ξέρεις ότι δεν είμαι μαθητοπατέρας! (Η διευθύντρια θα πει «μαθητομητέρα;») Από σένα θέλω να μην αποδίδεις  χαρακτηρισμούς! Κομένοι με το μαχαίρι!
(Αν δεν συμμορφωθεί μετά από  αυτά ,  «βοήθειά του», είναι αμφίβολο αν θα του δοθεί δεύτερη ευκαιρία)
(Βεβαίως ο Διευθυντής δεν θα συμπεριφερθεί στην πράξη κια ως Πόντιος Πιλάτος (το μοντέλο «εγώ σου τα είπα και αμαρτίαν ουκ έχω) αλλά καλό είναι να τον έχει και από κοντά λίγο για να δει ότι βελτιώθηκε (λειτουργία ελέγχου)


Θέμα 49ο 
        

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μία από τις αποτελεσματικότερες μορφές επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων σε μία Υπηρεσία, είναι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Η επαφή αυτή συχνά παραβλέπεται από την Διοίκηση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών μιας Υπηρεσίας.
Ενδεικτική προσέγγιση:
Έχω ακούσει διηγήσεις όπου ο Διευθυντής επικοινωνούσε με έναν καθηγητή μέσω πρωτοκόλλου και αλληλοαναφορών του τύπου «σας καθιστώ γνωστό ότι .....»  Και βέβαια αυτό μπορεί να είναι το «άκρον άωτον» μιας άρρωστης επικοινωνίας, ωστόσο, διαφαίνεται ότι η κατά πρόσωπον επικοινωνία είναι πάντα η πιο αποτελεσματική. Η οχύρωση πίσω από τον τύπο , ο επίπλαστος «πληθυντικός της απόστασης» δεν προάγει την αποτελεσματική επικοινωνία. Ομοίως και οι επισημειώσεις  στα έγγραφα «προς ενέργειαν» ή τα ενδοϋπηρεσιακά σημειώματα. Καλύτερες οι προφορικές οδηγίες. Προάγουν την προσωπική σχέση και επαφή.  Ο αυθορμητισμός φανερώνει αλήθεια και η αλήθεια προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις όπως και πιθανές  καλύψεις των φαύλων και στραβών. Εξ άλλου «τα μάτια δεν λένε ψέματα». Βεβαίως τύποι στους κώδικες επικοινωνίας πάντα υπάρχουν, όπως και όρια. Η αξιοποίηση συνευρέσεων του Συλλόγου σε εκδρομή ή επ΄ευκαιρίας εορτής συναδέλφου ή και ένας είδος μικρού εθιμικού «συμποσίου» λ.χ. μετά την έκδοση αποτελεσμάτων προάγει τις σχέσεις μεταξύ όλων και τελικά την συνεννόηση και την συνεργασία και την αποδοχή. οι οποίες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του Σχολείου.

Θέμα 50ο Εκπαιδευτικός, ενόψει του Σαββατοκύριακου, έχει μεταβεί στο νησί όπου είναι η μόνιμη κατοικία του. Τη Δευτέρα, τηλεφωνεί στο Διευθυντή και του αναφέρει ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δε θα μπορέσει να βρίσκεται στο σχολείο. Ο Διευθυντής αναφέρει ως δικαιολογημένη την απουσία στην Προϊστάμενη αρχή και ζητά εκπαιδευτικό για να καλύψει το κενό, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις δασκάλων στη συγκεκριμένη Διεύθυνση.

Ενδεικτική απάντηση:

Ο εκπαιδευτικός όφειλε να είναι στην Υπηρεσία του επί παντί καιρώ . Η απαγόρευση απόπλου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. 
Η δικαιολογία κατ΄αρχήν υπάρχει , αλλά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας , όχι όμως και ότι είναι αυτομάτως δικαιολογητέα !
Ο υπάλληλος οφείλει να προσέρχεται εγκαίρως στην Υπηρεσία του και να παραμένει στον τόπο της έδρας. Αν απομακρύνεται από την έδρα, πρέπει να έχει μετακίνηση Υπηρεσιακή. Τότε είναι πλήρως δικαιολογημένος. Εν πάσι περιπτώσει, η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση (κατά την γνώμη του γράφοντος)  είναι η εξής:
 • Ο Διευθυντής ΔΕΝ ζητά εφεδρικό δάσκαλο, αλλά απασχολεί αυτός τους μαθητές. (Στην δευτεροβάθμια αλλά και στην πρωτοβάθμια, εγείρεται σοβαρό θέμα απασχόλησης των μαθητών που δεν μπορούν να αποσταλούν σπίτι τους ενώ δεν είναι ενήμεροι οι γονείς τους λόγω του απροόπτου κωλύματος του εκπαιδευτικού)  
 • Η Προίσταμένη Αρχή μάλλον δεν πρέπει να του στείλει κανέναν γιατί δεν  καλύπτεται Υπηρεσιακά (Δεν ξέρω αν στην Πρωτοβάθμια υπάρχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα «δάσκαλου Υπηρεσίας») 
 • Η απουσία του καθηγητή λόγω απαγόρευσης απόπλου, πρέπει να του χρεωθεί ως κανονική άδεια. Σκληρό, αλλά έτσι πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους που ο κάθε ένας αντιλαμβάνεται.
ΗΔΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Δημοσίευση σχολίου