Translate this page

Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

Ο Ιησούς και οι Έλληνες

από ypopsiasmenos
o-iisous-kai-oi-ellines Εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην κεφ. 12 § 20-23 διαβάζουμε:
Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: κύριε θέλομεν τον Ιησούν ιδείν.
 Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού, ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: “ Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου”.
Η φράση αυτή του Ιησού είναι ημιτελής, διότι
 δεν δίδεται εξήγηση πώς θα δοξασθή ο “Υιός του Ανθρώπου”.
Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του “Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας”, το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε επιστημονική
επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την συνέχεια της ως άνω φράσεως ως εξής:
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”
Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.
Πιστεύω ότι αυτή η περικοπή θα έπρεπε να λέγεται και να αναλύεται εις τους ιερούς ναούς ιδιαίτερα, αφού μάλιστα απευθύνεται σε Έλληνες ορθοδόξους. Αυτό τουλάχιστον απαιτεί και το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία.
Αλλά γιατί ο Ιησούς ομιλεί έτσι και εναποθέτει την δόξαν Του εις τους Έλληνας και πλέκει εγκώμιον δια την Ελλάδα και δεν πιστεύει ότι θα δοξασθή από τον “περιούσιον λαόν” του Θεού δηλ. τους Εβραίους;
Πιστεύω ότι η εξήγησις είναι απλή: Όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαίαν Ελληνικήν φιλοσοφίαν και σκέψιν και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
Ιησούς: Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.”
Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.):Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.”
Ιησούς: Αγαπάτε τους εχθρούς υμών”  Ματθ.κεφ.5 §44
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.):Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”
Ιησούς:Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §44.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.):Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.
Ιησούς:Ουκ επιορκήσεις”  Ματθ.κεφ.5 §33.
Πυθαγόρας: (580 π. Χ.)Σέβου όρκον.”
Ιησούς: Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.”
Πλάτων (427 π.Χ.):Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”
Και ο χρυσός κανών
Ιησούς:Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”
Ματθ.κεφ.7 §12
Ισοκράτης (430 π.Χ.): Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”
Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το ηθικόν δίδαγμα του Ιησού είναι ταυτισμένο με το αρχαίον Ελληνικόν πνεύμα. Και εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στους ιερούς Ελληνορθόδοξους Ναούς για το ποίοι
πρωτοείπαν τα μεγάλα αυτά ηθικά διδάγματα.
Βλέποντας λοιπόν ο Ιησούς τους Έλληνες να έρχονται προς Αυτόν, διαβλέπει ότι μόνον δια μέσου του Ελληνισμού θα ηδύνατο να διαδοθεί η διδασκαλία Του –πράγμα το οποίον ακριβώς έτσι συνέβη- και είναι όντως
μία τεράστια αναγνώριση του Ελληνικού πνεύματος από Αυτόν τον ίδιον τον Υιόν του Ανθρώπου.
Τι μεγαλείο αλήθεια και τι αρετή στο πρόσωπο του Θεανθρώπου!
Όταν λοιπόν ο ιδρυτής της θρησκείας της αγάπης ομιλεί έτσι για την Ελλάδα και τους Έλληνες, εμείς τι άλλο μπορούμε να πούμε περισσότερον;
Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μετά Χριστόν τα λόγια του Ιησού περισσότερον από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνουν ο Φάρος που θα μας οδηγήσει δια της αρετής και της δικαιοσύνης εις την αναζήτησιν του Θείου,
ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολήν μας δια της τελειοποιήσεως ως πνευματικών ανθρώπων επί της Γης.
Ηλίας Παπαδόπουλος
Καθηγητής μουσικής
Πάτραι – Πάσχα 2002

6 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Διαβάστε κι αυτό,

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/02/blog-post_25.html

μετά δε, αν θέλετε, κουβεντιάζουμε. Σημειώσατε, δεν γράφω δικά μου πράγματα, αλλά αντιγράφω τους Νηπτικούς Πατέρες και όχι τον Ευσέβιο Παμφίλου ή άλλους καταχωνιασμένους στις βιβλιοθήκες του Βατικανού. Επίσης, δεν ασχολούμαι και με τα Απόκρυφα.

Γιάννης Πλατάρος είπε...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012
"Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου"
"Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου". Με αυτά τα λόγια δέχθηκε ο Ιησούς τους Έλληνες που πήγαν να Τον ιδούν. Το αψευδές στόμα του Ιησού βεβαίωσε ότι οι Έλληνες είναι σε θέση να κατανοήσουν και η ελληνική γλώσσα να μεταδώσει σε όλα τα έθνη, το χαρμόσυνο άγγελμα του Ευαγγελίου, το κρυμμένο από καταβολής κόσμου.

Τα ανωτέρω γράφτηκαν σε φιλόθρησκο ιστολόγιο, αλλά έχουμε και αυτό, γραμμένο από έναν άγιο της Ορθοδοξίας :

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Περί Διακρίσεως

" ... οίον το λεγόμενον ρητόν εν τω κατά Ιωάννην Ευαγγελίω, ότε ήλθον οι Έλληνες ζητούντες ιδείν τον Κύριον, και ευθέως είπεν, ελήλυθεν η ώρα, και τα εξής. πρόδηλον, ότι έφθασεν η κλήσις των εθνών. Ήρξατο γαρ ο καιρός του πάθους, και τούτο ως σημείον τίθησιν. Και γαρ η διάκρισις πάντα ταύτα σαφηνίζει ..."(*)

Συμπληρωματικό

Οι Έλληνες δεν θέλουμε να εκτοπίσουμε κανέναν από τη θέση την οποία έχει και η οποία εκ Θεού εδόθη : "αμεταμέλητα γάρ τά χαρίσματα καί η κλήσις του Θεού", γράφει ο Απόστολος των εθνών Παύλος. Ούτε να κυριαρχίσουμε θέλουμε και, πολύ περισσότερο, ούτε να κατακτήσουμε.

Αν τα έθνη, μεταξύ των οποίων οι εκλεκτοί αλλά και οι κλητοί, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν αυτά, που είτε σκόπιμα, είτε εξ αγνοίας, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν, καλό θα ήταν να μας ερωτήσουν. Και να είναι βέβαιοι, ποτέ δεν θα τους βοηθήσουμε ή θα κάνουμε κάτι, νοσφιζόμενοι (: καρπούμενοι προς ίδιον όφελος) τα δικά τους, εκ Θεού, χαρίσματα .

(*) Φιλοκαλία, τόμος Τρίτος, σελ. 67
Εκδ. ΑΣΤΗΡ, Αθήνα 1976
Αναρτήθηκε από Kyprianos Christodoulides στις 2:59 μ.μ.

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΜΕΚΑΤΙΑΛΛΟ είπε...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Οποιος εχει διαφορετική γνώμη μπορει να μου στειλει το ε-μαιλ του για να του στειλω την εργασια μου για αυτο το θεμα. npazaitis@hotmail.com

autokinhta είπε...

ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ? ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΟΤΙ Ο ΠΕΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΙΣΑΑΚ ΙΑΚΩΒ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ . ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΙΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΗΡΘΑΝ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΠΙΣΤΗ ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΟΣΥΡΟΦΟΙΝΗΚΙΣΣΑ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ. <> ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΑΣΠΙΛΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΟΣΤΟΣΟ ΟΤΙ ΟΛΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΔΙΔΑΞΕ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ.

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΜΕΚΑΤΙΑΛΛΟ είπε...

και βέβαια ήταν ΕΛΛΗΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΤΕ, ΟΥΤΕ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ 600 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ... ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ.... ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΌΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ 1700 ΕΤΩΝ.... ΞΥΠΝΑ ΦΑΡΙΣΑΙΕ !!!!!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

«Άφες αυτοίς»